Điều trị tăng huyết áp tâm thu và tăng huyết áp có bệnh nội khoa đi kèm

Download miễn phí Điều trị tăng huyết áp tâm thu và tăng huyết áp có bệnh nội khoa đi kèm

Thuốchiệuquảnhất: UCMC, chẹnthụthểAGII

? Chúý: UCMC hoặcchẹnthụthểAGII -> suythận/ b/n

nghẽnmạchthận2 bên

? Ứcchếcalci: * hiệuquảgầntươngđươngUCMC

* khônggiảmchứcnăngthậnnhưUCM

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG À Ê Á Ù Â Ø Ê
HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈMÁ Ù Ù Ä Ä Ø
(MANAGEMENT OF SYSTOLIC HYPERTENSION AND
THE HYPERTENSIVE PATIENTS WITH CO – MORBID
MEDICAL ILLNESS)
PGS.TS PHẠM NGUYỄN VINHÏ Ã
VIỆN TIM TP HỒ CHÍ MINHÄ À
2ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
Ba vấná đềà:
„ THA tâmâ thu đơn thuầnà
„ THA/ b/n đáiù tháó đườngø
„ THA/ b/n cóù bệnhä thậnä
3ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
NGUY CƠ XUẤT HIỆN THA Ở NGƯỜI CÓ HUYẾT ÁP Á Ä Û Ø Ù Á Ù
BÌNH THƯỜNGØ
Phầnà trămê xuấtá hiệnä THA
Khoảng û Nữõ Nam
(nămê ) Tuổiå 55 65 55 65
10 52 64 56 72
15 72 81 78 85
20 83 89 88 90
Nguy cơ khảỏ sátù ởû ngườiø tuổiå 55 hoặcë 65
TL: Vasan RS et al. JAMA 2002: 287: 1003 - 1010
4ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
HA TÂM THU GIA TĂNG THEO TUỔI TRONG KHI Â Ê Å
HA TÂM TRƯƠNG GIẢMÂ Û
TL: Kannel WB.
Am J Cardiol
2000; 85: 251 -
255
5ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
TẦN SUẤT TỬ VONG VÌ BĐMV/ 10.000 NGƯỜI À Á Û Ø – NĂM CÓ Ê Ù
HIỆU CHỈNH THEO TUỔI, DỰA VÀO MỨC HA TÂM Ä Å Ï Ø Ù Â
THU VÀ HA TÂM TRƯƠNGØ Â
TL: Neaton JD et
al. Arch Intern
Med 1992; 152: 56
- 64
6ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
HIỆU QUẢ CỦA ĐIỀU TRỊ THA TÂM THU TRÊN NGƯỜI Ä Û Û À Â Â Ø
CAO TUỔI: 15 693 B/N TRONG 8 NGHIÊN CỨUÅ Â Ù
TL: Staessen JA et
al. Lancet 2000;
355: 865 - 872
7ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
NGHIÊN CỨU ALLHATÂ Ù
„ 42 000 b/n nguy cơ cao, tuổiå trung bình 67
„ 4 nhómù : chlorthalidone, doxazosin, lisinopril vàø amlodipine
„ Tiêuâ chí chính: BĐMV tửû vong hay khôngâ tửû vong
„ Khôngâ khácù biệtä vềà tiêuâ chí chính giữã lợiï tiểuå , UCMC vàø
UC calci
„ Nhiềuà độtä quỵ hơn ởû nhómù UCMC; nhiềuà suy tim hơn ởû
UCMC, UC calci: tiêuâ chí phụï.
TL: ALLHAT Coordinators. JAMA 2002; 288: 2981 - 2997
8ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ THA TRÊN NGƯỜI CAO TUỔI Ä Û À Â Ø Å
BẰNG LỢI TIỂU HOẶC CHẸN BÊTẰ Ï Å Ë Ï Â
Thuốc đầu tiên Số Biến cố trên b/n Biến cố ở nhóm Tỷ số chênh và 95%
nghiên cứu điều trị/ số b/n chứng/ số b/n khoảng tin cậy
Biến cố mạch máu não
Tử vong do đột quỵ
Bệnh ĐMV
Tử vong do mạch máu não
Tử vong chung
TL: Messerli FH et
al. JAMA 1998;
279: 1903 - 1907
9ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
MỤC TIÊU ĐIỀU TRỊ THA/ NGƯỜI CAO TUỔIÏ Â À Ø Å
„ THA tâmâ thu: HA TThu 65 mmHg
„ THA tâmâ thu vàø tâmâ trương: < 140/85 mmHg
„ THA/ ĐTĐ hoặcë suy thậnä mạnï : < 130/ 80mmHg
TL: Kaplan NM. Systolic Hypertension: Risk Management. Science Press 2004,
p 22
10
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
