Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ TKBĐ ở bưu điện An Giang

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ TKBĐ ở bưu điện An Giang

- Việc đa dạng hóa các chức năng của dịch vụ cho thấy Bưu Điện An Giang

đang từng bước, từng bước tiến tới một dịch vụ hoàn hảo phục vụ xã hội và đưa

mọi người lại gần nhau hơn. Trước đây, khi nói đến tiết kiệm, các dịch vụ tiền

gửi , người ta nghĩ ngay tới ngân hàng, các tổ chức tín dụng Nhưng giờ đã

khác xưa, trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển

thì không những phải biết tự nâng cao năng lực cho mình mà còn phải linh hoạt,

mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực bản thân vốn có tiềm năng, tiềm lực. Huống chi

riêng đối với ngành Bưu Chính, sau khi bóc tách ra khỏi Viễn Thông vấn đề nâng

cao hiệu quả kinh doanh cho ngành là rất cần thiết. Một mặt, tránh lãng phí nguồn

nhân lực, mặt khác có thể tăng nguồn thu cho người lao động, đồng thời là tăng sức

cạnh tranh cho doanh nghiệp

- Khi quyết định tham gia đầu tư vào lĩnh vực mới so với truyền thống

ngành, VNPT hẳn đã có sự chuẩn bị chu đáo từ mọi mặt. Thêm vào đó là uy tín

thương hiệu của một trong những công ty phát triển nhất Việt Nam, và nhất là được

thừa hưởng kinh nghiệm quý báo từ các ngành liên quan cũng như sự giúp đỡ của

các quốc gia đã và đang rất thành công trong lĩnh vực này, tất cả góp phần đưa

VNPT nói chung và Bưu Điện An Giang nói riêng đạt những kết quả đáng khích lệ

như ngày nay.

