CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN LỚP 11

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

1
CHUYÊN ĐỀ HÌNH KHÔNG GIAN LỚP 11
BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN TRUNG KIÊN
PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÌNH KHÔNG GIAN
VẤN ĐỀ 1: XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN CỦA 2 MẶT PHẲNG
Phương pháp: Xác định hai điểm chung phân biệt của hai mặt phẳng, giao tuyến là đường
thẳng đi qua hai giao điểm đó
Ví dụ 1) Cho hình chóp SABCD có đáy là tứ giác ABCD các cạnh đối AB CD , không song
song với nhau.
a) Tìm giao tuyến của ( ) SAC và ( ) SBD
b) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng ( ) SAB và ( ) SCD
Giải:
Hình vẽ:
a) Ta có ( ) ( ) SAC SBD S ∩ =
Vì AC SAC BD SBD ∈ ∈ ( ), ( ) mà AC BD O SAC SBD SO ∩ = ⇒ ( ) ( ) ∩ =
Vậy SO là giao tuyến của hai mặt phẳng ( ) SAC và ( ) SBD
b) Ta có ( ) ( ) SAB SBD S ∩ =
Vì CD SCD AB SAB ∈ ∈ ( ), ( ) mà AB CD , không song song với nhau nên AB CD M ∩ =


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©