Tình hình hoạt động của Công ty điện lực thành phố Hà Nội

Download miễn phí Tình hình hoạt động của Công ty điện lực thành phố Hà Nội

Mỗi Điện lực là một doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty Điện lực Hà Nội. Điện lực là nơi đầu tiên tiếp nhận đơn mua điện của khách hàng theo sự phân cấp của Công ty, tổ chức khảo sát, thiết kế thi coong hệ thống cấp điện và ký hợp đồng mua bán điện với khách hàng có đủ điều kiện cáp điện. Điện lực còn là cơ quan quản lý trực tiếp các khách hàng mua điện, là nơi thực hiện các hoạt động quản lý kinh doanh, ghi chỉ số đồng hồ, tính hoá đơn tiền điện, in hoá đơn, thu tiền điện phát sinh, sửa chữa các sự cố, thay định kỳ đồng hồ đếm điện, vận hành lưới áp điện 10 KV trở xuống kể cả cáp ngầm và lưới điện trên không. Ngoài các nghiệp vụ trên, Điện lực thường xuyên kiểm tra, chủ động lập phương án đại tu, cải tạo lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, phục vụ tốt cho nhu cầu của khách hàng, chủ động lập kế hoạch và cải tạo các khu có tỉ lệ tổn thất cao. Như vậy, các Điện lực Quận, Huyện chính là các đơn vị thực hiện, cụ thể hoá kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đặt ra. Chính vì lẽ đó mà mô hình tổ chức quản lý của Điện lực được nhiều cấp lãnh đạo quan tâm nghiên cứu sao cho hoạt động của Điện lực có hiệu quả nhất, đảm bảo thực hiện tốt các kế hoạch chỉ tiêu kinh doanh

