Giáo án Khoa học lớp 5 - Năm học: 2015 - 2016 - Tuần 5

Download miễn phí Giáo án Khoa học lớp 5 - Năm học: 2015 - 2016 - Tuần 5

Gọi HS đọc bài và trả lời câu hỏi 2,3.

- GV giới thiệu

- Gọi 1HS khá đọc toàn bài.

- Chia đoạn: Chia 4 đoạn:

- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài theo nhóm, khen những HS đọc đúng, kết hợp sửa cho những HS đọc sai.

- Hướng dẫn luyện đọc từ sai

- Cho HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn của bài theo nhóm

- Giúp HS hiểu các từ mới và khó ở phần chú thích và giải nghĩa.

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ắc HS một số câu chuyện các em đã học về đề tài này và khuyến khích HS tìm những câu chuyện ngoài SGK
-HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể
- HS kể theo cặp
- Thi kể chuyện trước lớp: thay mặt 3 nhóm lên kể chuyện.
- Bình chọn bạn kể chuyện tự nhiên nhất, bạn có câu hỏi hay nhất, bạn có câu chuyện hay nhất, bạn diễn cảm tốt nhất.
- Trao đổi và nói ý nghĩa câu chuyện mình kể.
-2HS kể
1 HS đọc.
-HS lắng nghe.
HS trả lời.
HS giới thiệu
HS TL theo cặp.
Đại diện nhóm lên kể chuyện.
Chọn bạn kể hay và tốt thưởng lá cờ.
Các nhóm trả lời.
----------------------cd------------------------
TOÁN (Tiết 22 ) ÔN TẬP : BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG
I.MỤC TIÊU:
- Biết tên gọi, kí hiệu và quan hệ của các đơn vị đo khối lượng thônh dụng.
Biết chuyển đổi các đơn vị đo độ dài và giải các bài toán với các số đo số lượng. ( BT cần làm: BT1,BT2, BT4)
II. CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ viết sẳn nội dung BT 1
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
ND-TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
1.Khởi động (3’)
2. Bài mới:
Thực hành và làm BT 1,2
3. Củng cố (2’)
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 12m = cm b) 7cm = m
34dam = m 9m = dam
600m = hm 93m = hm
Giới thiệu bài
-HS TLN và làm BT 1.
Đại diện nhóm trình bày.
Lớp nhận xét, GV chốt cách làm đúng.
-HS TLN và làm BT 2.
Đại diện nhóm trình bày.
Lớp nhận xét, GV chốt cách làm đúng.
Bài 3: Yêu cầu HS chuyển đổi từng cặp về cùng đơn vị rồi so sánh kết quả lựa chọn dấu thích hợp
- 1 HS đọc yêu cầu BT 4.
- 1 HS nêu cách làm.
Cả lớp làm vào vở.
GV nhận xét, chốt cách làm đúng.
Nhận xét tiết học
- 2(Y,TB) thực hiện, lớp nhận xét.
HS TLN
Đại diện nhóm trình bày
HS TLN
Đại diện nhóm trình bày
HS trả lời
HS đọc yêu cầu
HS lắng nghe
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: HÒA BÌNH
I. MỤC TIÊU:- Hiểu nghĩa của từ hoà bình ( BT1) tìm được từ đồng nghĩa với từ hoà bình (BT2).
-Viết đoạn văn miêu tả cảnh thanh bình của một miền quê hay thành phố (BT3).
II. CHUẨN BỊ: GV: Bảng phụ chép nội dung BT 1; 2.
III.: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
ND-TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
1. Khởi động: (3’)
2. Bài mới:
Làm bài tập
3. Củng cố (2’)
- Gọi 2 HS lên làm bài:
HS làm lại bài tập 3,4 tiết LTVC trước
Nhận xét
-giới thiệu bài:.
-1 HS đọc BT 1
-HS làm vào VBT, 1 em làm vào bảng nhóm.
Lớp nhận xét, bổ sung
GV chốt lại cách làm đúng.
-HS TLN đôi và làm vào VBT
Đại diện nhóm trình bài
Lớp nhận xét
GV chốt cách làm đúng.
-1 HS dọc BT 3: Viết vào vở một đoạn văn khoảng 5,6 câu về cảnh thanh bình ở địa phương em. HS làm việc cá nhân vào VBT
-3 em đứng dạy đọc đoạn văn, lớp nhận xét.
Gv sửa lại những câu chưa đúng.
Nhận xét tiết học
- (Y,TB) thực hiện
Lớp nhận xét
1 HS đọc BT 1
HS làm vào bảng nhóm.
Lớp nhận xét
HS TLN
Hs đọc
Viết đoạn văn vào BT 3
HS trình bày
Lắng nghe
----------------------cd------------------------
Thứ tư ngày 16 tháng 9/ 2015
TẬP ĐỌC : Ê-MI-LI, CON
I.MỤC TIÊU:
-Đọc đúng tên nước ngoài trong bài ; đọc diễn cảm bài thơ.
-Hiểu ý nghĩa bài thơ: ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mỹ,dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.( Trả lời được câu hỏi 1,2,3,4. thuộc một khổ thơ trong bài)
-HS(KG):Thuộc lòng 3-4 khổ thơ; biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng xúc động trầm lắng.
