Sử dụng máy tính trong việc quản lý dữ liệu về thị trường khách Du lịch ở Việt Nam

Download miễn phí Sử dụng máy tính trong việc quản lý dữ liệu về thị trường khách Du lịch ở Việt Nam

Chương I: Thực trạng của việc ứng dụng máy tính trong việc quản lý dữ liệu về thị trường khách Du lịch ở Việt Nam.

1. Một vài nét về thi trường khách Du lịch ở Việt Nam.

2. Thực trạng của việc ứng dụng máy tính trong công tác quản lý dữ liệu về thị trường khách Du lịch ở Việt Nam.

Chương II: Một số kiến nghị.

Phần ba: Kết luận.

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iệc quản lý dữ liệu về thị trường khách Du lịch ở Việt Nam.
Một vài nét về thi trường khách Du lịch ở Việt Nam.
Thực trạng của việc ứng dụng máy tính trong công tác quản lý dữ liệu về thị trường khách Du lịch ở Việt Nam.
Chương II: Một số kiến nghị.
Phần ba: Kết luận.
Phần mở đầu:
Ngày nay du lịch không những là động lực chủ yếu để thúc đẩy nền kinh tế thế giới mà nó còn là nhân tố có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế văn hoá xã hội của mỗi nước. Để có cơ sở xây dựng chiến lược phát triển du lịch , công tác thống kê du lịch là một yếu tố quan trọng.
Thật vậy cùng với thời gian và sự tiến bộ của loài người, Du lịch đã trở thành một ngành không thể thiếu được trong cuộc sống của hàng tỷ người trên trái đất. Hơn thế Du lịch đã còn trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước chiếm một vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế ở mỗi quốc gia. Du lịch như một trào lưu của thế giới, một hiện tượng quốc tế hoá.
Thực tế phát triển du lịch ở các nước trên thế giới đã chỉ rõ: Du lịch là một trong những nguồn lực rất lớn để tạo ra và kéo theo sự phát triển của hàng loạt các ngành khác...
Du lịch cũng là phương tiện củng cố hoà bình, tăng vường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu kinh tế thế giới. Về bản chất Du lịch là mối quan hệ giữa người và người, gắn liền với việc tôn trọng lịch sử, tôn trọng giá trị về thiên nhiên... Vì vậy mà trên thế giới không nước nào không chú trọng đầu tư và phát triển Du lịch. Toàn thế giới mỗi năm có tới 500 triệu lượt khách Du lịch nước ngoài và doanh thu từ ngành Du lịch hơn 30 năm qua tăng gần 50 lần: từ 7 tỷ USD năm 1960 lên 324 tỷ USD năm 1993.
Hoà nhập cùng với sự phát triển chung của các nước trên thế giới, Du lịch Việt Nam đã có nhiều thay đối lượng khách Du lịch quốc tế cũng như trong nước tăng lên đáng kể đem lại thu nhập lớn về ngoại tệ cho nền kinh tế quốc dân. Ngành Du lịch Việt Nam ra đời vào những năm 1960, lúc đó Du lịch chủ yếu để phục vụ các doàn khách của Đảng và nhà nước. Hoạt động kinh doanh Du lịch rất hạn chế, cơ sở vất chất kỹ thật của toàn ngành còn nghèo. Cho đến năm 1996 nhờ có chính sách của Đảng và chính phủ mà Du lịch Việt Nam đã chuyển mình cùng với sự phát triển cur nền kinh tế đất nước. Năm 1995 ngành đón trên 1,35 triệu khách quốc tế và hơn 5 triệu khách trong nước, doanh thu trên 8500 tỷ Việt Nam đồng. Dự báo đến năm 2010 khách Du lịch quốc tế đến Việt Nam là 8,7 triệu và thu nhập lên 8.352 triệu USD ...
Tuy ngành đã giải quyết được một số khó khăn về nhu cầu ăn, ở, đi lại củ khách Du lịch góp phần nâng cao chất lượng phục vụ song do quy luật cạnh tranh của nền kinh tế thị trường vẫn còn tồn tại như sắp xếp, quản lý, tổ chức...và sự biến động khó lường trước của môi trường kinh tế, chính trị xã hội. Do vậy việc tiên đoán tình hình thị trường khách nói chung và các yếu tố của nó, các chỉ tiêu kinh tế nói riêng có liên quan đến là vấn đề cấp thiết.
