Đề cương ôn tập môn Kinh tế xây dựng

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Đề cương ôn tập
Môn : Kinh tế xây dựng
1.Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và đặc điểm của sản phẩm trong Xây Dựng Cơ Bản.
- Sản xuất chỉ được tiến hành khi có đơn đặt hàng, sản phẩm hoàn thành không cần tìm thị trường để bán. Sản xuất chỉ được tiến hành khi được chủ đầu tư chấp nhận và kí hợp đồng giao nhận thầu.- Quá trình sản xuất luôn di động, hệ số biến động lớn : địa điểm sản xuất không ổn định trải dài theo tuyến chạy đến đâu thi máy móc, công nhân di chuyển đến đó. Các phương án tổ chức thi công xây dựng luôn thay đổi theo điều kiện cụ thể của nơi xây dựng và theo giai đoạn xây dựng. - Thời gian thi công kéo dài : dẫn tới việc ứ đọng vốn sản xuất vì vậy công tác quản lý sản xuất với lựa chọn trình tự thi công, điều phối nguồn lực lao động phải hợp lý để khắc phục tình trạng ứ đọng vốn.- Sản xuất tiến hành ngoài trời nên chịu ảnh hưởng điền kiện thiên nhiên đến các hoạt động của thiên nhiên và quá trình thực hiện công tác xây lắp. - Kỹ thuật thi công phức tạp, trang bị kỹ thuật tốn kém.
2.Trình tự quá trình đầu tư xây dựng cơ bản.
⨳Đầu tư là một hành động, hoạt động sản xuất: - Quá trình đầu tư là quá trình bỏ vốn cùng tài nguyên và các lao động vật chất khác để tạo nên tài sản cố định nới hậu quả kinh tế cao nhất. -Trình tự đầu tư được hiểu như một cơ chế tiến hành các hoạt động đầu tư trong đó nêu rõ trình tự thực hiện nội dung công việc và các bên có liên quan đến quá trình đầu tư. → Bao gồm 3 bước : - Nội dung trình tự đầu tư . + Giai đoạn chuẩn bị đầu tư . + Giai đoạn thực hiện đầu tư . +Giai đoạn kết thúc đầu tư và đưa dự án vào khai thác sử dụng
Nội dung trình tự đầu tư3.Phương pháp quản lý Xây Dựng Giao Thông..
⨳Khái niệm - Phương pháp quản lý là tổng thể những phương pháp cách thức tiến hành của hoạt động quản lý dựa trên cơ sở sử dụng các bộ phận kỹ thuật - Các biện pháp hành chính, kinh tế, và các biện pháp khác nhằm tác động lênn đối tượng quản lý hướng đối tượng theo cách đã chọn ⨳ Các phương pháp - Góc độ cơ chế quản lý + Phương pháp kế hoạch hóa tập chung + Phương pháp kế hoạch kinh tế + Phương pháp kế hoạch tổ chức
⨳ Theo chức năng quản lý - Phương pháp tổ chức , phương pháp kế hoạch , phương pháp kiểm tra , phương pháp kế toán
⨳Theo nội dung và tính chất của hoạt động quản lý + Phương pháp hành chính + Phương pháp kinh tế + Phương pháp luật pháp + Phương pháp tâm lý xã hội + Phương pháp giáo dục
4.Các hình thức tổ chức quản lý dự án.
4.1 Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiên dự án : + Chủ đầu tư trực tiếp tìm và kí kết với tổ chức tư vấn, nhà thầu + Trực tiếp thực hiện quản lý các bên,các dự án


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©