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


i khách hàng
mở tài khoản.
- Số tiền phát sinh tăng vào tài khoản tiết kiệm gửi góp được ghi tăng ngay nhưng
khách hàng chỉ được sử dụng khoản tiền đó từ ngày hôm sau ngày phát sinh giao
dịch.
- Trường hợp trong tháng gửi góp khách hàng không gửi tiền thì tiền lãi của tháng
đó chỉ được tính theo lãi suất không kỳ hạn tại ngày cuối tháng trên toàn bộ số dư
gốc của tài khoản.
- Nếu đến hạn mà khách hàng không tất toán tài khoản thì mặc nhiên số tiền lãi
được nhập vào gốc và tiền gốc mới sẽ được chuyển sang tiết kiệm không kỳ hạn.
Ngày hưởng lãi không kỳ hạn được tính từ ngày sau ngày đến hạn.
- Khi lãi suất tiết kiệm gửi góp thay đổi, lãi suất mới được áp dụng ngay đối với
các tài khoản gửi góp mở mới từ ngày thay đổi. Đối với các tài khoản gửi góp mở
trước ngày thay đổi, lãi suất mới được áp dụng từ tháng gửi góp tiếp sau.
- Khách hàng cần xuất trình giấy tờ tùy thân khi thực hiện các giao dịch trên tài
khoản tiết kiệm gửi góp trừ giao dịch mở tài khoản, giao dịch gửi tiền lần sau vào
tài khoản và giao dịch cập nhật sổ tiết kiệm.
♣Thủ tục nhận gửi
* Thủ tục và trình tự gửi tiết kiệm lần đầu
Khi khách hàng có tiền nhàn rỗi muốn gửi Tiết Kiệm Bưu Điện, hãy kiểm tra thật
kỹ số tiền đó rồi tiến hành theo các bước sau:
• Bước 1: Nghe nhân viên giao dịch hướng dẫn qui trình và các thủ tục cần
thiết
• Bước 2: Nhận phiếu gửi tiền tiết kiệm hay phiếu đăng ký tham gia dịch vụ
tiết kiệm gửi góp (tùy và dịch vụ sử dụng), ghi đầy đủ các thông tin trên
phiếu và bảng kê mệnh giá tiền.
SVTH: Đinh Thị Ngọc Hương GVHD: ThS Nguyễn Vũ Duy
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ TKBĐ ở Bưu Điện An Giang - 24 -
• Bước 3: Giao tiền cho nâhn viên giao dịch, chứng kiến quá trình nhận và
đếm tiền.
• Bước 4: Ký chữ ký mẫu vào ô qui định trên thẻ gốc KT2.
• Bước 5: Nhận thẻ tiết kiệm KT3.
* Thủ tục và trình tự gửi tiền tiết kiệm gửi góp
Tương tự trình tự gửi tiết kiệm lần đầu, phiếu gửi tiết kiệm là KT2.
* Thủ tục và trình tự rút tiền tiết kiệm
• Bước 1: Xuất trình thẻ tiết kiệm TK3/sổ tiết kiệm, đề nghị rút tiền.
• Bước 2: Xuất trình các giấy tờ có liên quan đến chủ sở hữu tiền gửi tiết
kiệm (CMND, chứng minh thư quân đội nhân dân, hộ chiếu). Trường hợp
nhận thay phải có giấy tờ ủy quyền hợp lệ.
• Bước 3: Nhận phiếu rút tiền KT2 và ghi đầy đủ các thông tin trên phiếu.
• Bước 4: Ký tên vào nơi qui định trên phiếu và các giấy tờ liên quan khác của
Bưu Điện.
• Bước 5: Nhận tiền và so sánh các thông tin đã ghi trên phiếu.
c. Tài khoản tiết kiệm cá nhân
Là hình thức tiết kiệm không kỳ hạn mà khách hàng có thể gửi tiền, rút tiền và
chuyển tiền theo yêu cầu.
* Các giao dịch được thực hiện trên sổ tài khoản tiết kiệm cá nhân:
- Giao dịch mở tài khoản tiết kiệm cá nhân.
- Giao dịch gửi tiền lần sau vào tài khoản.
- Giao dịch rút tiền mặt từ tài khoản.
- Giao dịch chuyển tiền (từ ngoài vào tài khoản tiết kiệm cá nhân, giữa hai tài
khoản tiết kiệm cá nhân).
- Giao dịch tất toán tài khoản.
- Giao dịch cập nhật sổ tài khoản tiết kiệm cá nhân.
- Giao dịch đăng ký/ ngừng đăng ký trích tiền gửi tự động từ tài khoản tiết kiệm cá
nhân sang tài khoản tiết kiệm gửi góp hay trích tiền lãi tự động từ tài khoản có kỳ
hạn lĩnh lãi định kỳ sang tài khoản tiết kiệm cá nhân.
- Giao dịch báo mất, báo hỏng và cấp lại sổ tiết kiệm.
SVTH: Đinh Thị Ngọc Hương GVHD: ThS Nguyễn Vũ Duy
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ TKBĐ ở Bưu Điện An Giang - 25 -
- Giao dịch đổi, báo mất và cấp lại mật khẩu.
- Giao dịch vấn tin tài khoản.
- Giao dịch phong toả/ ngừng phong toả tài khoản theo yêu cầu của khách hàng.
* Cách tính lãi:
- Lãi tiền gửi được tính theo phương pháp tổng tích số. Lãi được nhập vào gốc vào
ngày cuối tháng và ngày tất toán tài khoản.
Trong đó:
+ Xi: số dư gốc tại thời điểm i.
+ Ni: số ngày được tính lãi của Xi.
+ Ri: lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn tại thời điểm i.
♦Một số quy định liên quan:
- Khách hàng có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu của tài khoản.
- Các giao dịch khách hàng có thể thực hiện tại mọi bưu cục nối mạng tin học Tiết
kiệm Bưu điện bao gồm: Giao dịch gửi tiền lần sau vào tài khoản, giao dịch rút tiền
mặt từ tài khoản, giao dịch chuyển tiền, giao dịch cập nhật sổ tiết kiệm cá nhân,
giao dịch đăng ký/ ngừng đăng ký trích tiền gửi tự động từ tài khoản tiết kiệm cá
nhân sang tài khoản tiết kiệm gửi góp, giao dịch đổi/ báo mất/ cấp lại mật khẩu,
giao dịch vấn tin tài khoản. Các giao dịch còn lại chỉ được thực hiện tại bưu cục