Đồng thời trong thời đại hiện nay, để kinh doanh có hiệu quả trong điều kiên khoa học kỹ thuật phát triển rất nhanh, các thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhanh chóng được đưa vao sản xuất và ứng dụng trong thực tế, trong điều kiện thị trường khách biến động rất nhanh và các nhu cầu thị hiếu của Du lịch cũng có nhiều chiều hưpớng thay đổi nhanh chóng, khi đó không còn cach nào khác là phải thay đổi công tác đoán kinh tế, đoán các xu hướng và mức độ khả năng xảy ra trong lĩnh vực Du lịch. Và như vậy thống kê Du lịch không thể thiếu được, nó đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh có thể đón trước được các sự kiện xảy ra, xây dựng chiến lược phát triển của ngành hay các đơn vị kinh doanh.
Cụ thể việc ứng dụng máy tính vào để quản lýcác dữ liệu về thị trường khách Du lịch là hợp lý mang tính cấp thiết, từ đó phân tích thống kê đánh giá và dự báo về số lượng và cơ cấu nguồn khách Du lịch và các nguồn phát triển ... ứng dụng máy tính trong lĩnh vực này cho phép các nhà nghiên cứu Du lịch và quản lý nghiên cứu nhanh chóng có các số liệu cần thiết về thị trường khách Du lịch, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả của công tác thống kê dự báo về thị trường khách Du lịch ở Việt Nam.
Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, em xin chọn đề án đề cập đến vấn đề “Sử dụng máy tính trong việc quản lý dữ liệu về thị trường khách Du lịch ở Việt Nam ”.
Chương I: thực trạng của việc ứng dụng máy tínhTrong việc quản lý dữ liệu về thị trường khách Du lịch ở Việt Nam.
Trước hết ta hiểu “ quản lý dữ liêu thị trường khách “ là gì?
Quản lý dữ liệu thị trường khách được hiểu là việc lưu trữ và xử lý các dữ liệu về khách theo phương pháp thống kê Du lịch.
Mà thống kê Du lịch là khoa học lượng hoá các qui luật đang phát huy tác dụng trong lĩnh vực Du lịch. Từ đó có thể thấy vấn đề định hướng trong việc nghiên cứu thống kê Du lịch là diểm cốt yếu nhất cần có để xem xét mọi hoạt độngcủa ngành Du lịch. Hệ thống chỉ tiêu này có vị trí quan trọng trong các công cụ lượng hoá về các hiện tượng và quá trình diễn ra trong hệ thống Du lịch.
ứng dụng các phương pháp của thống kê như phương pháp điều tra, tổng hợp phân tích và đoán các hiện tượg, quá trình kinh tế và xã hội của hoạt động Du lịch là một vấn đề cần thiết để phát hiện các qui luật đang phát huy tác dụng trong lĩnh vực Du lịch.
Vài nét về thị trường Du lịch ở Việt Nam:
Cùng với việc tăng nhanh khách Du lịch quốc tế ( Theo thống kê của tổ chức Du lịch quốc tế - WTO chỉ tính trong 10 năm gần đây khách Du lịch quốc tế tăng từ 367 triệu người năm 1987 lên 613 triệu người năm 1997 và thu nhập từ hoạt động này lên tới 448 tỷ USD năm 1997 ...) đã đặt ra cho các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam cần sớm hình thành biện pháp để đón các cơ hội phát triển của ngành kinh tế Du lịch – ngành kinh tế mang lại một lượng ngoại tệ mạnh đáng kể tạo ra một khối lượng công việc đáng kể cả gian tiếp và trực tiếp phục vụ ngành Du lịch khá lớn.
Bảng 1: Số lượng khách quốc tế và doanh thu qua các thời kỳ.
Năm
Lượt Khách quốc tế
Doanh thu
Số lượng
(nghìn)
Tỷ lệ tăng trung bình
Số tiền
(triệu USD)
Tỷ lệ tăng trung bình
1990
457.000
7,44
269.000
21,33
1991
463.000
1,25
277.000
3,09
1992
503.000
8,72
315.000
13,68
1993
520.000
3,77
322.000
2,17
1994
551.000
5,98
354.000
9,69
1995
565.000
2,25
404.000
14,17
1996
596.000
5,49
436.000
7,69
1997
613.000
2,85
448.000
3,74
(Nguồn: Từ tổ chức Du lịch thế giới –WTO).
Và trong những năm gần đây nước ta có nhiều sư kiện chính trị quan trọng như Việt Nam đã trở thành thành vien chính thức của hiệp hội các nước Asean, Mỹ bình thờng hoá quan hệ với Việt Nam, Việt Nam ký hiệp định hợp tác với liên minh Châu Âu đã mở ra một chương trình mới trong quan hệ quốc tế và là tiền đề thuận lợi hết sức lớn cho sự phát triển Du lịch Việt Nam, đặc biệt là khả năng hội nhập thị trường Du lịch Đông Nam á và đông á thái bình dương.
Chính nhờ thực hiên chính sách đổi ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©