BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

PHẦN I:TỔNG QUAN CÔNG TY TNHH TM-DV CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH ĐIỆN . 3
I. TƢ CÁCH PHÁP LÝ................................................................................ 3
II. QÚA TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY ................................................... 3
III. NĂNG LỰC – NGUỒN LỰC................................................................... 3
1. Năng lực ................................................................................................. 3
2. Nguồn lực............................................................................................... 4
IV. Các ngành kinh doanh chính ..................................................................... 4
V. Danh sách khách hàng tiêu biểu ................................................................ 5
VI. Nội quy công ty. ........................................................................................ 7
PHẦN II:NỘI DUNG THỰC TẬP. .................................................................................. 8
I. CÁC PHƢƠNG TIỆN BẢO HỘ LAO ĐỘNG......................................... 8
II. TIẾP CẬN ĐƠN VỊ THỰC TẬP............................................................ 11
III. CÔNG TRÌNH, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT Ở CÔNG TY TNHH HẢI
SẢN NGỌC THUỶ.......................................................................................... 11
1. Hệ thống nguồn điện cung cấp............................................................. 11
2. Hệ thống Hầm Đông tiếp xúc............................................................... 12
3. Hệ thống kho trữ lạnh........................................................................... 19
IV. LẮP TỦ ĐIỆN CHO LÒ SẤY CỦA CÔNG TY TNHH HẢI SẢN NGỌC
THUỶ ............................................................................................................... 22
1. Nguyên lý hoạt động của lò sấy ........................................................... 22
2. Các công cụ để lắp đặt thi công ........................................................... 22
3. Vật tƣ.................................................................................................... 27
4. Tiến hành thi công và lắp..................................................................... 27
V. Bảo trì máy nén 7.5Hp HITACHI. .......................................................... 33
KẾT LUẬN ............................................................................................................ 36
PHỤ LỤC ............................................................................................................... 37

Kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển với tốc độ cao, hòa cùng tốc độ
phát triển của thế giới. Kéo theo là sự phát triển không ngừng các công trình kiến trúc
hạ tầng: nhà ở, công ty, văn phòng…Trong đó không ít công trình do ngƣời nƣớc
ngoài đầu tƣ với kết cấu hiện đại, tiện nghi cao.
Bên cạnh ngành xây dựng, kiến trúc, Điện là ngành không thể thiếu trong mọi
lĩnh vực. Điện phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng, là nguồn năng lƣợng độc nhất cung
cấp cho các loại máy móc, tiện nghi phục vụ cho con ngƣời.
Để đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao của xã hội, cần đào tạo ra đội ngũ kỹ
sƣ, công nhân Điện có trình độ cao, hiểu biết rộng.
Bởi vậy, vai trò của các trƣờng Đại học, Cao đẳng, Trung tâm dạy nghề, là rất
lớn.
Bên cạnh việc học tập tại trƣờng với những bài tập lý thuyết cơ bản, những giờ
thực hành bổ ích trên các mô hình đƣợc thực tế hóa. Cần thiết phải cho sinh viên đi
thực tập tại các Công ty, xí nghiệp, để học hỏi kinh nghiệm, cọ xát với thực tế là một
học phần không thể thiếu.
Là một sinh viên ngành Điện Công Nghiệp, chúng em sẽ cố gắng không
ngừng học hỏi, trao dồi kiến thức để hoàn thiện tay nghề và đạo đức nghề nghiệp,
góp phần xây dựng đất nước PHẦN I: TỔNG QUAN CÔNG TY TNHH TM-DV CƠ ĐIỆN LẠNH
THÀNH ĐIỆN
I. TƯ CÁCH PHÁP LÝ
 Giấy phép đăng k kinh doanh ngày 23 tháng 08 năm 2010 do Phòng Đăng
K Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch Và Đầu Tƣ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.
 Giám đốc: Nguyễn Tấn Thành.
 Thành lập năm 2010.
 Mã số thuế: 3501687815
 Số tài khoản: 0725010000045 NH Đại Tín chi nhánh Vũng Tàu.
 Địa chỉ trụ sở chính: số 120A Đô Lƣơng, Phƣờng 11, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà
Rịa -Vũng Tàu.
 Điện thoại: 0643.627.139
 Fax: 0643.627.139
 Email: [email protected].
 Vốn điều lệ: 900.000.000 vnd (Viết b ng chữ: Chín trăm triệu đồng).
II. QÖA TRÌNH THÀNH LẬP CÔNG TY
Công ty TNHH TM-DV CƠ ĐIỆN LẠNH THÀNH ĐIỆN đƣợc thành lập vào
ngày 23-08-2010 từ tiền thân là cơ sở lạnh công nghiệp THÀNH ĐIỆN hoạt động
từ tháng 3 năm 2008. Trƣớc sự phát triển của thị trƣờng thì công ty cũng không
ngừng phát triển.
III. NĂNG LỰC – NGUỒN LỰC
1. Năng lực
 Công ty có khả năng nghiên cứu các ứng dụng, các công nghệ mới, thiết
bị mới.
 Thi công các công trình theo đúng kỹ thuật và chất lƣợng ực tập tốt nghiệp [email protected]
Trang 4/ 37
2. Nguồn lực
 Công ty có đội ngũ kỹ sƣ và kỹ thuật viên với nhiều năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực nghành nghề mà công ty hoạt động.
 Công ty có đầy đủ phƣơng tiện thi công và khả năng tài chính để thực hiện
tốt các yêu cầu kỹ thuật của công trình.
IV. Các ngành kinh doanh chính
STT Tên Ngành Mã Ngành
01 Mua bán máy móc, thiết bị cơ điện lạnh dân dụng và
công nghiệp;
4653
02 Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị cơ điện lạnh
dân dụng và công nghiệp; lắp đặt hệ thống làm lạnh dân
dụng và công nghiệp;
3290
03 Mua bán máy móc, thiết bị cơ khí dân dụng và công
nghiệp;
4659
04 Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy móc, thiết bị cơ khí dân
dụng và công nghiệp;
3290
05 Mua bán máy móc, thiết bị điện, nƣớc dân dụng và công
nghiệp;
4659
06 Lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống điện, hệ thống cấp,
thoát nƣớc, lò sƣởi và điều hoà không khí;
3290
07 Mua bán thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông, thiết bị báo
trộm, báo cháy;
4652
08 Mua bán vật liệu xây dựng; 4752
09 Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp; 4100
10 Xử l nƣớc thải (Doanh nghiệp chỉ đƣợc phép hoạt động
dịch vụ này tại địa điểm phù hợp với quy hoạch của địa
phƣơng và có giấy chứng nhận đủ điều kiện về môi
trƣờng của cơ quan quản l nhà nƣớc có thẩm quyền);
3700

Báo cáo thực tập điện tại công ty TNHH TM-DV cơ điện lạnh Thành Điện
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©