gốc, nơi khách hàng mở tài khoản.
- Số tiền, số lần khách hàng được rút từ tài khoản tiết kiệm cá nhân tối đa trong một
ngày tại các bưu cục khác gốc và số lượng tài khoản tiết kiệm cá nhân mở đối với
một mã khách hàng do Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện quy định tại từng thời
điểm.
- Số tiền phát sinh tăng vào tài khoản tiết kiệm cá nhân được ghi tăng ngay nhưng
khách hàng chỉ được sử dụng khoản tiền đó từ ngày hôm sau ngày phát sinh giao
dịch.
SVTH: Đinh Thị Ngọc Hương GVHD: ThS Nguyễn Vũ Duy
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ TKBĐ ở Bưu Điện An Giang - 26 -
- Khi lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn thay đổi thì lãi suất mới được áp dụng kể từ
ngày thay đổi lãi suất.
- Khách hàng cần xuất trình giấy tờ tuỳ thân khi thực hiện các giao dịch trên tài
khoản tiết kiệm cá nhân trừ giao dịch cập nhật sổ tiết kiệm
d. Dịch vụ thanh toán qua tài khoản tiết kiệm cá nhân
* Chuyển tiền giữa hai tài khoản tiết kiệm cá nhân cùng hệ thống Tiết kiệm Bưu
điện: Khi khách hàng đã có tài khoản tiết kiệm cá nhân, khách hàng có thể yêu cầu
Bưu điện trích tiền từ tài khoản cá nhân của mình để chuyển sang một tài khoản
cá nhân khác cùng hệ thống.
* Chuyển tiền từ ngoài vào tài khoản tiết kiệm cá nhân: Khách hàng có nhu
cầu chuyển tiền mặt cho người khác đã có tài khoản cá nhân của Tiết kiệm bưu
điện, khách hàng cũng có thể yêu cầu Bưu điện thực hiện.
♦Một số quy định liên quan:
- Khách hàng cần xuất trình giấy tờ tùy thân khi thực hiện các giao dịch.
- Khách hàng phải trả một khoản cước khi chuyển tiền (tham khảo tại Bảng cước
phí dịch vụ Tiêt kiệm Bưu điện).
- Số tiền chuyển vào tài khoản Tiết kiệm cá nhân được ghi tăng ngay nhưng
chủ tài khoản chỉ được sử dụng khoản tiền đó từ ngày hôm sau ngày phát sinh giao
dịch.
- Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch thanh toán qua tài khoản Tiết
kiệm cá nhân tại mọi bưu cục nối mạng tin học ở tất cả 64 tỉnh, thành phố trên
toàn quốc.
e. Dịch vụ trích chuyển tự động
* Với dịch vụ này hàng tháng hay quý theo yêu cầu của khách hàng:
- Bưu điện sẽ trích tự động tiền gửi từ tài khoản tiết cá nhân sang tài khoản gửi
góp.
- hay trích tự động tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ sang
tài khoản tiết kiệm cá nhân. Như vậy, khách hàng sẽ tiết kiệm được tiền bạc, thời
gian và không phải trả một khoản phí nào.
SVTH: Đinh Thị Ngọc Hương GVHD: ThS Nguyễn Vũ Duy
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ TKBĐ ở Bưu Điện An Giang - 27 -
2. PHÂN TÍCH SWOT
- Phân tích SWOT là tìm ra các cơ hội và nguy cơ, điểm mạnh và điểm yếu
ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh dịch vụ ở thời điểm hiện tại và tương lai trong
mối quan hệ tương tác lẫn nhau, từ đó giúp doanh nghiệp đề ra chiến lược một
cách khoa học.
- SWOT có thể đưa ra sự liên kết từng cặp một cách ăn ý hay là sự liên kết
giữa 4 yếu tố. Qua đó giúp cho doanh nghiệp hình thành các chiến lược của mình
sao cho có hiệu quả nhằm khai thác tốt nhất cơ hội có được từ bên ngoài, giảm bớt
hay né tránh các đe dọa, trên cơ sở phát huy những mặt mạnh và khắc phục
những yếu kém. Mối liên hệ giữa SWOT được thể hiện theo sơ đồ sau:
Trong đó:
• S (Strengths): các mặt mạnh
• W (Weaknesses): các mặt yếu
• O (Opportunities): các cơ hội
• T (Threats): các nguy cơ
Sơ đồ SWOT
Các chiến lược có thể thực hiện bao gồm:
• Chiến lược kết hợp SO
• Chiến lược kết hợp WO
• Chiến lược kết hợp ST
• Chiến lược kết hợp WT
3. PHÂN TÍCH 7P
Bao gồm phối thức 4Ps trong Marketing truyền thống và 3Ps hỗ trợ cho
Marketing dịch vụ.
SVTH: Đinh Thị Ngọc Hương GVHD: ThS Nguyễn Vũ Duy
S O
TW
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ TKBĐ ở Bưu Điện An Giang - 28 -
* Sản phẩm (dịch vụ): Phân tích các chức năng trong chùm dịch vụ, một số yếu tố
liên quan đến chất lượng dịch vụ, thương hiệu, lợi ích khi sử dụng dịch vụ.
* Phân phối: Căn cứ vào đặc tính dịch vụ và tình hình thực tế tại đơn vị, xem xét
lựa chọn kênh bán hàng trực tiếp hay gián tiếp, chiều dài kênh cũng như số lượng
các kênh.
* Giá bán: Chi phí mà khách hàng phải trả khi sử dụng dịch vụ, có 3 phương pháp
định giá:
• Định giá thâm nhập: Đưa ra giá thấp để chiếm thị phần cao, sau khi
chiếm được thị trường tùy tình hình có thể nâng giá hay tiếp tục hưởng
lợi thế do chi phí thấp
• Định giá theo cạnh tranh: So sánh dịch vụ với dịch vụ cạnh tranh về
mặt chất lượng, chức năng để định giá cao hơn.
• Định giá hớt váng: Định giá cao để khẳng định dịch ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©