II. CHUẨN BỊ: GV: Chuẩn bị một số tranh ảnh
III.: CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
ND-TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
1. Khởi động: (3’)
2. Bài mới:
HĐ 1: Luyện đọc:(10p)
HĐ2: Tìm hiểu bài (8-10p)
HĐ3: Hướng dẫn HTL ( 8-10p)
HĐ4: Củng cố-dặn dò (1- 2p) (2’)
. Gọi 2 em lên đọc và TLCH bài Một chuyên gia máy xúc
-GV giới thiệu bài
- Gọi 1HS khá đọc toàn bài.
- Bài văn chia làm 4 khổ:
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc từng khổ của bài theo nhóm, khen những HS đọc đúng, kết hợp sửa cho những HS đọc sai.
- Hướng dẫn luyện đọc từ sai
- Cho HS nối tiếp nhau đọc từng khổ của bài theo nhóm
- Giúp HS hiểu các từ mới và khó ở phần chú thích và giải nghĩa.
- Yêu cầu H luyện đọc theo bàn
- Theo dõi chung
- Huy động kết quả, nhận xét
* Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài
Yêu cầu H TLN trả lời các câu hỏi trong SGK.
GV huy động thay mặt nhóm trả lời
GV chốt ý đúng
- Chốt nội dung bài : ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mỹ,dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam
- Hướng dẫn H đọc diễn cảm toàn bài
- Chốt cách đọc
- Hướng dẫn luyện đọc đoạn 2. GV yêu cầu HS đọc theo nhóm
- GV theo dõi, uốn nắn.
- Huy động kết quả, nhận xét
* Tổ chức cho H thi HTL.
- Nhận xét, tuyên dương học sinh đọc thuộc .
- Gọi H nhắc lại nội dung bài?
- Nhận xét, tuyên dương
- (Y, TB) đọc bài và TLCH.
- 2HS đọc .Lớp theo dõi
-Nghe
H luyện đọc nối tiếp khổ
H luyện đọc nối tiếp khổ lần 2
Nghe
HS luyện đọc từng cặp
2-3 nhóm đọc bài trước lớp, lớp nhận xét, sửa sai
Nghe
HS thực hiện
2-3 nhóm nêu ý kiến, lớp thống nhất nội dung câu trả lời
Nghe
Đọc thầm đoạn 2 để trả lời câu hỏi 2,3
3-4 H nêu ý kiến, lớp nhận xét, bổ sung
Nghe. 1-2 H nhắc lại
-Nghe, nắm bắt cách đọc, phát hiện chỗ cần nhấn giọng, ngắt, nghỉ
Bình chọn bạn đọc hay, đọc thuộc.
1-2 H nhắc
TOÁN ( Tiết 23 ) LUYỆN TẬP
I.MUẽC TIEÂU:
-Biết tính diện tích của một hình quy về tính diện tích hình chữ nhật hình vuông.
- Biết cách giải bài toán với các số đo độ dài , khối lượng. (BT cần làm1,BT3)
II. CHUẨN BỊ: GV: Vẽ trước hình chữa nhật bài 3 .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
ND-TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
Khởi động (3’)
Bài mới
Làm bài tập
3.Củng cố(2’)
- Gọi 1 em lên làm BT 2
Giới thiệu bài
- Yêu cầu HS đọc đề bài 1
+ Hướng dẫn HS đổi các đơn vị đo.
HS thực hiện theo nhóm làm BT 1 vào VBT.
Đại diện nhóm trình bày.
Lớp nhận xét, giáo viên chốt lời giải đúng.
*Yêu cầu HS đọc đề bài 2
+ Hướng dẫn HS đổi các đơn vị đo.
HS thực hiện theo nhóm làm BT 2 vào giấy nháp.
Đại diện nhóm trình bày.
Lớp nhận xét, giáo viên chốt lời giải đúng.
Yêu cầu HS đọc đề bài 3
Yêu cầu HS nêu cách giải sau đó làm vào VBT.
GV nhận xét chốt cách làm đúng.
HS nêu đề, HS khá giỏi nêu cách làm.
1 HS lên bảng nêu cách giải, cả nhóm làm vở nháp
- Nhận xét, tuyên dương
- (Y,TB) thực hiện nhóm nhận xét.
HS lắng nghe
HS TLN làm vào VBT
Đại diện nhóm trình bày
HS đọc yêu cầu BT 2
HS lắng nghe
Đại diện nhóm trình bày
HS TL
----------------------cd------------------------
TẬP LÀM VĂN : LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ
I. MỤC TIÊU:
-Biết thống kê theo hàng (BT1) và thống kê bằng cách lập bảng ( BT2) để trình bày kết quả điểm học tập trong tháng của từng thành viên và của cả tổ.
II.CHUẨN BỊ:-Bảng phụ ghi báo cáo thống kê.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
ND-TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG HS
1. Khởi đông:(3’)
2. Bài mới
Hđ1: Hướng dẫn học sinh làm BT 1:
(12-13p)
Hđ2: Hướng dẫn học sinh làm BT 2
(13-15p)
3.Củng cố: (2’)
Hs nhắc lại bảng thống kê tuần 2
Giới thiêu bài
Yêu cầu HS đọc BT 1
-HS thống kê kết quả học tập của mình theo hàng ngang
a) Số HS Hoàn thành
b) Số hs không hoàn thành
-GV gọi thay mặt trình bày.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 2
- Yêu cầu HS nêu nội dung bài tập lập bảng thống kê kết quả học t
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©