Quy trình công nghệ sản xuất tôm đông lạnh

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Phần I: Chế biến tôm sú
I/ Giới thiệu tổng quát về tôm
II/ Giới thiệu về tôm sú
III/ Quy trình tôm đông lạnh tại phân xưởng

Sơ đồ quy trình
Thuyết minh quy trình

Phần II: Chế biến tôm Amaebi
I. Giới thiệu nguyên liệu
II. Quy trình công nghệ

Sơ đồ quy trình
Thuyết minh quy trình

PHẦN I: CHẾ BIẾN TƠM SÚ
I/ GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TÔM
1/Giới thiệu về giống loài tôm:
Tôm là đối tượng rất quan trọng tronh ngành thuỷ sản ở nước ta. Nó chiếm
tỉ lệ khoảng 70-80% kim ngạch xuất khẩu của ngành. Tôm có giá trị dinh
dưỡng cao, tổ chức cơ thịt rắn chắc, có mùi vị thơm ngon đặc trưng rất hấp dẫn.
Nghề chế biến tôm đặc biệt là tôm đông lạnh đang được phát triển để đáp ứng
cho nhu cầu về xuất khẩu và một phần cho thực phẩm trong nước.
Ơû Việt Nam có khoảng 70 loài tôm được phân bố ở vùng biển xa bờ, ven bờ
và các thuỷ vực trong nội địa. Các khu vực có nhiều tôm :
- Khu vực Vịnh Bắc Bộ, tôm tập trung ở các cửa sông lớn như sông
Hồng, sông Thái Bình, sông Mã…. Đối tượng chính là tôm rão, tôm bạc.
Tôm xuất hiện quanh năm nhưng tập trung vào tháng 3- 5 và tháng 7-
10 hàng năm.
- Khu vực nghĩa bình, phú khánh gồm nhiều loài tôm : tôm vỗ, tôm bạc,
tôm rồng, tôm hùm. Mùa vụ vào tháng 5 – 9 , nhung cao điểm vào
tháng 6 – 7.
- Khu vưc nam hoàng sa chủ yếu là tôm rồng
- Khu vực Côn Sơn có tôm vỗ, tôm gai. Mùa vụ từ thaáng 11 đến tháng 1
năm sau và tháng 5 –7 .
- Khu vực Tây Nam Bộ chủ yếu là tôm vỗ, tôm bạc, tôm hùm. Mùa vụ
chính là tháng 1 – 3 và mùa vụ phụ là tháng 5 – 9 .
 Sau đây là một số loài tôm quan trọng:
a. Họ tôm he :
* Tôm sú (Penaeus monodon) : còn gọi là tôm cỏ là loài tôm có kích thước
lớn, khi còn tươi ở vỏ đầu, ngực tôm có vằn ngang. Tôm sú phân bố rộng từ
đầm nước lợ ra vùng biển sâu khoảng 40 m, tập trung nhiều ở độ sâu 10 – 25
m. tôm có quanh năm nhưng vụ mùa chiùnh từ tháng 2 – 4 và tháng 7 – 8. tôm
có chiều dài 150 – 250 mm với khối lượng từ 50 – 150 g. tôm sú là loài tôm
ngon thịt chắc thơm, có giá trị kinh tế cao.
* Tôm he mùa (Penaeus merguiensis) : hay còn gọi là tôm bạc, phân bố
khắp nơi nhưng tập trung chủ yếu ở Nam Trung Bộ, Vũng Tàu, Rạch
Giá,Vinh Thái Lan. Tôm thẻ mình dẹt, đầu có răng cưa, đuôi dài không có
gai màu vàng nhạt phớt xanh, có nhiều đốm đen đỏ. Thân màu vàng xanh.

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©