Công tác xã hội với vị thành niên nghiện game online

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài 8
2. Tổng quan đề tài nghiên cứu 10
3. Mục tiêu nghiên cứu 11
3. Mục tiêu chung 11
3.2. Mục tiêu cụ thể 11
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 12
5. Ý nghĩa của đề tài 12
5.1. Ý nghĩa phương pháp luận 12
5.2. Ý nghĩa thực tiễn 12
6. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 13
6.1. Đối tượng nghiên cứu 13
6.2. Khách thể nghiên cứu 13
6.3. Phạm vi nghiên cứu 13
6.3.1. Phạm vi không gian 13
6.3.2. Phạm vi thời gian 13
6.3.3. Phạm vi đề tài nghiên cứu 13
7. Gỉa thiết nghiên cứu 14
8. Phương pháp nghiên cứu 14
8.1.Phương pháp quan sát 14
8.2.Phương pháp phỏng vấn sâu cá nhân 15
8.3.Phương pháp thảo luận nhóm 15
8.4.Phương pháp thu thập phân tích xử lí tài liệu 16
8.5.Phương pháp vãng gia 16
9.Bố cục của báo cáo……………………………………………………17
NỘI DUNG
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KHÁI NIỆM, LÝ THUYẾT LIÊN QUAN
1.1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu 18
1.1.1. Tổng quan về huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 18
1.1.1.1. Vị trí địa lí,lịch sử phát triển và tiềm năng thế mạnh của vùng 18
1.1.1.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội 20
1.1.2. Tổng quan về xã Vinh hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 23
1.1.2.1. Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên tài nguyên thiên nhiên 23
1.1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế xã hội 26
1.2. Một số khái niệm và lý thuyết liên quan 30
1.2.1. Khái niệm Internet 30
1.2.2. Khái niệm nghiện 30
1.2.3. Khái niệm nghiện game online 31
1.2.4. Khái niệm vị thành niên 32
1.2.5. Khái niệm Công tác xã hội 32
1.2.6. Khái niệm cộng đồng 36
1.3. Một số lý thuyết liên quan 37
1.3.1. Thuyết nhu cầu của con người 37
1.3.2. Lý thuyết học tập xã hội 38
1.3.3. Lý thuyết vai trò 39
1.3.4. Lý thuyết hệ thống 39


Chương 2 THỰC TRẠNG VỊ THÀNH NIÊN NGHIỆN GAME ONLINE TẠI XÃ VINH HƯNG, HUYỆN PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ
2.1. Khái quát về tình hình nghiện game online trong giới trẻ hiện nay ở Việt Nam 41
2.2. Khái quát về tình hình quản lý dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 45
2.3. Thực trạng vị thành niên nghiện game online trên địa bàn xã Vinh Hưng. 47
2.3.1. Tình hình công tác quản lý của chính quyền địa phương đối với các dịch vụ văn hoá thông tin, các điểm kinh doanh internet trên địa bàn 47
2.3.2. Thực trạng nghiện game online trên đia bàn 49
2.3.3. Những biểu hiện của đối tượng nghiện game online 50
2.3.4. Tác hại của nghiên game online đối với vị thành niên 52
2.3.5. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến vị thành niên nghiện game online 55
Chương 3 VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI ĐỐI VỚI THỰC TRẠNG VỊ THÀNH NIÊN NGHIỆN GAME ONLINE
3.1. Quan điểm trợ giúp của CTXH đối với vấn đề vi thành niên nghiện game online 62
3.2. Phương pháp can thiệp giúp đỡ của ngành CTXH đối với vấn đề này 63
3.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm phòng chống nghiện game online dưới góc nhìn của CTXH 63
3.4. Xác định vai trò của nhân viên CTXH đối với vấn đề này 65
3.5. Kết quả đạt được và khó khăn còn tồn tại. 67
3.5.1. Những kết quả đạt được 67
3.5.2. Những khó khăn còn tồn tại 68
3.6. Những bài học kinh nghiêm trong quá trình thực hành CTXH với vị thành niên nghiện game online 68

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận 69
2. Khuyến nghi 70
2.1. Đối với bản thân mỗi cá nhân 70
2.2. Đối với gia đình 70
2.3. Đối với nhà trường 71
2.4. Đối với Nhà nước, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành, đoàn thể 72
