Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ở công ty Sông Đà 12

Download miễn phí Đề tài Phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ở công ty Sông Đà 12

A. Lời mở đầu

B. Nội dung

Chương I: Cơ sở lí luận của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

I. Tổng quan về quản trị nhân lực

1. Khái niệm và thực chất của quản trị nhân lực

2. Chức năng, nhiệm vụ của quản trị nhân lực

3. Cơ cấu tổ chức của bộ phận quản trị nhân lực

4. Ý nghĩa của công tác quản trị nhân lực

6. Xu hướng thách đố và các vấn đề ảnh hưởng

II. Nội dung đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực và các chỉ tiêu đánh giá

1. Nội dung đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

1.1. Mục tiêu của việc đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

1.2. Tiến trình đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực

2. Các chỉ tiêu đánh giá

2.1. Theo Năng suất lao động (W = )

2.2. Theo mức thu nhập bình quân đầu người

2.3. Theo lợi nhuận bình quân

2.4. Theo trình độ thành thạo

2.5. Theo kết cấu nghề nghiệp

2.6. Theo thời gian làm việc

2.7. Theo trình độ quản lý

III. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

1. Vấn đề tuyển chọn và bố trí lao động

2. Phân công và hiệp tác lao động

3. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

 4. Điều kiện lao động và chế độ nghỉ ngơi

5. Kỷ luật lao động

6. Tạo động lực trong lao động

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


bộ máy quản lý của Công ty XL - VT - VT Sông Đà 12, ta xem sơ đồ : Tổ chức và sản xuất kinh doanh của Công ty
Giám đốc Công ty
Phó
giám đốc kinh doanh
Phó
giám đốc sản xuất
Phó
giám đốc kinh tế
Phó
giám đốc sản xuất tại Na Hang
Phòng tổ chức hành chính
Phòng tài chính kế toán
Phòng kinh tế kế hoạch
Phòng kỹ thuật
Phòng quản lí cơ giới
Phòng thị trường
X.N may Sông Đà
Chi nhánh Hoà Bình
Chi nhánh Quảng Ninh
Chi nhánh Hải Phòng
N.M
xi măng SĐ12
X.N sản xuất bao bì
ĩXN XLVT VTSĐ12
X.N điện nước SĐ
12-2
Chi nhánh tại TPHCM
* Giám đốc Công ty: là người thay mặt pháp nhân của Công ty chịu trách nhiệm trước Tổng công ty, trước pháp luật Nhà nước về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
* Phó giám đốc kinh doanh: là người giúp giám đốc Công ty điều hành các lĩnh vực : công tác kinh tế kế hoạch hoá, công tác theo dõi hạch toán, kế toán quá trình kinh doanh vật tư xuất nhập khẩu , công tác thu vốn và giải quyết công nợ, công tác tiêu thụ sản phẩm công nghiệp đồng thời thay mặt cho giám đốc Công ty điều hành công việc khi giám đốc Công ty đi vắng.
* Phó giám đốc sản xuất : là người giúp giám đốc Công ty điều hành các lĩnh vực : phụ trách các dự án sản xuất , đấu thầu, công tác sản xuất, kỹ thuật, thi công xây lắp, công tác sáng kiến và cải tiến kỹ thuật , công tác an toàn và bảo hộ lao động, phụ trách công tác sản xuất công nghiệp
* Phó giám đốc kinh tế :
Giúp giám đốc Công ty điều hành các lĩnh vực : trực tiếp chỉ đạo công tác nhà máy thép, kiêm trưởng ban QLDA nhà máy thép.
* Phó giám đốc sản xuất tại Na Hang :
Phó giám đốc Công ty kiêm giám đốc xí nghiệp Sông Đà 12-2 và trực tiếp phụ trách mọi hoạt động của Công ty tại công trình thuỷ điện Na Hang.
* Phòng tài chính kế toán : là phòng có chức năng giúp giám đốc Công ty tổ chức bộ máy kế toán tài chính từ công ty tới các chi nhánh và xí nghiệp trực thuộc, tổ chức chỉ đạo kiểm soát toàn bộ công tác tài chính kế toán đúng điều lệ tổ chức kế toán và pháp lệnh kế toán thống kê của Nhà nước được cụ thể hoá bằng điều kiện hoạt động cua Công ty và những quy định của Tổng Công ty.