THAY ĐỔI LỐI SỐNG/ THẨ Á Á
„ Ngưng thuốcá láù
„ Giảmû cânâ nếuá quáù cânâ
„ Vậnä độngä thườngø xuyênâ
„ Ít rượụ (# 600ml bia/ ngàỳ ; # 200ml rượụ vang/ngàỳ ; # 60ml
rượụ mạnhï / ngàỳ )
„ Giảmû muốiá natri (2,4g natri/ ngàỳ )
„ Aênê đủû kali, calci vàø magnésiumù
„ Giảmû mỡõ bãõ hòà , giảmû cholesterol
11
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
GIẢM NATRI VÀ GIẢM HUYẾT ÁPÛ Ø Û Á Ù
TL: Cutler JA et al. Am J Clin Nutr 1997; 65 (suppl): 643S – 651S
12
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
TÁC ĐỘNG CỦA RƯỢU LÊN HUYẾT ÁPÙ Ä Û Ï Â Á Ù
TL: Shaper AG et al. J Hum Hyperteus 1988; 2: 71 - 78
13
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
QUI TRÌNH ĐIỀU TRỊ THA Ở NGƯỜI CAO TUỔIÀ Û Ø Å
TL: Kaplan NM. Systolic Hypertension: Risk Management. Science Press 2004, p 22
14
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
HIỆU QUẢ HẠ HUYẾT ÁP CỦA LỢI TIỂU HOẶC Ä Û Ï Á Ù Û Ï Å Ë
ỨC CHẾ CALCI TRÊN NGƯỜI CAO TUỔIÙ Á Â Ø Å
„ Indapamide SR 1.5 mg 22.7/ 11.8 mmHg
„ HCTZ 25 mg 19.4/ 10.8 mmHg
„ Amlodipine 5 mg 22.2/ 10.7 mmHg
15
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
MỘT SỐ KHUYẾN CÁO VỀ ĐIỀU TRỊ THA NGƯỜI Ä Á Á Ù À À Ø
CAO TUỔIÅ
„ Kiểmå tra vềà hạï HA tư thếá đứngù vàø hạï HA sau ănê trướcù điềuà trị
„Mụcï tiêuâ điềuà trị THA tâmâ thu: 65mmHg
„Khởiû đầuà lợiï tiểuå liềuà thấpá hoặcë ứcù chếá calci tácù dụngï chậmä
hoặcë phốiá hợpï
„Sửû dụngï thêmâ thuốcá tùỳ bệnhä nộiä khoa kèmø theo
„Nênâ dùngø thuốcá cóù hiệuä quảû > 24 giờø
„ Khuyếná khích b/n kiểmå tra huyếtá ápù tạiï nhàø
16
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
ĐIỀU TRỊ THA TRÊN BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNGÀ Â Ä Â Ù Ù Ø
17
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
TẦM QUAN TRỌNG À Ï
CỦA BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (BĐTĐ) Û Ä Ù Ù Ø
VÀ BỆNH ĐMVØ Ä
„ 4% dânâ sốá thếá giớiù BĐTĐ (135 triệuä bn) / 1995 *
„ 5,4% dânâ sốá thếá giớiù BĐTĐ (330 triệuä bn)/ 2025 *
„ Thụyï Điểnå : 20% bn NMCT cấpá cóù BĐTĐ
„ 22% - 50% bn đáiù tháó đườngø cóù bệnhä Tim mạchï **
„ Việtä Nam: 2,5% dânâ sốá bị ĐTĐ (ngàỳ càngø tăngê )
Tàiø liệu ä : * Diabetes Care, 1998; 21 : 1414 - 1431
** Am Heart J 1999 ; 138 : 330 - 333
18
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
BỆNH ĐMV / BỆNH NHÂN ĐTĐ SO VỚI Ä Ä Â Ù
BỆNH NHÂN KHÔNG ĐTĐÄ Â Â
„ Tửû vong cao hơn 30% do BĐMV / bệnhä nhânâ ĐTĐ týpù I ởû tuổiå 55
so vớiù BĐMV / bệnhä nhânâ khôngâ ĐTĐ
„ Độtä tửû cao hơn 50% ởû Nam vàø cao hơn 30% ởû Nữõ
„ Tổnå thương ĐMV/ĐTĐ: nặngë , lan tỏả , khóù PCI (nong ĐMV)
Tàiø liệu ä : Dialogues in Cardiovascular medicine Vol 5, No 1 - 2000 , p.5 -20
19
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
MỨC ĐỘ ĐƯỜNG MÁU LÀ YẾU TỐ NGUY CƠ TRÊN Ù Ä Ø Ù Ø Á Á Â
B/N ĐTĐ
Đườngø máú lúc ù Đườngø máú 2 giờø sau Yếuá tốá nguy cơ theo
đóiù (mmol/L) 75g glucose (mmol/L) mứcù đườngø máú
Đáiù tháó đườngø > 7.0 > 11.1 Mắté , thậnä , thầnà kinh,
bệnhä tim mạchï
