Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 5

Download miễn phí Nhật kí dạy học lớp 3 - Năm học: 2016 - 2017 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Tuần 5

1.Chuẩn bị ĐD DH:

- GV: SHD, máy chiếu

- HS: SHD

2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh

3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh

4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:

-HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu em Trinh, Nhi, đọc đúng toàn bài và ngắt nghỉ đúng dấu câu. Nắm ND bài lựa chọn câu trả lời cho các HĐ

-HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diền cảm em Huy, Đức và hiểu được câu chuyện Người lính dũng cảm và giỳp các bạn yếu đọc bài.

5. Hoạt động ứng dụng;

- Thực hiện theo sách HDH.

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


tuần 5
Thứ hai ngày 19 thỏng 9 năm 2016
Toán: nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
( có nhớ) t1
1.Chuẩn bị ĐD DH:
- GV: SHD, Bảng nhóm, mặt đồng hồ
- HS: SHD, vở
2.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS;
* HS yếu: Giúp HS nắm được cách đặt tính và tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số( có nhớ) và làm được bài tập 2. Nêu cách tính từng bài?
* HS Khá Giỏi: Giao BT thêm:
Đặt tính rồi tính:
32 x 4 23 x 6
5.Hoạt động ứng dụng: Khụng
Tiếng việt: bài 5A: Ai là người dũng cảm (t1)
1.Chuẩn bị ĐD DH:
- GV: SHD
- HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: HĐCB 1 từ N sang Lớp
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
* HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu em H đọc đúng các từ: nứa tép, thủ lĩnh, nghiêm giọng, quả quyết; đọc trôi chảy toàn bài và ngắt nghỉ đúng dấu câu và nắm ND bài lựa chọn câu trả lời cho các HĐ bằng hình thức trắc nghiệm.
* HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diễn cảm (em Quỳnh, Linh )
5,Hoạt động ứng dụng : Khụng
Tiếng việt: bài 5A: Ai là người dũng cảm (t2)
1.Chuẩn bị ĐD DH:
- GV: SHD, máy chiếu
- HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
-HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu em Trinh, Nhi, đọc đúng toàn bài và ngắt nghỉ đúng dấu câu. Nắm ND bài lựa chọn câu trả lời cho các HĐ
-HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diền cảm em Huy, Đức và hiểu được câu chuyện Người lính dũng cảm và giỳp các bạn yếu đọc bài.
5. Hoạt động ứng dụng;
- Thực hiện theo sách HDH.
Thứ ba ngày 20 thỏng 9 năm 2016
Tiếng Việt: BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI ( T1)
I,Mục tiờu:
- Kể cõu chuyện Người lớnh dũng cảm.
- Nhận biết hỡnh ảnh so sỏnh .
II.Họat động học:
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
* Khởi động:
-
- Ban văn nghệ tổ chức cho cỏc bạn trũ chơi khởi động tiết học.
- GV ghi đề bài trờn bảng; HS ghi vở
- Đọc mục tiờu bài
- HS chia sẻ mục tiờu bài trước lớp, nờu ý hiểu của mỡnh và cỏch làm để đạt được mục tiờu đú.
1. Nghe cụ kể lại cõu chuyện “Người lớnh dũng cảm”
- GV kể lại cõu chuyện Người lớnh dũng cảm - Cả lớp lắng nghe.
2.Xem tranh, dựa vào gợi ý kể lại cõu chuyện:
Việc 1: Từng bạn xem tranh và gợi ý dưới tranh kể lại cõu chuyện .
Việc 2: Một bạn kể - một bạn nghe – lần lượt nhận xột- bổ sung cho nhau.
Việc 3: Nhúm trưởng mời cỏc bạn lần lượt chia sẻ cõu chuyện ,lắng nghe , nhận xột .
3.Thi kể từng đoạn cõu chuyện:
Việc 1: Nhúm trưởng chọn ra một đoạn để cỏc bạn tập kể hay và thi với nhúm bạn.
Việc 2: Hai bạn chia sẻ với nhau cỏch kể cõu chuyện hay và chon ra người kể hay.
Việc 3: CTHĐTQ mời thay mặt từng nhúm thi kể trước lớp – lắng nghe , nhận xột bỡnh chon nhúm kể hay.
* GV chia sẻ kết quả của cỏc nhúm.
4. Tỡm cỏc hỡnh ảnh so sỏnh trong cỏc khổ thơ:
Việc 1: Từng bạn tự tỡm hỡnh ảnh so sỏnh trong những khổ thơ và viết ra giấy.
