Giới thiệu nhà máy thủy điện trị an

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

 Công ty Thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng
Nai, cách thành phố Hồ Chí Minh 65 km về phía Đông Bắc.
 Công trình Thủy điện Trị An có ý nghĩa kinh tế tổng hợp với
hai nhiệm vụ chính:
 Sản xuất điện với sản lượng trung bình: 1,7 tỷ kWh/năm.
 Phục vụ công tác thủy nông cho TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh
miền Đông Nam bộ:
o Duy trì lượng nước xả tối thiểu (trung bình 200 m3/s) để đẩy mặn
và tưới tiêu trong mùa khô ở vùng hạ lưu.
 Cắt đỉnh lũ để đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu trong mùa
mưa lũ.
Nhà à máy Tr máy TrịịAn An
 Thông số:
o Mực nước chết: 50 m.
o Mực nước dâng bình thường: 62 m.
o Mực nước gia cường: 63,9 m.
o Dung tích chết: 218 triệu m3.
 Dung tích toàn bộ: 2,765 tỷ m3

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©