Tổnå thương < 7.0 7.8 - 11.0 Đáiù tháó đườngø và ø
dung nạpï đườngø bệnhä tim mạchï
Đườngø máú lúc ù 6.1 - 6.9 khôngâ ápù dụngï Chưa cóù nghiênâ cứú
đóiù bấtá thườngø
TL: Ryden L, Stanley WC. The Diabetic Coronary Patient 2nd ed Science Press 2003, p4
20
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
ẢNH HƯỞNG CỦA BỆNH ĐTĐ Û Û Û Ä
LÊN HỆ TIM MẠCHÂ Ä Ï
„ Rốiá loạnï chứcù năngê nộiä mạcï ĐMV : ↓ Tướùi máùu cơ tim
„ Rốiá loạnï hệä thầnà kinh tựï chủû :
- Giảmû phóù giao cảmû trướcù -> Tim nhanh
- TMCT yênâ lặngë
Tàiø liệu ä : Dialogues in Cardiovascular medicine Vol 5, No 1 - 2000 , p.5 -20
21
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
ẢNH HƯỞNG CỦA BỆNH ĐTĐ Û Û Û Ä
LÊN HỆ TIM MẠCHÂ Ä Ï
„ Gia tăngê yếuá tốá tạọ huyếtá khốiá :
- Tiểuå cầuà : Yếuá tốá 4 tiểuå cầuà , Thromboxane A2, Glycosyl hóá
Glycoprotein IIB/ IIIA ↑
- ↑ Fibrinogen
- ↓ Hoạït tính tiêâu hủûy Fibrine
„ THA : 70% BĐTĐ type II/ ngườiø lớnù cóù THA
„ Rốiá loạnï Lipid máú : ↑ TG, ↓ HDL - C
Tàiø liệu ä : Dialogues in Cardiovascular medicine Vol 5, No 1 - 2000 , p.5 -20
22
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
THUỐC ĐẦU TIÊN ĐIỀU TRỊ THA/ĐTĐÁ À Â À
„ Phầnà lớnù khuyếná cáó *: UCMC
„ Nghiênâ cứú ALLHAT**: ứcù chếá calci # UCMC # lợiï tiểuå
TL: * JNC VII. JAMA 2003; 289; 2560 – 2572
** ESH/ESC committee. Journal of Hypertension 2003; 21: 1011 – 1058
*** ALLHAT Coordinators. JAMA 2002; 288: 2981 - 2997
23
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
ĐIỀU TRỊ THA/ ĐTĐÀ
„ Phầnà lớnù cầnà > 2 thuốcá (mụcï tiêuâ < 130/80 mmHg)
„ UCMC, ứcù chếá calci, chẹnï bêtâ , lợiï tiểuå , chẹnï alpha 1
„ UCMC, chẹnï thụï thểå AGII, UC calci khôngâ dihydropyridine,
indapamide: giảmû albumin niệuä .
24
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
ĐIỀU TRỊ THA TRÊN B/N CÓ BỆNH THẬNÀ Â Ù Ä Ä
25
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
CÁC BỆNH NHU MÔ THẬN Ù Ä Â Ä
DẪN ĐẾN THẪ Á
„ Bệnhä nang thậnä (Cystic renal disease)
° Bệnhä thậnä đa nang (Polycystic kidney disease)
° Bệnhä nang tủỷ thậnä (Medullary cystic disease)
„ Bệnhä vi cầuà thậnä
° Viêmâ vi cầuà thậnä cấpá
° Viêmâ vi cầuà thậnä mạnï
„ Viêmâ thậnä kẽõ (Interstitial nephritis)
„ Xơ hóá thậnä (Nephroslerosis)
26
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
CÁC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ SINH LÝ BỆNH Ù Å Û À Ù Ä
CỦA THA DO BỆNH NHU MÔ THẬNÛ Ä Â Ä
1. Quáù tảiû khốiá lượngï trong lòngø mạchï làø yếuá tốá bệnhä sinh chính
2. Tiếtá renin quáù mứcù tương quan vớiù sựï cânâ bằngè muốiá natri/
nướcù làø yếuá tốá bệnhä sinh quan trọngï củả THA / bệnhä nhu môâ
thânâ
(Điềuà trị : UCMC, khángù AG II - R, cắté thậnä 2 bênâ )
27
ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP TÂM THU VÀ TĂNG HUYẾT ÁP CÓ BỆNH NỘI KHOA ĐI KÈM
ĐIỀU TRỊ KHÔNG THUỐC THA/ À Â Á
SUY THẬN MẠNÄ Ï
„ Cóù thay đổiå so vớiù điềuà trị khôngâ thuốcá / THA khôngâ suy thậnä mạnï
„ Hạnï chếá muốiá : ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©