Thị trường ô tô ở nước ta, thực trạng và giải pháp để phát triển thị trường này trong thời gian tới

Download miễn phí Đề tài Thị trường ô tô ở nước ta, thực trạng và giải pháp để phát triển thị trường này trong thời gian tới

CHƯƠNG I

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG

I- TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG 2

 1- Khái niệm thị trường 2

 2- Các yếu tố của thị trường 3

 3- Chức năng của thị trường 4

 4- Các quy luật của thị trường 5

 5- Vị trí , vai trò của thị trường 6

II- NGHIÊN CỨU THI TRƯỜNG 7

 1- Các hình thái thị trường 7

 2- Nghiên cứu thị trường 8

III -CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG 10

 1 - Nhóm nhân tố chính trị , xã hội ,tâm sinh lý của con người 10

 2 - Các nhân tố thuộc quản lý vĩ mô và vi mô 11

 3 - Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên. 11

 

CHƯƠNG II

THỊ TRƯỜNG ÔTÔ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

I-SỰ HÌNH THÀNH ,PHÁT TRIỂN , ĐẶC ĐIỂM VÀ NHÂN TỐ

ẢNH HƯỞNG TỚI THỊ TRƯỜNG ÔTÔ NƯỚC TA 12

 1 - Sự hình thành và phát triển của thị trường ôtô ở nước ta 12

 2 - Đặc điểm của thị trường ô tô ở nước ta 13

 3- Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường ô tô ở nước ta: 14

II- THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG ÔTÔ HIỆN NAY 18

 1- Lượng cung và các nguồn cung 18

 2 - Lượng cầu 19

 3 - Giá cả 20

 4- Cạnh tranh 22

III - CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

CHÍNH SÁCH NÀY VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP

ÔTÔ HIỆN NAY Ở VIỆT NAM 23 1- Chính sách đầu tư 23

2- Tình hình đầu tư 25

 3- Những vấn đề còn tồn tại 25

IV- CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VÀ TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

