Siêu âm tim tại Việt Nam: hiện tại và tương lai

Download miễn phí Siêu âm tim tại Việt Nam: hiện tại và tương lai

MiềnBắc: ViệnTim mạch Quốcgia (~1980)

? MiềnTrung: BV. Trung ươngHuế(~1990)

? MiềnNam : BV. ChợRẫy(cuối~1980)

ViệnTim TP. HCM (1991)

? Siêuâm TM

? Siêuâm TM, 2D, Doppler đentrắng

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
(Echocardiography in Vietnam : present and future)
PGS. TS. Phạm Nguyễn Vinh
Viện Tim TP. HCM
2Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
Lịch sử siêu âm tim thế giới
ƒ Vitruvinus (thời kỳ La Mã) : từ echo
ƒ Marin Mersene (1588-1648) : “father of acoustics” – đo
vận tốc âm thanh
ƒ Christian Johann Doppler (1803-1853) : cường độ âm
thanh thay đổi theo chuyển động nguồn phát
ƒ Helmutz Hertz và Inge Edler (~1953 Sweden) : siêu âm
tim/hẹp van 2 lá
ƒ Harvey Feigenbaum (1965) : siêu âm tim/TDMT
ƒ Satomura, Yoshida, Nimura (~1950) : phát triển kỹ thuật
Doppler tim
3Máy siêu âm của Edler và Hertz
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
TL : Feigenbaum H, Armstrong WF, Rayan T. Echocardiograpphy. Lippincott Williams & Wilkins 6th ed
2005, p. 2
4Edler và Feigenbaum với máy siêu âm M-mode (1968)
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
TL : Feigenbaum H, Armstrong WF, Rayan T. Echocardiograpphy. Lippincott Williams & Wilkins 6th ed
2005, p. 9
5Thầy tiên phong về siêu âm tim tại Việt Nam
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
6Chặng đường phát triển siêu âm tim tại Việt Nam
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
ƒ Miền Bắc : Viện Tim mạch Quốc gia (~1980)
ƒ Miền Trung : BV. Trung ương Huế (~1990)
ƒ Miền Nam : BV. Chợ Rẫy (cuối ~1980)
Viện Tim TP. HCM (1991)
ƒ Siêu âm TM
ƒ Siêu âm TM, 2D, Doppler đen trắng
ƒ Siêu âm 2D Doppler màu
7Các kỹ thuật siêu âm tim đang được thực hiện tại VN
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
ƒ Siêu âm tim qua thành ngực +
ƒ Siêu âm tim qua thực quản +
ƒ Siêu âm tim thai +
ƒ Siêu âm tim cản âm +
ƒ Siêu âm tim gắng sức +
ƒ Siêu âm tim trong lòng ĐMV _
ƒ Siêu âm tim trong buồng tim _
8Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
Siêu âm tim qua thành ngực
ƒ Hiện diện ở hầu hết các BV tỉnh cả nước
ƒ Hữu ích khoa Tim mạch, hồi sức Nội, hồi sức ngoại, cấp
cứu
9Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
Siêu âm tim qua thực quản
ƒ Ở các trung tâm lớn
ƒ Viện Tim mạch Quốc gia
VN; Viện Tim TP. HCM,
BV. Chợ Rẫy, BV Thống
Nhất, MEDIC, BV Tim Hà
Nội
TL : Phạm Nguyễn Vinh. Atlas Siêu âm tim 2D và
Doppler màu. NXB Y học 2000, p. 114
10
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
Siêu âm tim thai
ƒ Thực hiện : Viện Tim TP. HCM
ƒ Cần phát triển
TL : Drose JA. Fetal Echocardiography. WB Saunders 1998, p. 16-19
11
Siêu âm tim trong buồng tim
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
ƒ Kích thước F9-13
ƒ Một bình diện 2D 10MHz
ƒ Vận động : gập tới, lui,
nghiêng trái và phải
