Phương hướng và giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách đối với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay

Download miễn phí Phương hướng và giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách đối với phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

 

A- MỞ ĐẦU 1

B- CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

I/ Vị trí, vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

1. Khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ 3

2. Vị trí, vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ: 3

II/ Tiềm năng và xu hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ: 7

1. Tiềm năng: 7

2. Xu thế phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ: 8

III/ Thưc trạng của doanh nghiệp vừa và nhỏ: 9

1. Xét về hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất kinh doanh 9

2. Về vốn và tín dụng: 10

3. Về đất đai, công nghệ và thiết bị của doanh nghiệp vừa và nhỏ. 10

4. Về thị trường: 11

5. Về nguồn nhân lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ: 12

6. Một số hạn chế khác: 13

IV/ Tồn tại và những nguyên nhân của những tồn tại của cơ chế,

chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: 13

2. Những nguyên nhân của những tồn tại: 15

V- Phương hướng và giải pháp đổi mới cơ chế, chính sách đối với

phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay: 17

1. Sự cần thiết khách quan của việc đổi mới: 17

2. Phương hướng đổi mới: 19

C- KẾT LUẬN 21

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


rõ ràng cộng với thông tin về tình hình thế giới, quốc tế không được cập nhật đã hạn chế hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ rất nhiều.
5. Về nguồn nhân lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Nguồn nhân lực hoạt động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường thu hút một số lượng lớn lao động góp phần đáng kể trong việc tạo thêm việc làm. Song nguồn nhân lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng còn nhiều hạn chế. Nhiều chủ doanh nghiệp chưa được đào tạo chuyên môn bài bản, đội ngũ công nhân lành nghề, kĩ sư bậc cao bị thiếu hụt đã cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trước hết trình độ và tay nghề của người lao động và đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vừa và nhỏ là một vấn đề bức xúc hiện nay. Lực lượng công nhân kỹ thuật và lao động lành nghề được đào tạo quá ít, trình độ thấp. Theo ước tính thì đa số các chủ doanh nghiệp và lực lực lao động và các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay có trình độ cấp I (40-45%), số lao động có trình độ tay nghề giản đơn, chưa được đào tạo chiếm khoảng 60-70%. Trong khi đó chỉ có một số lượng nhỏ các chủ doanh nghiệp có trình độ đại học.
Trình độ chuyên môn của các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ còn nhiều hạn chế như vậy quan trọng hơn là trình độ quản lý của họ cũng chưa đáp ứng được những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường có nhiều biến động như hiện nay. Thực tế cho thấy phần lớn các chủ doanh nghiệp chưa đủ khả năng quản lý doanh nghiệp khi đăng ký nhiều ngành nghề. Kinh nghiệm quản lý kinh doanh theo cách hiện đại còn yếu kém cùng với phần đông lao động giản đơn thủ công, trình độ thấp đã gây khó khăn lớn cho việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra do nhiều hạn chế nên một bộ phận chủ doanh nghiệp chưa nhận thức được lợi ích của các công cụ chuyên môn hoá như kiểm toán, nghiên cứu triển khai trong nội bộ doanh nghiệp, thiết kế, điều tra thị trường, quảng cáo, xử lý số liệu... mà tự làm lấy nên làm tăng chi phí cố định và bỏ qua lợi ích của chuyên môn hoá. Chính vì thế việc áp dụng các cách kinh doanh hiện đại, công nghệ tiên tiến vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp nhiều khó khăn, làm cho năng suất lao động thấp, thu nhập không ổn định.
6. Một số hạn chế khác:
Một hiện tượng hiện nay là nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ bán hàng cho trả chậm rất nhiều nên thu hồi vốn khó. Theo một cuộc khảo sát tài chính 300 doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Cục thuế TP HCM đã phát hiện nhiều con số ảo, có 250doanh nghiệp báo cáo tài chính là có vốn điều lệ âm, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tình trạng đó đã làm cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp .
Hoạt động của các doanh nghiệp tách rời nhau. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường hoạt động tách rời các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ tư nhân tách rời doanh nghiệp nhà nước và bản thân các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tách rời nhau, giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành thị chưa có sự liên kết hỗ trợ cho nhau về kĩ thuật, công nghệ, thị trường.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp những khó khăn trong sản xuất kinh doanh một phần là do chúng ta chưa có nhiều các loại hình dịch vụ tư vấn sản xuất kinh doanh hoạt động độc lập, chuyên giúp các doanh nghiệp tháo dỡ những vướng mắc trong quá trình phát triển.
IV/ Tồn tại và những nguyên nhân của những tồn tại của cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ:
1. Tồn tại: Quá trình hình thành và phát triển của cơ chế chính sách, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ đã bộc lộ những hạn chế cần được giải quyết, đó là:
+ Thiếu những văn bản pháp luật quan trọng, có tính chất định hướng những chính sách vĩ mô và vi mô còn hạn chế, thiếu hướng dẫn cụ thể.