* Phòng kinh tế kế hoạch: là phòng tham mưu giúp việc giám đốc Công ty trong các khâu xây dựng và chỉ đạo công tác kế hoạch, công tác kinh tế, công tác tiếp thị, công tác sản xuất và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Công ty.
* Phòng kỹ thuật: giúp giám đốc Công ty trong công tác quản lý xây lắp, thực hiện đúng các quy định chính sách của Nhà nước về xây dựng cơ bản như kiểm tra giám sát kỹ thuật, chất lượng, khối lượng công trình mà Công ty nhận thầu, hướng dẫn các đơn vị trong Công ty thực hiện đúng các quy định, quy phạm và thủ tục trình tự xây dựng cơ bản, kiểm tra, thiết kế, dự toán quyết toán công trình, tổ chức hội đồng nghiệm thu mà Công ty nhận thầu xây lắp, chủ động nghiên cứu đề nghị sửa đổi thiết kế.
* Phòng quản lý cơ giới: là phòng có chức năng giúp giám đốc Công ty trong các khâu quản lý các loại xe máy, thiết bị xây dựng, theo dõi đầu tư trang thiết bị máy móc, phụ tùng cho các đơn vị trực thuộc.
* Phòng thị trường : là phòng giúp việc cho giám đốc Công ty về việc thực hiện công tác kinh doanh , tiếp thị, tiêu thụ sản phẩm, công tác xuất nhập khẩu, máy móc thiết bị, vật tư, phụ tùng, lập đại lý bán hàng, bán lẻ, đại lý giao nhận.
* Phòng tổ chức hành chính :
Là phòng có chức năng giúp việc cho giám đốc Công ty trong công tác : thực hiện các phương án sắp xếp; cải tiến tổ chức sản xuất, quản lý đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng quản lý và điều phối sử dụng hợp lý tổ chức thực hiện đúng đắn các chế độ chính sách của Nhà nước đối với CBCNV, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, các xí nghiệp thuộc quyền quản lý của Công ty, là đầu mối giải quyết công việc văn phòng hành chính, giúp giám đốc Công ty điều hành và chỉ đạo nhanh, thống nhất tập trung trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
2.2 Đặc điểm về sản phẩm và qui trình công nghệ
2.2.1 Đặc điểm về sản phẩm của Công ty
+ Đối với các hoạt động xây lắp: sản phẩm là những dự án, công trình đấu thầu, thi công với giá trị lớn, nhỏ khác nhau. Mà đặc biệt, cả nước đều biết đến công trình thuỷ điện thế kỷ đó là công trình thuỷ điện sông Đà thì có lẽ người ta cũng không thể nào quên những con người đã góp sức xây dựng nên công trình vĩ đại ấy. Họ là những kiến trúc sư , kỹ sư, kỹ thuật viên, công nhân của Công ty XL - VT - VT Sông Đà 12 và của Tổng công ty xây dựng sông Đà. Ngoài ra Công ty còn tham gia một số công trình thi công như : Nhà G10 - Trụ sở Tổng, khu nhà D - Hồ Việt Xô, chung cư 7 tầng Hà Đông, Nhà xưởng Liên doanh Sông Đà - Jurong, Nhà điều hành thuỷ điện YALY....
* Đối với hoạt động sản xuất công nghiệp : sản phẩm là xi măng, vỏ bao xi măng, cột điện ly tâm....
Để hiểu cụ thể hơn ta xem xét tình hình tiêu thụ sản phẩm công nghiệp qua các năm
Bảng số 2: "Tình hình tiêu thụ sản phẩm công nghiệp qua các năm"
Doanh mục sản phẩm
ĐVT
1999
2000
2001
2000/1999
2001/2000
- Xi măng sông Đà
tấn
68400
67000
86959
97,95
129,79
- Vỏ bao xi măng
103 vỏ
16398
15000
16033
91,47
106,89
- Cột điện ly tâm
cột
1274
2200
3424
172,68
155,64
- Sản phẩm may
sản phẩm
1274
2200
300410
172,68
155,64
Xem xét tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong 3 năm vừa qua thi năm 2000 tiêu thụ xi măng và vỏ bao xi măng giảm so với 1999. Trong khi đó cột điện li tâm lại tiêu thụ tốt.
Nguyên nhân làm cho mức tiêu thụ xi măng trên thị trường giảm là do công suất lò nung chưa ổn định làm năng suất chỉ đạt 180 - 190 tấn/ngày.
