Nghiên cứu bào chế nano polyme chứa diclofenac

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

ĐẶT VẤN ĐỀ
Những thập kỉ gần đây, nano polyme được nghiên cứu và ứng dụng để bào
chế các dạng thuốc đem lại nhiều ưu thế trong điều trị. Từ khái niệm ban đầu về
siêu vi tiểu phân kích thước nhỏ hơn 1 µm mang dược chất, và những nghiên cứu
đầu tiên về nano polyme được thực hiện vào những năm 80 của thế kỷ XX, các nhà
khoa học luôn không ngừng sáng tạo và tìm tòi để tạo ra ứng dụng nhiều hơn của
nano polyme [11], [20]. Một trong những ứng dụng đầy triển vọng đó là hệ cung
cấp thuốc cho mắt. Hệ nano polyme dùng cho mắt vừa có ưu điểm tăng khả năng
bám dính thuốc vào trước giác mạc, vừa tăng khả năng thấm, vì vậy cải thiện sinh
khả dụng và hiệu quả điều trị các bệnh ở mắt.
Diclofenac là một hoạt chất chống viêm không steroid (NSAID), có các ưu
điểm trong điều trị ở mắt như giảm đau trong chấn thương do tai nạn, điều trị viêm
mắt sau phẫu thuật, ngừa co đồng tử khi mổ…[10]. Tuy nhiên, trên thị trường hiện
nay chỉ có dạng dung dịch nhỏ mắt Natri diclofenac 1 mg/ml.
Vì vậy, với mong muốn cải thiện các dung dịch thuốc thường có thời gian
lưu trước giác mạc ngắn nên sinh khả dụng thấp, chúng tui tiến hành đề tài “Nghiên
cứu bào chế hệ nano polyme chứa diclofenac” với ba mục tiêu:
- Nghiên cứu, xây dựng công thức hệ NP chứa diclofenac.
- Đánh giá một số đặc tính của hệ NP diclofenac.
- Bước đầu đánh giá khả năng thấm của dược chất qua giác mạc mắt thỏ.
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Một số nội dung về diclofenac
1.1.1. Công thức hóa học
Acid diclofenac [40]
Tên khoa học: Acid (2-((2,6-
dichlorophenyl)amino)phenyl)acetic
Công thức phân tử: C14H11Cl2NO2
Khối lượng phân tử: 296,15
Natri diclofenac [3]
Tên khoa học: Sodium (2-((2,6-
dichlorophenyl)amino)phenyl)acetate
Công thức phân tử:
C14H10Cl2NNaO2
Khối lượng phân tử: 318,14
Trên thị trường, nguyên liệu diclofenac chủ yếu tồn tại dưới dạng muối natri,
kali và diethylamin [6], [16].
1.1.2. Các đặc tính lý hóa


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©