Kiểm định t cặp đôi - THỐNG KÊ Y HỌC SỬ DỤNG SPSS

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Thời Chiến quốc, có giai thoại Yến Anh là đại phu nước Tề đi sứ nước Sở, Sở vương muốn làm mất mặt

nước Tề nên đã bày nhiều trò để hạ nhục nhưng Yến Anh bằng tài trí của mình đã vượt qua tất cả để

giữ vững quốc thể. Chuyện kể rằng Sở vương đang tiếp Yến Anh thì có mấy tên lính dắt một người tù

đi ngang qua, Sở vương liền kêu lại hỏi người kia là người nước nào, bị tội gì, thì một tên lính cho biết

người này nguyên là người nước Tề, bị bắt vì phạm tội ăn trộm ngựa. Sở vương cho lui rồi quay sang

hỏi Yến Anh: Người nước Tề hay trộm cắp vậy sao? Yến Anh đáp: "Cây quýt trồng ở phương bắc

thường cho quả ngọt, trái sai, nhưng khi đem trồng ở phương Nam thì quả đã chua, lại còn ít nữa. Tại

sao thế? Đó là do phong thổ vậy. Người nước Tề giữ đạo luân thường, xưa nay vốn không trộm cắp,

nhưng khi sang làm dân nước Sở lại sanh tật xấu. Tại sao thế? Âu cũng là do phong thổ vậy".

Câu chuyện này chỉ nhằm đề cao thuật hùng biện của một kẻ mưu sĩ; nhưng quả thực trong nghiên

cứu khoa học có loại thiết kế dùng chính đối tượng làm nhóm chứng và khảo sát một đại lượng trên

cùng đối tượng đó tại nhiều (k) thời điểm hay điều kiện khác nhau.

Trong trường hợp đơn giản nhất, ta quan tâm đến sự thay đổi của đại lượng Trước và Sau khi áp dụng

một thí nghiệm nào đó. Phương pháp thống kê giúp trả lời câu hỏi này là test t cặp đôi.

BS. Khả Nhi sẽ hướng dẫn các bạn tiếp cận loại kiểm định này theo cách mới, khi chỉ ra nguồn gốc của

test t chính là một mô hình hồi quy tuyến tính. Thông qua 1 ví dụ đơn giản, bạn không chỉ biết cách

thực hiện, diễn giải test t, mà còn có thể mở rộng phương pháp bằng cách phân tích thêm hiệp biến số

như một mô hình ANCOVA thực sự.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©