Ngày nay trong bối cảnh toàn cầu hoá với sự phát triển vượt bậc của khoa học kĩ thuật có nhiều công nghệ truyền thông ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Một trong những dịch vụ hàng đầu hiện nay là truyền thông đại chúng và đặt biệt là dịch vụ Internet. Sự phát mạnh mẽ của hệ thông Internet góp phần đưa Việt Nam tiến vào hội nhập, giúp cho mọi người dân Việt Nam trở thành những công dân quốc tế bình đẳng trên mạng nhất là thế hệ trẻ hiện nay. Sự ra đời của Internet có ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất cả mọi lĩnh vực của đời sống của con người trên phạm vi toàntriển cầu. Internet sẽ giúp chúng ta chúng ta liên lạc với nhau một cách thuận tiện hơn cho dù bạn đang ở hai đầu của trái đất, Internets sẽ giúp chúng ta nhanh chóng tiếp cân với tri thức nền văn minh của nhân loại, thoã mãn nhu cầu vui chơi, học tập, giải trí của con người nhất là một lực lượng lớn thế hệ trẻ, học sinh sinh viên, vị thành niên của chúng ta.Tuy nhiên ngoài những mặt tích cực nói trên thì Internet còn mang đến rất nhiều tiêu cực ảnh hưỏng đến lối sống, cách ứng xử của đại bộ phận vị thành niên và thanh niên như sự xâm nhập của các trang web xấu, trang web đồi truỵ, phản động, đặt biệt là sự lan tràn mạnh mẽ của những loại hình game online trực tuyến mang tính bạo lực, kích động dễ làm cho các “cô cậu” thanh thiếu niên, học sinh sinh viên lâm vào con đường tệ nạn xã hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cộng đồng.Theo kết quả điều tra Quốc gia vị thành niên, thanh niên Việt Nam, thanh thiếu niên sử dụng Internet làm phương tiện giải trí nhiều hơn so với để tìm kiếm thông tin.Phần đông 68,7% có sử dụng Internet để tán gẫu, và 61,4% dùng để chơi games và rất nhiều bộ phận vị thành niên trong đó có học sinh, sinh viên vì say mê chơi các loại game quá nhiều nên đã lâm vào tình trạng gọi là nghiện game online không thoát ra được,và thực trạng này đang gia tăng gần đây, được rất nhiều các kênh truyền thông đại chúng đề cập đến trở thành một vấn nạn xã hội không thua kém gì vấn nạn nghiện ma tuý. Tình trạng nghiện game online nó còn được ví như một đại dịch nó có thể lan truyền ở bất kì nơi nào có các dịch vụ Internet, từ thành thị về nông thôn, từ miền xuôi ra miền ngược. Nạn nghiện game online trong giới trẻ đã và đang gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng đến sức khoẻ cả về thể chất lẫn tinh thần không chỉ là đối với bản thân người nghiện mà còn nảy sinh nhiều tệ nạn khác như cướp giật, bạo lực học đường, bạo lực trên đường phố gây mất trật tự, an toàn xã hội, một phần không nhỏ thế hệ trẻ đang dần đi vào ngỏ cụt không có lối ra gây biết bao gánh nặng cho mỗi gia đình và toàn xã hội. Từ những thực trạng chung đó và liên hệ với chuyến đi thực tế vừa qua, tui nhận thấy rằng đây cũng là một trong những vấn đề đang nổi lên trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc,tỉnh Thừa thiên Huế. Thực trạng nghiện game online trên địa bàn tuy không nổi cộm như vấn đề cùng kiệt đói, bạo lực gia đình nhưng mức độ lan truyền và phá hoại nhân cách, lối sống của một bộ phận lớn giới trẻ đặt biệt là vị thành niên là rất lớn. Qua tìm hiểu được biết rằng vấn đề này đã xuất hiện trong khoảng vài năm trở lại đây nhưng chưa đựơc các cá nhân, tổ chức, các cơ quan ban ngành quan tâm nghiên cứu nhiều để giải quyết thực trạng này. Do đó với tư cách là một sinh viên ngành CTXH tui mong muốn được tìm hiểu nghiên cứu vấn đề này, hy vọng có thể phần nào có thể sử dụng được những kiến thức kĩ năng chuyên môn để có thể tiến hành nghiên cứu thực trạng, tìm ra nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm giúp mọi người đặt biệt là thế hệ trẻ được nâng cao nhận thức tiến tới dần dần hạn chế và xoá bỏ thực trạng nghiện game online này, không chỉ giới hạn trên địa bàn nghiên cứu mà còn ở phạm vi rộng lớn hơn. Đó cũng là lí do tui chọn đề tài nghiên cứu này.