ÔTÔ CỦA CÁC LIÊN DOANH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 26

 1- Chính sách thương mại 26

 2- Tình hình tiêu thụ sản phẩm 28

CHƯƠNG III

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG Ô TÔ Ở NƯỚC TA

I- BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG ÔTÔ

Ở VIỆT NAM TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN

ĐỂ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC BIỆN PHÁP ĐÓ 30

 1-Các biện pháp phát triển từ phía thị trường 30

 2-Các điều kiện để thực hiện có hiệu quả các biện pháp đó 33

II - MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ 34

1-Nhu cầu có các chính sách rõ ràng ,ổn định và phù hợp 34

 2-Nhu cầu về cơ giới hóa 34

 3-Những cơ sở cung ứng 35

 4-Nhu cầu hợp tác khu vực 36

 5-Tổ chức thông tin 36

III - MỘT SỐ DỰ BÁO VỀ THỊ TRƯỜNG Ô TÔ Ở VIỆT NAM 37

C- KẾT LUẬN 38

-Phụ lục 1 39

-Phụ lục 2 40

-Phụ lục 3

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


i vào khoảng 250USD/người/năm , thì là quá ít. Điều này chứng tỏ nhu cầu về các loại sản cao cấp và đặc biệt như xe ôtô là cực kỳ nhỏ.
Chính vì lượng cầu nhỏ như vậy mà các liên doanh ôtô hiện nay rẩt đang điêu đứng vì lượng cung ra tương đối lớn nhưng luôn luôn phải chờ tiêu thụ. Ta có thể thấy mức thu nhập tỉ lệ thuận với cầu , khi thu nhập tăng đến một mức nào đó thì sẽ nảy sinh ra tiêu dùng sản phẩm và ngược lại khi thu nhập giảm thì nhu cầu về một loại sản phẩm nào đó cũng giảm.
* Thị hiếu của khách hàng : Thị hiếu của khách hàng có ảnh hưởng rất lớn đến cầu ôtô trên thị trường.Bởi vì thị hiếu được hình thành do các yếu tố xã hội ,tâm lý , sở thích...Cũng như do xem quảng cáo , do người quen chỉ bảo , do kiểu dáng mẫu mã , giá của loại sản phẩm đó . Điều này có thể thấy rất rõ thông qua việc hạ giá thành xuống còn 8990 USD mà hình thức cũng đẹp , tiện lợi ,kinh tế mà loại xe Matiz của hãng Daewoo bán được rất nhiều trên thị trường .
Yếu tố tâm lý và xã hội cũng rất quan trọng đến cầu . Ví dụ theo thói quen chung thì cứ dùng xe Ford thì là sang và cầu kỳ do vậy đối với những người có điệu kiện về mặt kinh tế thì cứ khi nào họ có ý định mua ôtô thì họ sẽ chọn loại xe Ford mà không chọn loại nào khác điều này làm cho cầu loại xe này tăng lên.
*Giá cả hàng hóa liên quan : Đối với bất kỳ loại hàng hóa nào đi chăng nữâ dù là hàng hóa cao cấp hay hàng hóa thứ cấp thì giá cả của các hàng hóa liên quan luôn có ảnh hưởng một cách trực tiếp đến cầu hàng hóa đó trên thị trường .Ta có thể xem xét ở hai lọai hàng hóa là hàng hóa thay thế và hàng hóa bổ sung. Đối với ôtô thì hàng hóa bổ sung là các loại xe máy đắt tiền và hàng hóa bổ trợ là giá các dịch vụ bảo hành ,giá các loại xăm lốp, dầu nhớt ...Giả sử giá của loại xe máy mà gần bằng tiền xe ôtô thì tại sao người ta lại không mua ôtô.
Và giá đã rẻ lại cộng với chế độ bảo hành miễn phí trên toàn quốc thì điều này sẽ tạo cảm giác an tâm cho người mua hàng và làm cho người tiêu quyết định mua sản phẩm đó .Đấy là một trong những biện pháp kích cầu.
* Kỳ vọng của giá bán : Theo sự nhận xét của các nhà phân tích kinh tế thì lượng của bất kỳ của loại hàng hóa nào được bán ra không chỉ phụ thuộc vào giá cả hiện tại của loại hành hóa đó mà còn phụ thuộc vào giá bán của nó trong tương lai . Thật vậy nếu một người tiêu dùng có ý định mua một loại hàng hóa nào đó , mà trong tương lai loại hàng hóa đó sẽ lên giá thì ngay lập tức người đó sẽ mua loại hàng hóa đó ngay. Điều này có thể kích cầu ngay lập tức . Trong một khoảng thời gian thì giá bán tăng lên hay giảm đi do chính sách giá của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cầu loại hàng hóa mà doanh nghiệp tăng giảm giá đó.
- Các nhân tố ảnh hưởng đến cung ôtô