TL : Feigenbaum H, Armstrong WF, Rayan
T. Echocardiograpphy. Lippincott
Williams & Wilkins 6th ed 2005, p. 68
12
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
Siêu âm trong buồng tim
ƒ Hữu ích trong :
– Đóng TLN qua thông tim can thiệp
– Tìm TMP để phá rung nhĩ bằng sóng tần số radio
ƒ Chưa có tại VN
TL : Feigenbaum H, Armstrong WF, Rayan T. Echocardiograpphy. Lippincott Williams & Wilkins 6th ed
2005, p. 69
13
Siêu âm tim trong lòng ĐMV (IVUS)
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
ƒ 10-30MHz
ƒ Quan sát 360o
ƒ Chỉ định :
– Khảo sát độ mở stent
– Tổn thương nghẽn “trung gian”
TL : Feigenbaum H, Armstrong WF, Rayan T. Echocardiograpphy. Lippincott Williams & Wilkins 6th ed 2005, p. 69
14
Đào tạo BS thực hành siêu âm tim (1)
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
ƒ Cơ sở đào tạo :
– Viện Tim mạch Quốc gia
– BV. Chợ Rẫy
– Viện Tim TP. HCM
15
Đào tạo BS thực hành siêu âm tim (2)
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
ƒ Thời gian/khóa : 3 – 4 tháng
ƒ Tổng số BS đã được huấn luyện :
* # 2000 Bác sĩ
* không Sonographers
* tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước
16
Đào tạo siêu âm tim tại Viện Tim Mạch VN
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
ƒ 1993-2005 : 7 khóa chuyên khoa định hướng tim mạch (có
học phần siêu âm tim)
ƒ 1999 : 1 khóa siêu âm tim (cho các BS từ Đà Nẵng trở ra)
ƒ Từ 1990 : thường xuyên có BS các đơn vị khác (2,3 học
viên học siêu âm tim 1-3 tháng
ƒ Số học viên đã được đào tạo (có cấp chứng chỉ) : 300
Nguồn : GS. TS. Phạm Gia Khải, Viện Trưởng Viện Tim mạch Việt Nam 2005
17
Đào tạo BS thực hành Siêu âm tim/Viện Tim TP. HCM (1)
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
ƒ Thời gian : 4 tháng
ƒ Căn bản về siêu âm tim
ƒ Bệnh lý : Bệnh van tim
Bệnh tim bẩm sinh
Bệnh động mạch vành
Bệnh màng ngoài tim
Các biện pháp khác
ƒ Tổng số BS. đã theo học : 1418 bác sĩ (26 khóa)
ƒ Các tỉnh thành tham gia : 43 tỉnh, thành phố
Cambodge
Đông nhất : TP. HCM
Nguồn : Số liệu phòng KHTH Viện Tim TP. HCM
18
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
Đào tạo BS. Thực hành Siêu
âm tim/Viện Tim TP. HCM (2)
TP. HCM : 368
Các tỉnh và các nơi khác : 1050
19
Hướng phát triển siêu âm tim/Việt Nam
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
ƒ Đào tạo nâng cao : lớp chính qui, khóa đào tạo ngắn hạn,
hội thảo
ƒ Phát triển kỹ thuật mới :
* Siêu âm tim thai
* Tissue Doppler imaging
* Siêu âm trong lòng ĐMV
ƒ Soạn thảo hướng dẫn về chỉ định và thực hành siêu âm
tim tại Việt Nam
ƒ Hội nhập quốc tế qua các hội thảo chuyên sâu về siêu
âm tim
20
Siêu âm tim tại Việt Nam : hiện tại và tương lai
Kết luận
ƒ Siêu âm tim : giúp hiểu sâu hơn về bệnh lý tim mạch (sinh
lý tuần hoàn, BTBS, bệnh van tim, bệnh ĐMV…)
ƒ Siêu âm tim cần thiết cho Nội Ngoại Tim mạch, cấp cứu,
hồi sức
ƒ Phân hội siêu âm tim Việt Nam : giúp định hướng và phát
triển
...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©