2. Tổng quan đề tài nghiên cứu
Thực trạng nghiện game online trong giới trẻ nói chung đã và đang trở thành một trong những vấn đề xã hội nóng bỏng nỗi lên ở nước ta trong những năm gần đây. Do đó nhìn vấn đề trên quy mô cả nước thì hầu như vấn đề chưa được sự quan tâm nghiên cứu nhiều của đội ngũ các nhà khoa học, các nhà chuyên môn như xã hội học, tâm lý học, y học, giáo dục, các cơ quan, ban nghành chức năng và cũng như có nhiều các buổi hội thảo, các chương trình chính sách liên quan đến vấn đề này. Hiện nay trên các diễn đàn thông tin đại chúng chỉ mới xuất hiện những bài báo, những đề tài nghiên cứu nhỏ, những cuộc điều tra nhỏ liên quan đến thực trạng, nguyên nhân, tác hạị của việc nghiện game như Tham luận Hội thảo về nghiện Game Online.Tại Đồng Nai – Ngày 6-8-2009, bài báo Nghiện Internet và trầm cảm.Các cuộc khảo sát thực trạng nghiện game online của Viện xã hội học Việt Nam. Đề tài cai nghiện game online của Ban Mục Vụ Gia Đình Tổng Giáo Phận Sài Gòn Nhìn chung những công trình, đề tài này mới chỉ là những cuộc tìm hiểu thăm dò mang tính nhỏ lẻ chưa có sự quan tâm thấu đáo của mọi cấp mọi ngành trong việc nhìn nhận và giải quyết vấn đề này, đặt biệt là chưa nhìn nhận giải quyết vấn đề dưới góc nhìn của CTXH cũng như thiếu sự đề cao vai trò của CTXH trong việc giải quyết thực trạng này. Nếu chúng ta tiếp tục xem xét vấn đề ở quy mô nhỏ hơn như ở phạm vi một tỉnh, một vùng như địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc,tỉnh Thừa Thiên Huế thì tổng quan nghiên cứu vấn đề này cũng tương tự cụ thể là cho đến hiện nay hầu như chưa có một công trình, hay đề tài nghiên cứu nào về thực trạng vị thành niên nghiện game online trên địa bàn và sự quan tâm của chính quyền địa phương cũng còn mờ nhạt. Hầu như từ các cấp các ngành đến người dân chỉ chú ý đến việc làm sao để phát triển kinh tế xã hội, trong khi đó lại ít quan tâm đến nhu cầu giải trí cũng như việc chơi và nghiện game online của thế hệ trẻ. Đó là một thiếu sót lớn không chỉ trên địa bàn nghiên cứu mà còn gặp phải ở các vùng và tỉnh thành khác. Từ tổng quan nghiên cứu vấn đề trên thì đề tài nghiên cứu “thực trạng vị thành niên nghiện game online trên địa bàn xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc” có thể nói là lá cờ tiên phong. Do đó, hy vọng những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ khơi gợi nhiều ý tưởng cũng như sự quan tâm của các học giả, các cấp các ngành…đối với vấn đề này.