Việc 2: Hai bạn đổi vở kiểm tra kết quả , chia sẻ cỏch làm.
Việc 3:Nhúm trưởng mời cỏc bạn lần lượt chia sẻ bài làm của mỡnh. Thống nhất ý kiến bỏo cỏo với cụ giỏo.
5. Viết những hỡnh ảnh so sỏnh vào vở:
Việc 1:Từng hs viết vào vở.
Việc 2: Cựng bạn đổi chộo vở kiểm tra bài cho nhau.
Bỏo cỏo với cụ kết quả những việc cỏc em đó làm
Tiếng việt: bài 5B: biết nhận lỗi và sửa lỗi (t2)
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD, Chữ mẫu C , Chu Văn An, câu ứng dụng viết bảng phụ, Phiếu cá nhân BT2.
HS: SHD,vở
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
* HS yếu: Giúp HS yếu viết đúng chữ hoa C và từ, câu ứng dụng của bài. Biết viết những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng.
Chữ C viết hoa gồm có mấy nét? Đặt bút ở đâu? Dừng bút ở chỗ nào?
* HS KG: Bài 5: Viết đẹp, đúng chữ hoa và từ, câu ứng dụng bài viết.
Toán: nhân số có hai chữ số với số có một chữ số
( có nhớ) t2
1.Chuẩn bị ĐD DH:
- GV: SHD, Mô hình đồng hồ BT4
- HS: SHD, vở, Mô hình đồng hồ
2.Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS;
* HS yếu: Giúp HS vận dụng cách đặt tính và tính nhân số có hai chữ số với số có một chữ số( có nhớ) và làm được các BT ở HĐTH.
HĐ 1: Để làm được BT này em làm như thế nào?Nêu cách tính từng bài?
HĐ 2: Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? cách giải như thế nào?
HĐ 3: X là thành phần gì trong phép tính? Muốn tìm SBC ta làm như thế nào?
* HS Khá Giỏi: Giao BT thêm:
Tìm x:
X : 5 = 67 -15 X : 6 = 18 + 25
Giúp bạn yếu quay giờ trên mặt đồng hồ.
5. Hoạt động ứng dụng;
- Thực hiện theo sách HDH
HĐGDĐĐ: TỰ LÀM LẤY VIỆC CỦA MèNH
I.Mục tiờu:
- Kể được một số việc mà HS lớp 3 cú thể tự làm lấy
- Nờu được ớch lợi của việc tự làm lấy việc của mỡnh.
- Biết tự làm lấy những việc của mỡnh ở nhà, ở trường .
- HSKG: Hiểu đợc ớch lợi của việc tự làm lấy việc của nỡnh trong cuộc sang hàng ngày
II Tài liệu và phương tiện:
GV: - Phiếu thảo luận nhúm HĐ2
HS: VBT
III/ Tiến trỡnh:
* Khởi động: (3- 5 phỳt)
- HĐTQ tổ chức cho cỏc bạn trong lớp chơi trũ chơi khởi động tiết học.
- HS viết tờn bài vào vở.
- HS Đọc mục tiờu bài, chia sẻ mục tiờu bài trước lớp
HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
1.Xử lớ tỡnh huống( 8 phỳt)
Việc 1: Em đọc tỡnh huống suy nghỉ
Việc 2: Em cựng bạn chia sẻ tỡnh huống
Việc 3: - Nhúm trưởng yờu cầu chia sẻ trong nhúm
- Nếu là Đại, em sẽ làm gỡ khi đú? Vỡ sao?
- Cỏc bạn khỏc quan sỏt lắng nghe, bổ sung đỏnh giỏ, nhận xột.
2.Thảo luận nhúm( 12 phỳt)
Việc 1: Em đọc thầm suy nghỉ chọn những từ ngữ điền vào phiếu.
Việc 2: Em cựng bạn trao đổi chọn từ điền vào phiếu
Điền những từ: tiến bộ, cố gắng, làm phiền, dựa dẫm vào chỗ trống trong cõu sau cho thớch hợp.
a) Tự làm lấy việc của mỡnh là..... làm lấy cụng việc của .....mà khụng.....vào người khỏc
b) Tự làm lấy việc của mỡnh giỳp em mau ........ và khụng ....người khỏc.
Theo từng nội dung gọi cỏc nhúm trỡnh bày ý kiến trước lớp
Việc 3: Nhúm trưởng điều hành trong nhúm chia sẻ chọn từ điền từ vào chỗ chấm
- CTHĐTQ huy động cỏc nhúm trỡnh bày trứơc lớp chốt nhắc lại
a/Tự làm lấy việc của mỡnh là cố gắng làm lấy cụng việc của bản thõn mà khụng dựa dẫm vào người khỏc
b) Tự làm lấy việc của mỡnh giỳp em mau tiến bộ và khụng làm phiền người khỏc.
3. Xử lớ tỡnh huống( 10 phỳt)
Việc 1: Em đọc tỡnh huống suy nghỉ
Việc 2: Em cựng bạn chia sẻ tỡnh huống
Việc 3: - Nhúm trưởng yờu cầu chia sẻ trong nhúm, nhận xột đỏnh giỏ
- Hội đồng tự quản tổ chức cho cỏc bạn chia sẻ sau tiết học.
HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Thực hiện tự làm việc của mỡnh
ễLTV: TUẦN 5
I. Mục tiờu :
- Đọc và hiểu cõu truyện Chỳ Vẹt dập lửa. Biết thể hiện sự cảm phục những n...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©