Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 2 -mercaptobenzimidazol

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, đời sống xã hội được nâng cao, khoa học kỹ thuật và công
nghệ ngày càng phát triển thì mô hình bệnh tật ngày càng trở nên đa dạng và
phức tạp. Vấn đề nan giải đặt ra cho ngành Y Tế nói chung và ngành Dược
nói riêng, chính là làm sao nghiên cứu kịp thời các loại thuốc có hiệu quả
phòng và chữa bệnh.
Để tìm được các hoạt chất có hiệu quả điều trị cao, ít độc tính và có thể
ứng dụng trong điều trị và lâm sàng, các nhà nghiên cứu hóa dược thường dựa
vào cấu trúc của các chất đang được dùng làm thuốc hay các chất có tác
dụng sinh học triển vọng để tổng hợp hay bán tổng hợp tạo ra nhiều thuốc
mới.
Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy dẫn chất benzimidazol là nhóm
hợp chất dị vòng có tác dụng sinh học rất đa dạng như: tác dụng kháng nấm,
kháng khuẩn, kháng tế bào ung thư, kháng viêm, tác dụng hạ huyết áp, tác
dụng trị giun sán…[3, 4, 5, 7, 9]
Để góp phần làm phong phú thêm các nghiên cứu về tổng hợp và tác
dụng sinh học của dẫn chất benzimidazol, chúng tui đã quyết định thực hiện
đề tài: “Nghiên cứu tổng hợp và thử tác dụng sinh học một số dẫn chất 2-
mercaptobenzimidazol” với các mục tiêu sau:
1. Tổng hợp một số dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol với các nhóm thế
khác nhau ở vị trí N-1.
2. Thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất 2-
mercaptobenzimidazol tổng hợp được.
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về 2-mercaptobenzimidazol
- Tên khoa học: 1H-benzimidazol-2-thiol
- Công thức phân tử: C7H6N2S
- Nhiệt độ nóng chảy: 302-305ºC
- Độ tan trong nước <0,1 g /100 ml tại 23,5ºC
- Công thức cấu tạo của 2-mercaptobenzimidazol
Hình 1.1: Công thức cấu tạo của 2-mercaptobenzimidazol
1.2. Tác dụng sinh học của dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol
2-mercaptobenzimidazol và dẫn chất có công thức cấu tạo chung như sau:
Hình 1.2: Cấu tạo chung của các dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol
Có nhiều công trình nghiên cứu đã công bố cho biết các dẫn chất của 2-
mercaptobenzimidazol có nhiều tác dụng sinh học như sau: tác dụng kháng
nấm, kháng khuẩn, tác dụng kháng ung thư, tác dụng chống viêm, giảm đau,
tác dụng chống co giật…[8,12,13,14].
1.2.1. Tác dụng kháng nấm, kháng khuẩn
Năm 2011, Srikanth Gurrala đã tổng hợp được dẫn chất 2-
mercaptobenzimidazol và tiến hành thử hoạt tính kháng khuẩn với 2 chủng vi
khuẩn S. aureus và E. coli. Các dẫn chất này cũng được kiểm tra hoạt tính
kháng nấm Candida albacans trên môi trường thạch dinh dưỡng với 2 thuốc
đối chiếu là ampicillin và ketoconazol. Kết quả cho thấy các dẫn chất này có
hoạt tính kháng nấm [5, 6].
Hình 1.3: Công thức cấu tạo của dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol
Bảng 1.1: Các tác nhân thế R
Chất n R
1a 2 H
1b 3 H
1c 2 CH3O-
1d 3 CH3O-
1e 2 F2HCO-
1f 3 F2HCO-
 Tác dụng kháng nấm:
Chất 1c, 1d có tác dụng ức chế mạnh Candida albicans tại nồng độ 250
μg/ml và 5 μg/ ml. Tuy nhiên tác dụng ức chế này kém hơn ketoconazol.
 Tác dụng kháng khuẩn:
Bảng 1.2: Hoạt động kháng khuẩn của dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol
Kết quả kiểm tra trên 2 chủng vi khuẩn E. coli và S. aureus được trình
bày ở bảng trên cho thấy các hợp chất 1a, 1b có tác dụng kháng khuẩn yếu tại
nồng độ 50µg/ml, và tác dụng kháng khuẩn trung bình ở nồng độ 100µg/ml.
Các hợp chất 1c, 1d thể hiện tác dụng kháng khuẩn trung bình ở nồng độ 50
µg/ml, nhưng thể hiện khả năng kháng khuẩn tốt ở nồng độ 100µg/ml. Hợp
chất 1e, 1f đã cho thấy hoạt tính kháng khuẩn trung bình trên chủng S. aureus
ở nồng độ 100µg/ml khi so sánh với thuốc đối chứng là ampicillin.
Năm 2010 Gigani Yaseen lựa chọn amin để tổng hợp các cấu trúc của
những dẫn chất khác nhau của 2-mercaptobenzimidazol [7]
CH
2O + R-NH2; RNHCH2OH
N NH
S CH
2
Ðun 3h
H
2O
2-MBI
NH
R
R
NH R
Hình 1.4: Tổng hợp dẫn chất 2-mercaptobenzimidazol của Ginani Yaseen.
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©