* Giá các yếu tố đầu vào cho sản xuất ôtô : Đối với một doanh nghiệp thì giá cả các yếu tố đầu vào là cực kỳ quan trọng , nếu giá các loại máy móc thiết bị, lao động tăng hay giảm sẽ ảnh hưởng ngay đến giá bán và sẽ ảnh hưởng ngay đến tình trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . Nếu giá của các yếu tố đầu vào tăng lên thì chi phí cho một sản phẩm cũng tăng lên dẫn đến giá của loại sản phẩm đó cũng tăng lên . Và làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp bị giảm xuống và ngược lại nêu doanh nghiệp cắt giảm được các chi phí cho các yếu tố đầu vào thì doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí cho loại sản phẩm của mình thông qua đó giẩm được giá thành cũng như tăng được lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Và việc tăng hay giảm lợi nhuận của một doanh nghiệp sẽ quyết định tới sự sống còn của doanh nghiệp đó.
* Công nghệ sản xuất ôtô : Công nghệ sản xuất bất kỳ loại hàng hóa nào cũng ảng hưởng trực tiếp đến lượng cung loại hàng hóa đó trên thị trường .Nếu một doanh nghịêp có một công nghệ sản xuất tốt đạt hiệu quả kinh tế ,tiết kiệm nguyên vật liệu cũng như đạt các tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật thì doanh nghiệp sẽ sản xuất ra được những sản phẩm có sức canh tranh lớn và có sức tiêu thụ lớn. Và ngược lại một doanh nghiệp khó có thể tồn tậi trên thị trường nếu sản phẩm sản xuất ra có chi phí quá cao cũng như không đạt các tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật.
* Năng lực sản xuất ôtô của các doanh nghiệp : Đối với lượng cung ôtô trên thị trường thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong thời gian đó và cả trong tương lai. Thật vậy nếu một doanh nghiệp sản xuất đạt được năng lực của mình thì lượng cung ra thị trường sẽ rất đầy đủ và làm cho doanh nghiệp đạt được các mục tiêu của mình là tồn tại và phát triển.
Và nếu một doanh nghịêp thấy được trong tương lai thị trường của doanh nghiệp có khả năng phát triển thì doanh nghệp đó sẽ nâng cao năng lực sản xuất và do đó sẽ tăng lượmh cung trên thị trường.
b - Các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng tới thị trường ôtô
* Tổng thu nhập quốc dân (GDP) , tổng thu nhập quốc nội (GNP) :
Mặt hàng ôtô là một mặt hàng mang tính lâu dài có thẻ là nó phải cần hàng chục năm mới có thể phát triển do vậy mọi thay đổi ở tầm vĩ mô sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đén ngay thị trường này . Vì ôtô là một loại hàng hóa đắt tiền cho nên nó chịu rất nhiều ảnh hưởng của GDP , GNP nếu một thị trường mà có mức GDP, hay GNP thấp tị loại hình sản phẩm này khó có thể tiêu thụ cũng như phát triển. Dẫn đến các doanh nghiệp sản xuất ôtô khó có điều kiện để tồn tại và phát triển . (Đặc điểm của thị trường ôtô nước ta)
Ngược lại ở một thị trường có GDP cao thì loại hình sản phẩm sẽ dễ được tiêu thụ hơn và doanh nghiệp cũng có thể dễ ràng tồn tại và phát triển hơn.
* Sự điều tiết của Chính phủ
Phần lớn các quốc gia trên thế giới khi muốn kiểm soát một thị trường nào đó , thì các công cụ thường dùng là chính sách thuế và hạn ngạch và thị trường ôtô nước ta cũng vậy. ở nước ta thị trường ôtô được chính phủ quản lý rất chặt chẽ bằng hạn ngach.
Chính phủ không cho nhập khẩu các loại xe dưới 12 chỗ ngồi chỉ trừ nhữnh trường hợp đặc biệt như là xe của các ngoại giao đoàn . Chính phủ ra hạn ngạch cho nhập khẩu các loại xe chuyên dùng như xe cứu hỏa , xe đông lạnh ... Điều này nhằm bảo vệ nền công nghiệp sản xuất ôtô còn non trẻ trong nước.
Ngoài hạn ngạch Chinh phủ còn áp dụng chính sách thuế nhập khẩu cho các loại xe nguyên chiếc hay các loại linh kiện để lắp ráp (ở Việt Nam phần lớn là dạng CKD ) cũng như thiết bị đồng bộ để sản xuất các loại ôtô. Điều này tác động trực tiếp đến cung cầu ôtô trên thị trường .
Nếu thuế nhập khẩu xe tăng dẫn đến giá xe tăng dẫn đến cầu sẽ giảm làm cho lượng cung ôtô trên thị trường giảm . Và ngược lại nếu thuế nhập khẩu giảm dẫn đến giá giảm làm cho cầu tăng lên và lượng cung ra thị trường cũng tăng lên.
II- Thực trạng của thị tường ôtô hiện nay ở nước ta
1- Lượng cung và các nguồn cung ôtô ở nước ta hiện nay.
Có thể nói lượng cung ôtô ở nước ta là rất lớn và nó thuộc rất nhiều nguồn khác nhau.Ph...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©