Việc thiếu vắng những văn bản có tính chất định hướng quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các doanh nghiệp . nhà nước ta chưa có luật căn bản, cụ thể về doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các văn bản chính thức định hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vào những ngành nghề nào là chủ yếu. Chính vì thế ngay khi mới ra đời các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã phải đương đầu cạnh tranh với mọi loại hình doanh nghiệp , kể cả các doanh nghiệp lớn. Do vậy tình trạng sớm bị phá sản là điều khó có thể tránh khỏi đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Hệ thống các chính sách vẫn chưa đồng bộ, một số chính sách tuy đã ban hành nhưng vẫn chưa đi vào thực hiện vì có sự mâu thuẫn hay thiếu ddồng bộ giữa các khâu (như luật khuyến khích đầu tư trong nước, nước ngoài thực hiện gặp rất nhiều khó khăn), điều đó không những ảnh hưởng đến sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn ảnh hưởng đến sự giảm sút, kiểm soát của nhà nước.
Một văn bản pháp luật, một chính sách ra đời đều phải xuất phát từ tình hình thực tiễn của đất nước, từ những vấn đề kinh tế vĩ mô để điều chính hoạt động sản xuất kinh doanh của vi mô, theo hướng tích cực, của các qui luật kinh tế thị trường mặt khác nó phải mang tính khả thi thì mới đi vào lòng dân và tồn tại được. Nhưng các chính sách vĩ mô và vi mô nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta còn hạn chế, nặng về hình thức, thiếu hướng dẫn cụ thể như chính sách đối với doanh nghiệp sử dụng người lao động và chính sách vay vốn tín dụng với lão suất ưu đãi nhằm giải quyết việc làm cho người lao động. Các hệ thống thông tin, các dịch vụ tư vấn về mặt hàng, khách hàng, thị trường công nghệ, thiết bị, luật pháp, thông lệ quốc tế về kinh doanh...
Bên cạnh những chính sác cơ bản đã được thực hiện như chính sách thương mại, chính sách công nghiệp, chính sách TC-TT, chính sách công nghệ, đào tạo. Song một số những chính sách nhằm hỗ trợ lâu dài cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa có như chính sách trợ giá xuất nhập khẩu, chưa có hệ thống tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có chính sách riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ về đào tạo nâng cao năg lực quản lý... hầu như chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ Cơ chế quản lý chưa tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp vượt qua các hạn chế về tài chinhs, kĩ thuật và thị trường.
. Vốn, lao động, công nghệ, kĩ thuật và thị trường là những vấn đề quan trọng cho sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thế nhưng thực tế ở nước ta cho thấy thị trường tài chính chưa hoàn thiện, chưa phát triển đặc biệt là hoạt động của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng, khả năng hạn hẹp về tích tụ vốn bên trong và huy động vốn bên ngoài doanh nghiệp . Nước ta chưa có những hình thức tín dụng chuyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như ở một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản... Điều đó đã bộc lộ sự yếu kém trong cơ chế quản lý của nhà nước ta.
. Một vấn đề nan giải chung cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thiếu chiến lược về thị trường. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn bị giới hạn bởi thị trường địa phương (tỉnh, quận) là chủ yếu, sự ươn ra nước ngoài còn quá ít. Mặt khác một số hàng hoá trong nước còn bị cạnh tranh bởi hàng nhập khẩu do cơ chế quản lý chưa chặt chẽ. Hiện nay, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ việc hội nhập nền kinh tế thế giới vừa là cơ hội, vừa là thách thức không nhỏ, nhưng nhiều doanh nghiệp Việt Nam chưa sẵn sàng do thiếu thông tin về thị trường và chưa có chế độ tài trợ thích hợp nhất là đối với các mặt hàng xuất khẩu. Điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý cần giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ nắm được thông tin, nâng cao hiểu biết về luật thương mại quốc tế, giũp đỡ trong các thủ tục xuất khẩu để tiếp cận với thị trường ngoài nước.
Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế về trình độ trang thiết bị kĩ thuật. Việc lựa chọn và áp dụng công nghệ thích hợp vào sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăndo trình độ hạn chế đã dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, tính cạnh tranh kém. Nếu không có chương trình mục tiêu hỗ trợ, chuyển giao công nghệ thì doanh nghiệp vừa và nhỏ khó có thể phát triển thực sự. Do vậy cần sửa đổi các cơ chế để khuyến khích và tạo dễ dàng cho doanh nghiệp tiếp cận và áp dụng công nghệ mới, kể cả trong việc nhập khẩu thiết bị có công nghệ nguồn, chuyển giao công nghệ...
Như vậy tạo lập được môi trường kinh doanh thuận lợi là điều kiện tiền đề để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế.
+ Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay đã được quan tâm nhưng còn nhiều hạn chế. Điều này xuất phát từ chỗ còn thiếu một "sân chơi" bình đẳng giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp quốc doanh, khung pháp lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa rõ ràng, sự ủng hộ của các cơ quan chức năng còn hạn chế. Bởi vậy nhiều chủ doanh nghiệp đã kiến nghị sớm được tạo điều kiện thuận lợi để được phát triển trong một sân chơi bình đẳng.
Nhìn tổng thể về các hoạt động hỗ trợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhiều chuyên gia đánh giá rằng doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiềm lực to lớn đối với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nhưng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ còn chưa rõ ràng hiệu quả còn mờ nhạt, mức độ và phạm vi tác động c...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©