Ebook Tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


Tối ưu hóa hay còn gọi là quy hoạch toán học hay vận trừ học là một bộ phận quan trọng của toán học nói chung và của toán ứng dụng nói riêng.

Nó là một công cụ hết sức sắc bén dể giải quyết một loạt bài toán trong các hoạt động của các ngành kinh tế, kỹ thuật, vì lý do đó mà tối ưu hỏa củng là một phan kiến thức không thể thiếu được đối với những người làm công tác kỷ thuật nói chung và kỹ thuật sản xuất thực phẩm nói riêng.

Một số trường đại học ỏ nước ta dậ đưa tối ưu hóa vào giảng dạy như một chuyên đ'ê cơ sỏ.

Từ năm 1985 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dã cho phép đưa vào giảng dạy chuyên dê "Mô hình hóa và tối ưu hóa các quả trinh công nghệ và quản lý sản xuất thực phẩm". Nội dung của chuyên dề bao gôm hai phan: 1- mô hình hóa va tối ưa hóa các quá trình công nghệ; 2- tối ưu hỏa trong cồng nghiệp sản xuất thực phẩm.

Quyển sách này được biên soạn trên cơ sở những bài giảng thuộc phan hai trong chuyên dề nói trên cho sinh viên và học viên cao học ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học của Trường Đại học Bách khoa và một số trường đại học khác.

Đối tượng phục vụ chính của cuốn sách là những bạn dọc không chuyên toán, vì lý do đó mà khi trinh bày nội dung các vấn đề, tác giả chú ý đi sâu phản diễn giải còn phong cách toán học được xem là thứ yếu.

Mục dí ch chỉnh của cuốn sách lờ. gợi ý cho bạn dọc phương pháp tư duy vè cách phát hiện các vấn đề có thể tối ưu hóa dược trong các mắt xích của hoại động sân xuất và kinh doanh. Trong trường hợp
như vậy phương pháp toán học chi được xem như là công cụ dể giải quyết các ván d'ê dó,

Giáo trình chắc chấn sẽ không tránh khỏi những sai sót. Tác giả rát mong nhận dược nhiêu ý kiến dóng góp quý báu của bạn dọc trong và ngoài ngành.

Cuối cùng, tác giả bày tò lòng Thank sâu sắc dén Giâm dóc va Ban biên tập Nhà xuất bàn Khoa học và Kỹ thuật dã tạo mọi điều kiện đề cuốn sách sớm dược ra mắt bạn dọc.
Chương 1

LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỐI ưu BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH TOÁN HỌC

1.1. LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT

Nhiệm vụ cơ bản của công tác lập kế hoạch sản xuất ở các xí nghiệp sản xuất thực phẩm là phải chỉ ra được khối lượng của từng mặt hàng cần sản xuất trong mỗi tháng, mỗi quý, hay mỗi năm, căn cứ trên các yếu tố ảnh hưởng như nhu cầu tiêu thụ, biến động của thị trường, nhịp điệu cung cấp nguyên liệu, tình trạng vận hành của thĩết bị, v.v. 0 đây chúng ta yêu cầu là kế hoạch đật ra phải là một kế hoạch tối ưu. Một kế hoạch được gọi là tối ưu khi nó thỏa mãn các điều kiện:

1- Sản phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng về phương diện khối lượng và chất lượng;

2- Phải phù hợp khả năng cung cấp về nguyên liệu, sức sản xuất của máy móc, thiết bị và nhiều điều kiện nội tại khác của xí nghiệp. Đối với các xí nghiệp sản xuất thực phẩm, điều kiện về nguyên liệu được xem là yếu tố quan trọng nhất, vì nó luôn luôn biến động trong năm (ví dụ, quả thu hoạch theo mùa, mía thu hoạch theo vụ,...);

3- Phải đạt được một chỉ tiêu kỉnh tế nào đó có lợi nhất, ví dụ, tiết kiệm nguyên liệu nhất, giá thành thấp nhất, chi phí năng ìượng ít nhất, thời gian quay vòng vốn lưu động nhanh nhất, v.v.

Việc tìm kiếm một phương án như vậy không phải là khố nhưng cũng không phải là khi nào ta cũng làm Gtược, bởi vì rằng trong sàn xuất có rất nhiều yếu tố chi phối đến quá tirình mà ta chưa lường hết


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©