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


doanh nghiệp trực thuộc gồm: các Điện lực quận, huyện, Xí nghiệp xây lắp điện và một số trung tâm phụ trợ khác.
Tiền thân của Công ty Điện lực Hà Nội là Nhà máy đèn Bờ Hồ do thực dân Pháp xây dựng vào năm 1892 và được khánh thành vào năm 1903 đề cấp điện ánh sáng sinh hoạt trong khu vực nội thành Hà Nội lúc bấy giờ. Nhà máy có công suất đặt ban đầu là 800 KW.
Năm 1954, khi miền Bắc được giải phóng, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định phát triển ngành điện. Ngày 15.8.1954 hội đồng chính phủ quyết định thành lập ngành Điện Việt Nam với tên gọi ban đầu là Điện lực Việt Nam (Thuộc Bộ Công nghiệp). Nhà máy đèn Bờ Hồ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Cục Điện lực và chịu trách nhiệm vận hành an toàn lươí điện để cung cấp điện cho các nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô. Năm 1954, Điện thương phẩm cung cấp cho Hà Nội là 17,2 triệu KWh
Từ năm 1955 đến năm 1981, nhiều nhà máy điện mới được xây dựng trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Nhà máy đèn Bờ hồ được đổi thành Sở quản lý phân phối điện khu vực 1 và hệ thống điện được mở rôngj thêm cho nhiều khu vực thuộc đồng bằng Bắc Bộ như Hải Hưng, Thái Bình, Hà Bắc, Nam Định, Việt Trì, Bắc Thái...
Từ năm 1981 đến năm 1984 cùng với việc thay đổi mô hình tổ chức trong ngành năng lượng, sở quản lý phân phối điện Khu vực 1 được tách ra thành Sở truyền tải điện, Nhà máy phát điện Điezel, Xí nghiệp đèn đường và Sở Điện lực Hà Nội. Sở Điện lực Hà Nội là một doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc vào Công ty Điện lực Khu vực 1 và nhiệm vụ chính của Sở Điện lực Hà Nội trong thời gian này là quản lý vận hành lưới điện có cấp điện áp từ 35 KV trở xuống. hình thành phân phố điện năng cho khách hàng và làm chủ đầu tư cho các công trình cải taok và phát triển lưới điện thuộc khu vực Thủ đô Hà Nội.
Theo chủ trương của Nhà nước về việc thay đổi mô hình quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp Nhà nước, để tập trung các nguồn lực tạo ra các tập đoàn mạnh tạo khả năng cạnh tranh. Ngày 1.1.1995 Tổng công ty Điện lực Việt Nam chính thức thành lập. Để đáp ứng chức năng, nhiệm vụ phù hợp với mô hình quản lý mới của ngành: các Công ty, Xí nghiệp trong toàn ngành Điện lực Việt Nam cũng được xắp xếp và tổ chức lại. Ngày 1.4.1995 Sở Điện lực Hà Nội tách khỏi Công ty Điện lực 1 và được nâng cấp thành Công ty Điện lực Hà Nội và là một trong năm thành viên của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam có nhiệm vụ phân phối và kinh doanh điện năng trên toàn quốc.
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Điện lực Hà Nội trải qua 2 giai đoạn phát triển:
Giai đoạn 1990 - 1994:
Sở Điện lực thành phố Hà Nội thuộc Công ty Điện lực I (phạm vi toàn miền Bắc) hoạt động theo mô hình hạch toán phục thuộc, mang nặng tính bao cấp. Mọi kế hoạch đều do cấp trên đưa xuống, các chỉ tiêu về kết quả cũng như hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh luôn dao động không ổn định, lúc tăng lúc giảm. Bộ máy hoạt động trì trệ, không có tính trách nhiệm, quan liêu và do việc hạch toán lỗ lãi tập trung tại Công ty Điện lực I nên việc tính toán hiệu quả trong sản xuất thấp.
Giai đoạn 1995 - nay:
Công ty Điện lực Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình hạch toán kinh doanh độc lập, là một đơn vị thành viên của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Công ty được chủ động trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và phải chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh tế đạt được trong các hoạt động sản xuất kinh doanh đó.
Kết quả kinh doanh điện năng của Công ty Điện lực Hà Nội
Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô, Công ty Điện lực Hà Nội cũng đã chuyển sang một giai đoạn mới ới hạch toán kinh doanh độc lập với tổng số vốn là 162.155.530.447 đồng. Trong đó:
Vốn cố định là 157.171.567.334 đồng.
Vốn lưu động là 4.983.963.143 đồng
Để có thể tiến hành kinh doanh điện năng, Công ty phải tiến hành một hệ thống lưới truyền tải phân phối, đem điện năng đến tận nơi người tiêu dùng. Do đặc điểm trên nên trong cơ cấu vốn, vốn cố định của Công ty chiếm tỉ trọng rất lớn. Tài sản cố định của Công ty chủ yếu dưới các hệ thống lưới điện và trạm biến áp cao, trung thế và hạ thế. trong kinh doanh điện năng ngoài hoạt động kinh doanh điện năng Công ty còn tiến hành các công trình cải tạo lưới điện phân phối. Nguồn vốn tài trợ cho công tác này chủ ấy từ vốn lưu động. Năm 1995, Công ty không được cấp vốn xây dựng cơ bản. Tổng Công ty cho phép Công ty Điện lực Hà Nội giữ lại một phần tiền khấu hao tài sản cố định phục vụ công tác xây dựng cơ bản. Tất cả các nguyên nhân trên khiến cho tình hình tài chính của Công ty Điện lực Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn. Đứng trước thực tế như vậy, để có đủ tài chính cho các công trình đại tu, xây dựng lưới, Công ty đã mạnh dạn điều hoà các nguồn vốn trong tay tận dụng tối đa nguồn vốn do khách hàng ứng trước để dự trữ vật tư, đủ cung cấp cho nhu cầu xây dựng , hoàn thiện lưới. cách kinh doanh của Công ty là thông qua hợp đồng mua bán điện do hai bên thoả thuận. Lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng của khách hàng được tính bằng chỉ số đồng hồ đếm điện năng. Từ đầu năm 1994 trở lại đây tất cả các khách hàng mua điện của Công ty Điện lực Hà Nội đều được lắp công tơ đo đếm và ký hợp đồng mua bán điện, cho dù đó là khách hàng mua điện lâu dài hay tạm thời. Việc lắp công tơ và ký hợp đồng với toàn bộ khách hàng đã chấm dứt hẳn tình trạng dung điện khoán không qua đồng hồ đo đếm, nhờ đó tỷ lệ tổn thất điện năng của toàn Công ty đã giảm xuống. Công tác quản lý điện năng thương phẩm được chính xác chặt chẽ hơn, phản ánh đúng thực trạng sản xuất kinh doanh của toàn Công ty cũng như các đơn vị trực thuộc.
Trong các năm 1999 và năm 2000 hoạt động kinh doanh của Công ty Điện lực Hà Nội đã đạt được một số kết quả như sau:
Điện thương phẩm mà Công ty phân phối trong năm 1999 là 2.044.840.033 KWh và năm 2000 là 2.271.182.404 KWh. Như vậy, so với năm 1999 điện năng thương phẩm năm 2000 của toàn Công ty đã tăng 1,11 lần hay 11% và tỷ lệ tổn thất điện năng có chiều hướng giảm. Qua con số trên có thể thấy nhu cầu sử dụng điện năng của Hà Nội có xu hướng tăng lên. Nếu xét về mặt tối đa hoá lợi nhuận thì đây là một điều có lợi cho hoạt động kinh doanh bán điện của Công ty Điện lực Hà Nội.
Điện năng là một hàng hoá đặc biệt, nó khác với các loại hàng hoá khác là khách hàng dùng trước và thanh toán tiền sau, dựa và lượng điện năng đo đếm được trên đồng hồ của khách hàng. Trong đó khách hàng gồm rất nhiều đối tượng tiêu dùng: phục vụ công nghiệp, nông nghiệp, ánh sáng sinh hoạt... Do đó, việc thu đủ được điện năng thương phẩm của khách hàng là một việc hết sức quan trọng trong khâu kinh doanh của Công ty.
Một số chỉ tiêu về kết quả chủ yếu trong sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Hà Nội trong giai đoạn 1995 - 2000. (trang bên)
Năm 2000 là năm thứ sáu kể từ khi chuyển sang cơ chế hạch toán độc lập, Công ty Điện lực Hà Nội là một trong các doanh ngh...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©