Lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cafe chất lượng cao Tiên Sơn Bắc Ninh + bản vẽ

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Đề tài đồ án tốt nghiệp : Lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cafe chất lượng cao – Tiên Sơn – Bắc Ninh
2. Các số liệu ban đầu để làm tốt nghiệp :
- Thu thập các tài liệu thực tế có liên quan đến dự án
- Các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình
- Các tài liệu liên quan khác
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán :
Phần I : Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cafe chất lượng cao – Tiên Sơn – Bắc Ninh
Phần II : Thiết kế cơ sở (Phần bản vẽ thiết kế cơ sở có thể đưa vào phần phụ lục)upload By aladinvt
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©