Bài giảng Flo-Brom-Iot

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
A. Mục đích yêu cầu
1. Về kiến thức
Biết được:
Sơ lược về tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên.
Thành phần phân tử, tên gọi, tính chất cơ bản , ứng dụng, điều chế flot và một vài hợp chất của flo.
Hiểu được :
Tính chất hoá học cơ bản của flo là tính oxi hoá, flo có tính oxi hoá mạnh nhất.
2.Về kĩ năng.
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được tính chất hoá học cơ bản của flo.
- Viết được các phương trình hóa học chứng minh tính chất hoá học của flo và tính oxi hóa giảm dần từ flo đến iot.
- Giải được một số bài tập có liên quan đến tính chất ứng dụng.
B.Chuẩn bị của GV và HS:
- GV: Chuẩn bị mẫu hóa chất: Flo.
- HS: Chuẩn bị các câu hỏi và bài soạn theo yêu cầu của GV.
C.Tiến trình dạy học:
1.Ổn định lớp: (1’-2’) kiểm tra sĩ số.
2.Kiểm tra bài cũ: (7’-9’)
1/ Viết phương trình phản ứng điều chế nước Gia-ven trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp? Nêu ứng dụng của chúng?
2/ Viết CTPT, CTCT của Clorua vôi và nêu cách điều chế chúng?
3.Vào bài mới

Hoạt dộng của GV và HS Nội dung


Hoạt động 1 : (5’-6’)
GV: Yêu cầu HS nêu tính chất tính chất vật lý của Flo và Flo tồn tại dưới dạng nào trong tự nhiên?
HS: Nghiên cứu SGK và trả lời.
A/ FLO
I.TÍNH CHẤT VẬT LÝ:
Flo là chất khí, có màu lục nhạt, rất độc khi ở điều kiện thường
Trong tự nhiên thường tồn tại dạng hợp chất như chất khoáng dạng muối CaF2 hay trong lá…

Hoạt động 2: (14’-15’)
GV: Tính chất hóa học cơ bản của nhóm halogen là gì? Tính chất đó biến đổi như thế nào?
HS: Tính oxi hóa mạnh, tính chất này giảm dần từ
F2 đến I2.
GV: Kể các SOH của F và độ âm điện của F, đoán TCHH của F2?
HS: SOH -1 và độ âm điện là 3.98
GV: F2 có tính oxi hóa mạnh hơn clo, phát triển nhất trong tất cả các nguyên tố phi kim vì nó có độ âm điện lớn nhất trong BTH, và F2 không có tính khử.
GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK cho biết khả năng phản ứng của Flo với kim loại.
HS: -Flo oxi hóa được tất cả các kim loại muối florua
GV: Yêu cầu HS viết ptpư minh họa ?

HS:
2M + nF2 2MFn
2Fe + 3F2 ?
Zn + F2 ?


GV: Flo oxi hóa hầu hết các phi kim. Viết ptpư minh họa Flo tác dụng với hiđro
HS: Nghiên cứu SGK trả lời và viết ptpư
3F2 + S  ?

GV: Khí HX tan vào nước tạo thành dung dịch axit
GV: Hơi nước nóng bốc cháy khi tiếp xúc với khí flo
HS: Viết ptpư

2F2 + 2H2O 4HF + O2

II.TÍNH CHẤT HÓA HỌC:

F2 Cl2 Br2 I2

Tính oxi hóa giảm dần
- có độ âm điện lớn nhất  tính oxi hoá mạnh nhất, không có tính khử
1.Tác dụng với kim loại:
-Flo oxi hóa được tất cả các kim loại muối florua

2M + nF2 2MFn
Hay:
2Fe + 3F2 2FeF3

Zn + F2 ZnF2

2.Tác dụng với Hidro: oxi hóa với tất cả phi kim ngoại trừ O2, N2
-Flo tác dụng với hidro xãy ra ngay cả trong bóng tối ( pư gây nổ mạnh)
3F2 + S  SF6

F2 + H2 2HF
Hidro florua
HF là một axit yếu có khả năng ăn mòn thủy tinh
4HF + SiO2 SiF4 + 2H2O
Axit flohidric Silic tetraflorua

3.Tác dụng với nước:
-Flo oxi hóa nước ngay ở nhiệt độ thường

2F2 + 2H2O 4HF + O2

Hoạt động 3 (5’-6’)
GV: hãy nêu các ứng dụng của flo?
GV nhấn mạnh tác hại làm thủng tầng ozon của CFC.
- Chúng ta sẽ tìm hiểu xem nhà hoá học Henri Moisan đã tìm ra cách gì để sản xuất flo trong công nghiệp. Chính nhờ nghiên cứu này mà ông đã được giải thưởng Nobel năm 1906. III.ỨNG DỤNG:
- Điều chế một số dẫn xuất hiđrocacbon chứa flo.
- Dùng làm chất sinh hàn trong tủ lạnh và máy điều hòa nhiệt độ..
IV.ĐIỀU CHẾ VÀ SẢN XUẤT:
-Flo: Điện phân nóng chảy hỗn hợp KF và HF
đpnc
2HF  F2 + H2
cực dương cực âm

Hoạt động 4 cũng cố và dặn dò
4. Cũng cố: (6’-7’)
GV: kiến thức trọng tâm cần khắc sâu cho HS là tính oxi hóa phát triển nhất của Flo. Viết các ptpư phản ứng Flo với kim loại và nước
5 Dặn dò: (1’-2’)
- Làm bài tập SGK bài 1 trang 113
- Cho biết tính chất vật lí, tính chất hóa học, ứng dụng và điều chế brôm, iot.
GVHDCM duyệtXem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©