3. Mục tiêu nghiên cứu
3.1. Mục tiêu chung
Mục tiêu tổng quát của đề tài là phát hiện, mô tả được thực trạng vị thành niên nghiện game online trên địa bàn nghiên cứu, tìm ra các nguyên nhân dẫn của vấn đề, thông qua đó đề xuất các giải pháp và khuyến nghị, nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của nghiện game online nói chung và cho vị thành niên trên địa bàn nghiên cứu nói riêng. Từ đó hướng đến công tác phòng chống thực trạng này một cách có hiệu quả.
3.2.Mục tiêu cụ thể
-Tìm hiểu khái quát về vị trí địa lí và tình hình phát triển kinh tế xã hội tác động đến vấn đề nghiện game online trong giới trẻ như thế nào?
-Tìm hiểu mô tả được thực trạng vị thành niên nghiện game online trên địa bàn nghiên cứu
-Tìm hiểu, phân tích được các nguyên nhân dẫn đến vị thành niên sa vào nghiện game online
-Trên cơ sở các nguyên nhân đề xuất một số giải pháp và khuyến nghi để giải quyết, phòng chống vấn đề này có hiệu quả.
-Xác định và nâng cao vai trò trợ giúp của CTXH đối với vấn đề này.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được các mục tiêu cũng như để có thể thực hành CTXH có hiệu quả người nghiên cứu cần thực hiện các nhiệm vụ sau:
Thứ nhất: Tiếp cận tìm hiểu địa bàn, thu thập và xử lý các thông tin thứ cấp, sơ cấp về đề tài nghiên cứu.
Thứ hai: Sử dụng các lý thuyết và phương pháp nghiên cứu làm rõ thực trạng, lý giải nguyên nhân dẫn đến thực trạng vị thành niên nghiện game online trên địa bàn nghiên cứu.
Thứ ba: Sử dụng lý thuyết, kỹ năng và các phương pháp chuyên ngành CTXH tiến hành làm việc với cộng đồng hướng đến đạt được mục tiêu đã đề ra.
5. Ý nghĩa của đề tài
5.1.Ý nghĩa phương pháp luận
-Thông qua việc nghiên cứ vấn đề này, sẽ giúp chúng ta có thêm kiến thức, sự hiểu biết về những thông tin liên quan đến “nghiện game online” từ đó nâng cao tầm hiểu biết của sinh viên về các vấn đề trong xã hội.
-Đề tài cũng sẽ góp phần làm rõ các lý thuyết liên quan như thuyết nhu cầu, thuyết hành vi, thuyết học tập xã hội…giúp cho chúng ta hiểu và biết cách vận dụng những lý thuyết này khi nghiên cứu các vấn đề trong đời sống xã hội như thê nào?
-Đề tài có sự kết hợp vận dụng cả về lý thuyết lẫn thực tiễn,là cơ hội tốt cho sinh viên CTXH biết cách vận dụng các kĩ năng, kiến thức, phương pháp và phẩm chất chuyên môn đã học được trên ghế nhà trường vào trong thực tiễn khi nghiên cứu đề tài.
5.2.Ý nghĩa thực tiễn
-Từ việc nghiên cứu tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân vị thành niên nghiện game online, đề tài như là một hồi chông thông báo và thức tỉnh thế hệ trẻ (trong đó có vị thành niên) cũng như các bậc phụ huynh và của cả cộng đồng về các tác hại do nghiện game gây ra. Từ đó giúp họ thay đổi nhận thức hướng nhu cầu vui chơi giải trí vào các hoạt động lành mạnh hơn.
-Đề tài cũng có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, ban ngành chức năng trong việc hoạch định các chính sách nhằm giải quyết vấn đề này.

6. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu
6.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thực trạng vị thành niên nghiện game online
6.2. Khách thể nghiên cứu
-Các đối tượng là vị thành niên có biểu hiện nghiện game online tại xã Vinh Hưng,huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©