Thiết kế giáo án điện tử môn Vật lí lớp 10 nâng cao sử dụng Microsoft Powerpoint và Adobe Presenter 7

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trước sự phát triển của xã hội và sự tăng nhanh về khối lượng tri thức của loài
người mà mục tiêu giáo dục luôn được điều chỉnh, thì nội dung dạy học cũng phải
thay đổi theo. Với mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh phát triển toàn diện
về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá
nhân, chức năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội
chủ nghĩa, thì việc yêu cầu đổi mới nội dung dạy học – thay sách giáo khoa mới,
nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu đào tạo đề ra là yêu cầu hết sức thiết thực.
Khi mục tiêu thay đổi thì nội dung cũng thay đổi và phương pháp dạy học cũng
thay đổi theo, thay đổi cách dạy truyền thụ một chiều, học sinh thụ động, trong đó
thầy là trung tâm chuyển sang cách dạy học hoạt động lấy học sinh làm trung tâm,
nhằm hướng tới việc tích cực hóa hoạt động nhận thức, phát huy tính chủ động, tự
lực sáng tạo của học sinh bằng các PP dạy học mới, PP dạy học tích cực.
Thực tế cho thấy chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường phổ thông ở
nước ta đang từng bước được nâng cao. Và việc cải cách sách giáo khoa là một
bước tiến rõ rệt của nền giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên nền giáo dục nước ta vẫn
còn kém phát triển so với xu thế tiến bộ của thời đại. Do cơ sở vật chất trang thiết bị
ở trường phổ thông chưa đáp ứng hết nhu cầu của sách giáo khoa làm hạn chế các
ưu điểm của sách giáo khoa mới. Đặc biệt là đối với chương trình sách giáo khoa
vật lí mới hiện nay, tuy nội dung phong phú và hiện đại hơn, mang tính khoa học và
sát thực tế hơn. Nhưng vẫn chưa đủ để việc dạy và học đạt hiệu quả cao nên cần áp
dụng phương pháp tiên tiến và các phương tiện hiện đại.
Nhìn chung xã hội phát triển đã đặt ra yêu cầu đổi mới cho ngành giáo dục thì
cũng mang lại cho ngành giáo dục nhiều phương tiện mới để thực hiện nhiệm vụ
của mình. Ở đây tui muốn nói đến sự phát triển như vũ bão của ngành công nghệ
thông tin; với máy vi tính, máy chiếu, mạng internet và các phần mềm ứng dụng…
Trong đó phù hợp nhất với mức độ phát triển của nước ta hiện nay là việc sử dụng
phần mềm Microsoft Powerpoint và một số phần mềm khác để thiết kế giáo án điện
tử phục vụ cho giảng dạy. Nếu GV có một hệ thống giáo án điện tử được thiết kế
hay, theo hướng dạy học tích cực thì chắc chắn việc GD sẽ có hiệu quả cao hơn.
Bản thân là một sinh viên sư phạm, tui nhận thấy đây là một công việc hết sức
thiết thực của người giáo viên, là hành trang để bước vào sự nghiệp giảng dạy sau
này, là cơ sở vững chắc để tui có thể nghiên cứu sâu hơn. Đó chính là động lực thúc
đẩy tui chọn đề tài “Thiết kế giáo án điện tử môn Vật Lí lớp 10 nâng cao sử
dụng Microsoft Powerpoint và Adobe presenter 7” với mong muốn công trình
này sẽ góp phần thiết thực vào việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.
Với tôi, đây là cả tâm huyết của mình, tui tin rằng luận văn tốt nghiệp sẽ giúp tôi
học được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và có thể ứng dụng khi về trường phổ
thông, góp một phần nhỏ bé cho công tác giảng dạy sau này.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu phần mềm Powerpoint và Adobe Presenter 7 để vận dụng chúng vào
việc thiết kế giáo án điện tử nhằm phục vụ cho việc giảng dạy môn Vật Lí 10 nâng
cao và góp một phần nhỏ vào công cuộc đổi mới phương pháp dạy học ở nước ta
hiện nay.
III. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI
Nội dung kiến thức các bài nằm trong Chương II. Động lực học chất điểm và
chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể (Vật lí 10 Nâng cao).
Phạm vi không gian, thời gian: Các hoạt động dạy và học của giáo viên và học
sinh ở trường THPT Trần Đại Nghĩa trong thời gian thực tập Sư phạm năm 2013.
IV. PHƢƠNG PHÁP VÀ PHƢƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU
1. Phƣơng pháp nghiên cứu:
- Tìm hiểu chung các phần mềm xây dựng giáo án điện tử thông qua sách, giáo
trình, Internet và thông qua các thầy cô, bạn bè.
- Tìm hiểu phần mềm Microsoft Powerpoint và Adobe Presenter 7.
- Nghiên cứu sách giáo khoa Vật Lí 10 hiện hành.
- Tiến hành thiết kế giáo án điện tử sử dụng Microsoft Powerpoint 2007, chuyển
hóa thành giáo án điện tử trực tuyến thông qua phần mềm Adobe Presenter được
tích hợp trên Microsoft Powerpoint 2007.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©