Các mục tiêu phân tử hiện nay trong nghiên cứu phát triển thuốc điều trị ung thư

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Tìm hiểu về quá trình nghiên cứu phát triển thuốc theo phương pháp truyền thống và quá trình nghiên cứu phát triển thuốc theo phương pháp hiện nay. Tóm tắt về những đặc điểm sinh học cơ bản nhất của các mục tiêu phân tử hiện nay, đang được ứng dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc điều trị ung thư. Mục tiêu phát triển chính bao gồm : sự hình thành mạch, Protein kinases, các chất điều hòa chu trình tế bào, các chất điều hòa apotosis, ras và tarnesyl transterases, histone, deaceatylases, telomerase. Tóm tắt một số thành tựu đã đạt được và các triển vọng trong nghiên cứu phát triển thuốc điều trị ung thư

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©