Đồ án phần mềm quản lý cửa hàng vàng bạc đá quý

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU ii
LỜI CẢM ƠN iii
NHẬN XÉT iv
MỤC LỤC v
Chương 1: THÔNG TIN CHUNG 1
Chương 2: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN 2
Chương 3: MÔ HÌNH USECASE 5
1. Đặc tả Use-case “Lập phiếu bán hàng” 6
2. Đặc tả Use-case “Lập phiếu mua hàng” 7
3. Đặc tả Use-case “Lập phiếu dịch vụ” 8
4. Đặc tả Use-case “Lập phiếu chi” 8
5. Đặc tả Use-case “Mua/bán hàng” 9
6. Đặc tả Use-case “Lập phiếu chi” 10
7. Đặc tả Use-case “Dịch vụ” 11
Chương 3: MÔ HÌNH USECASE 12
1. Sơ đồ lớp (mức phân tích) 12
2. Danh sách các lớp đối tượng và quan hệ 2
3. Mô tả chi tiết từng lớp đối tượng 3
Chương 5: THIẾT KẾ DỮ LIỆU 13
I. XÉT YÊU CẦU LẬP PHIẾU BÁN HÀNG 13
II. XÉT YÊU CẦU LẬP PHIẾU NỢ 15
III. XÉT YÊU CẦU LẬP PHIẾU DỊCH VỤ 19
IV. XÉT YÊU CẦU LẬP PHIẾU MUA HÀNG 21
V. XÉT YÊU CẦU LẬP PHIẾU GIA CÔNG 23
VI. XÉT YÊU CẦU LẬP PHIẾU CHI 26
VII. XÉT YÊU CẦU LẬP PHIẾU NHẬP HÀNG 27
VIII. XÉT YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO TỒN 29
IX. XÉT YÊU CẦU LẬP BÁO CÁO CÔNG NỢ 31
X. DIỄN GIẢI CƠ SỞ DỮ LIỆU: 34
Chương 6: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 43
I. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 43
II. MÔ TẢ CHI TIẾT TỪNG THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG 44

Chương 7: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 49
1. DANH SÁCH CÁC MÀN HÌNH 49
2. MÔ TẢ CHI TIẾT MỖI MÀN HÌNH 50
Chương 8: KẾT LUẬN 54
1. MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN & MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI 54
2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 54
3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN: 54

Chương 1: THÔNG TIN CHUNG
Môi trường phát triển ứng dụng (dự kiến):
- Visual Studio 2012.
- Microsoft SQL Server Express 2008.

Thông tin về nhóm:
STT MSSV Họ và tên Điện thoại Email
1 10520272 Lưu Quang Vũ 01633376296 [email protected]

2 10520378 Nguyễn Giang Châu 01285401316 [email protected]

3 10520464 Ngô Duy Kha 01644904564 [email protected]Chương 2: PHÁT BIỂU BÀI TOÁN
Cửa hàng Vàng bạc đá quý ABC kinh doanh chủ yếu các sản phẩm nữ trang cao cấp vàng, bạc, đá quý….Thu mua và trao đổi ngoại tệ của các nước. Bên cạnh đó, cửa hàng còn có các dịch vụ như là cân thử vàng hay gia công nữ trang. Mô hình hoạt động của cửa hàng được thể hiện như sau:
Nguồn thu chính của cửa hàng từ hoạt động bán các sản phẩm nữ trang vàng, bạc, đá quý…hay ngoại tệ cho khách quen hay khách vãng lai.
Khi khách đến mua hàng, cửa hàng sẽ lập một PHIẾU BÁN HÀNG cho khách, trong đó ghi đầy đủ thông tin cần thiết và chi tiết bán hàng:


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©