Mặc dù mức tiêu thụ của xi măng và vỏ bao xi măng thấp hơn so với năm trước nhưng lại có ưu điểm là sản xuất đến đâu, Công ty tiêu thụ đến đó
* Đối với hoạt động sản xuất khác : Công ty đã sáng chế cải tạo nhiều phương tiện vận tải thuỷ, bộ, gia công chế tạo các loại copha, giàn giáo phục vụ công tác xây dựng
Các loại sản phẩm của Công ty trong từng lĩnh vực SXKD đã ảnh hưởng nhiều đến công tác đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Đối với mỗi loại sản phẩm mà Công ty sẽ sản xuất và đưa ra thị trường khác nhau sẽ có những yêu cầu về số lượng, chất lượng lao động, kết cấu nghề nghiệp và trình độ lành nghề, kỹ năng lao động của nguồn nhân lực rất khác nhau. Và nếu các loại sản phẩm được sản xuất ra tốt về số lượng và chất lượng, bán ra thu về doanh số và lợi nhuận cao phản ánh hiệu quả công tác sử dụng nguồn nhân lực tốt, và ảnh hưởng chặt chẽ đến từng chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.
2.2.2 Đặc điểm về qui trình công nghệ :
Khi nói đến qui trình công nghệ sản xuất của Công ty XL - VT - VT Sông Đà 12 ta chỉ nói đến qui trình công nghệ của sản xuất xi măng (nhà máy xi măng) qui trình công nghệ của sản xuất bao bì (xí nghiệp sản xuất bao bì) ở đây tui muốn đi sâu vào qui trình công nghệ sản xuất bao bì
Quy trình công nghệ sản xuất bao bì
- Taicall : 2%
- H370 : 80%
- Phức : 18%
Sợi
Dệt
PE-HD : 16%
L370 : 84%
Phức
Tráng ép giấy vải
Cắt tạo miệng
Cắt ruột bao
Gấp cạnh
Tạo phễu
May
Công ty XL - VT - VT Sông Đà 12 đã khẳng định đây là một ngành nghề mới cần đặc biệt quan tâm và đẩy mạnh. Công ty còn định hướng đến năm 2003 - 2004 sẽ cổ phần hoá xí nghiệp này. Vì vậy đối với xí nghiệp sản xuất bao bì Công ty đã và đang rất quan tâm. Năm 2001 Công ty có dự án đầu tư 7 tỷ đồng trong đó đầu tư cho nhà máy dựng bao là 1,5 tỷ và xây lắp là 5,5 tỷ. Công ty đề ra qui mô công suất là 16 triệu sản phẩm /năm
Qui trình công nghệ kỹ thuật sản xuất sản phẩm của xi nghiệp bao bì chia ra nhiều giai đoạn tách biệt nhau: giai đoạn kéo sợi, dệt, tráng ép, giấy vải, cắt tạo miệng, cắt miệng bao, in, gấp cạnh, may. Những giai đoạn này được thực hiện ở từng phân xưởng như : phân xưởng dệt... cụ thể là :
* Kéo sợi : dùng 2% nhựa Taicall , 80% nhựa trộn H370 và 18% vải phức được đưa vào máy SJ65B và SJ90B (với điều kiện dòng điện của máy SJ65B <=20A và của máy SJ90B <= 45A)
* Dệt : trước khi dệt người công nhân đứng máy phải tiến hành nhận sợi cho ca sản xuất của mình, tiến hành nhận bàn giao ca.
* Tráng ép giấy vải : Sau quá trình dệt bao là quá trình tráng ép giấy. ở quá trình này nhằm làm cho giấy vải sau khi dệt được mịn và mỏng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
* Cắt tạo miệng và cắt ruột bao : giấy vải sau khi được tráng ép sẽ được đưa vào máy cắt để tạo thành bao.
* In : ở khâu này có 3 công nhân cho 1 máy in
* Giai đoạn cuối cùng: để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh là vỏ bao xi măng.
2.3 Đặc điểm về máy móc thiết bị của Công ty
Là một doanh nghiệp có loại hình sản xuất kinh doanh đa dạng và phong phú. Cho nên máy móc thiết bị của Công ty XL - VT - VT Sông Đà 12 cũng đa dạng và nhiều chủng loại. Bởi vì đối với mỗi một xí nghiệp, đơn vị thành viên hoạt động sản xuất khác nhau, do vậy máy móc cũng khác nhau.
Toàn Công ty có lực lượng phương tiện thiết bị hùng hậu trong các lĩnh vực xây lắp, vận tải bốc xếp với gần 200 phương tiện và thiết bị các loại :
Trong đó :
- Phương tiện vận tải bộ : Hơn 100 ô tô vận tải các loại
- Phương tiện vận tải thuỷ 23 đoàn xà lan (tương đương 11....

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©