Thiết kế chế tạo hệ thống silô bảo quản hạt nông sản xuất khẩu quy mô 200-300 tấn

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


Bảo quân lương thực an tòan, hạn chế được sự tổn thất về chất lượng và số lượng
cũng chính là một biện pháp tăng năng suất và tăng sản lượng. Việc nghiên cứu bảo
quản các loại hạt nóng sân bằng Silô là điều cần thiết để nâng cao chất lượng bão
quản phục vụ thiết thực có hiệu quả cho sản xuất chế biến nông sắn xuất khẩu.
Mối quan hệ giữa môi trường bão quân và đặc tính của các nông sản là cơ sở để
xác định hợp lý công nghệ, thiết bị và chế độ bảo quần.
Đề tài đã thiết kế và chế tạo hệ thống Silô (với hai bin chưa 250 tấn iủa và 250 tấn
gạo). Tòan bộ thiết bị trong hệ thống: máy sàng làm sạch, tháp sấy bổ sung, bộ phận
cấpthoát liệu, hệ quạt thông thỏang, hệ ống phân phối hạt, hệ cảm biến, bin chứa...
đều được chế tạo trong nước và đã tấp đặt, đưa vào hoạt động tại Chợ Trung tâm
Nông sản Hậu Thạnh Đông - Long An.
Đề tài đã nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kỹ thuật về thiết kế: Silô dạng lăng
trụ vuông, kết cấu vách 2 lớp (chống bức xạ nhiệt), đáy liên kết bốn chóp côn (thoát
liệu dễ dàng), mái nghiêng và cầu thông gió (cách nhiệt), hệ ống phân phối hạt (khối
hạt đồng đều)...; về công nghệ: theo mođun lắp ghép (chế tạo, vận chuyển, iắp ráp
đơn giản), vách thân Silô được lắp ghép từ các panel tole sóng tráng kẽm.
Trong tính tóan thiết kế Sữ dụng phương pháp phần tử hữu hạn với các chương trình
SAMCEF và SAP ủ 2000, trong xử lý so sánh số liệu xử dụng chương trình
STATGRAPHICS 7.0.
Qua kết quả khảo nghiệm bão quân lúa (thời gian 6 tháng) và gạo (thời gian trung
chuyển 6 tuần), khẳng định khả năng làm việc ổn định của thiết bị và tính ưu Việt của
hệ thống Silô về mặt chất Iượng bão quân và hiệu quả kinh tế

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©