Nghiên cứu chiết xuất và tinh chế phospholipid từ lòng đỏ trứng bằng phương pháp c02 ở trạng thái siêu tới hạn

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Nghiên cứu chiết xuất và tinh chế Phospholipid từ lòng đỏ trứng bằng phương pháp C02 ở trạng thái siêu tới hạn
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình
Từ khóa/ Chủ đề: C02
chiết xuất
HPLC
lòng đỏ trứng
phospholipid
tinh chế
trạng thái siêu tới hạn
Mô tả: Phospholid được chiết từ lòng đỏ trứng bằng C02 ở trạng thái siêu tới hạn. Thực nghiệm được tiến hành theo mô hình thực nghiệm trực giao bậc hai, ba yếu tố. Sản phẩm được phân tích bừng HPLC - ELS có so sánh với sản phẩm chiết bằng dung môi hữu cơ


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©