Đặc điểm của kênh truyền trong thông tin di động

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chương 3. Đặc điểm của kênh truyền trong thông tin di động
• Sóng điện từ truyền trong môi trường vô tuyến với các hiện tượng
- Phản xạ (reflection)
- Khúc xạ (refraction)
- Nhiễu xạ (difraction)
- Tán xạ (scattering)
Trong thông tin di động tín hiệu từ nguồn phát đến máy thu với nhiều con đường
khác nhau (user di động) tín hiệu fading nhiều tia. Tín hiệu thu được bị ảnh
hưởng: suy hao, méo biên độ và méo tần số
Chương 3: Đặc điểm của kênh truyền trong thông tin di động
• Hầu hết các hệ thống di động hoạt động ở khu vực đô thị nên
không có đường truyền trực tiếp từ máy phát đến máy thu và tại
những nơi có các cao ốc gây ra suy hao do nhiễu xạ rất lớn. Do có
nhiều hiện tượng phản xạ từ nhiều vị trí nên sóng điện từ đến máy
thu từ nhiều đường có chiều dài khác nhau gây ra giao thoa lẫn
nhau gọi là fading đa đường và làm giảm cường độ sóng
• Các mô hình truyền sóng thường tập trung vào việc ước tính mức
tín hiệu thu trung bình với cự ly tính từ máy phát cũng như sự thay
đổi cường độ tín hiệu trong không gian gần vị trí đang xét
• Việc tính cường độ trung bình của tín hiệu nhằm xác định vùng
phủ sóng của máy phát được gọi là mô hình diện rộng (large scale)
với khoảng cách từ vài trăm đến vài ngàn mét
• Mặt khác mô hình truyền sóng được đặc trưng bởi sự thay đổi rất
nhanh của cường độ tín hiệu trong khoảng cách ngắn hay trong
thời gian ngắn được gọi là mô hình diện hẹp hay mô hình fading
2

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©