Xây dựng chương trình quản lý phục vụ quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại sở khoa học và công nghệ hải phòng

Download miễn phí Đồ án Xây dựng chương trình quản lý phục vụ quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại sở khoa học và công nghệ hải phòng

Phụ lục

 

Phụ lục 3

Lời mở đầu 4

CHƯƠNG I. 5

MÔ TẢ BÀI TOÁN 5

I. Mục đích của đề tài 5

II. Mô tả bài toán 5

1. Lĩnh vực hoạt động của bộ phận “một cửa” 5

2. Quy trình giải quyết công việc 5

CHƯƠNG II. 8

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8

I. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA TỔ CHỨC 8

1. Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ 8

2. Biểu đồ ngữ cảnh 9

3. Sơ đồ phân rã chức năng 10

4. Các hồ sơ tài liệu sử dụng 12

5. Ma trận thực thể chức năng 13

II. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 14

1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức O 14

2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 15

3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 17

III. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ER 18

1. Các kiểu thực thể 18

2. Các kiểu liên kết 19

3. Mô hình ER 21

IV. THIẾT KẾ MÔ HÌNH DỮ LIỆU LOGIC 22

V. THIẾT KẾ HỆ THỐNG VẬT LÝ 24

1. Thiết kế CSDL vật lý 24

2. Xây dựng chương trình 28

CHƯƠNG III. 35

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ 35

I. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình 35

II. Giới thiệu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL 35

KẾT LUẬN 36

TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


oàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, tháng 7 năm 2007
Sinh viên
Nguyễn Thị Hằng
Phụ lục
Lời mở đầu
Quản lý hồ sơ công việc là một trong những vấn đề phức tạp về quản lý hành chính. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ngày nay, vấn đề tin học hoá quy trình quản lý là vô cùng cần thiết để có thể quản lý được một lượng thông tin lớn về hồ sơ, giấy tờ.
Với tầm quan trọng của công nghệ thông tin, Đảng và nhà nước ta đã đưa ra nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan của Đảng và nhà nước.Thực hiện chính sách cải cách thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9001:2000) và triển khai bộ phận “ Một cửa” để tiếp nhận và trả hồ sơ cho các doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn Thành phố. Quá trình xây dựng và thực hiện cơ chế “Một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ đã góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình làm việc với Sở và tạo nền nếp làm việc khoa học, nâng cao trách nhiệm đối với từng cán bộ, công chức cơ quan.
Trong quá trình thực tập, em đã được khảo sát và tìm hiểu về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở, đặc biệt là các quy trình thủ tục tại Bộ phận “một cửa” .Từ đó em có thể thực hiện đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý phục vụ cho quá trình cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng” nhằm hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ theo quy trình cụ thể một cách hiệu quả và nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, công sức trong việc quản lý.
CHƯƠNG I.
MÔ TẢ BÀI TOÁN
Mục đích của đề tài
- Xây dựng chương trình quản lý hỗ trợ cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” giúp cho hiệu quả công việc đạt tốc độ cao và quản lý hồ sơ một cách tiện lợi
- Đơn giản hoá và giảm thời gian công sức trong quá trình quản lý
- Nâng cao trình độ ứng dụng của khách hàng
II. Mô tả bài toán
1. Lĩnh vực hoạt động của bộ phận “một cửa”
1.1. Hỗ trợ gián tiếp:bao gồm
- Cấp phép sử dụng thiết bị X-Quang Y tế
- Đăng ký xác nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ
- Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ
1.2. Hỗ trợ trực tiếp: bao gồm
- Hỗ trợ doanh nghiệp xác lập và bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng
- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến(ISO 9000-14000, HACCP, TQM,...)
2. Quy trình giải quyết công việc
Tổ chức, cá nhân (khách hàng) có nhu cầu xin đăng ký, cấp phép hay hỗ trợ đến làm việc tại Bộ phận “một cửa”.
Bộ phận này tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp hướng dẫn khách hàng khai hồ sơ và nộp các văn bản, tài liệu kèm theo. Tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ đề nghị bổ sung, sửa đổi. Khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên tại bộ phận “một cửa” phải tiến hành lập phiếu biên nhận với khách hàng. Trong phiếu này ghi rõ ngày nhận, ngày hẹn trả, khách hàng và nhân viên tiếp nhận hồ sơ.
Đối với lĩnh vực đăng ký, cấp phép:
Sau mỗi buổi làm việc, cán bộ phụ trách theo từng lĩnh vực có trách nhiệm chuyển và bàn giao hồ sơ tới Phòng chức năng để giải quyết theo phiếu chuyển. Trong quá trình xử lý, nếu Phòng chức năng không có phản hồi về việc bổ xung, hoàn thiện hồ sơ về BPMC thì hồ sơ coi như hợp lệ và tiến hành giải quyết công việc theo quy định; trình lãnh đạo Sở ký duyệt; giao trả kết quả giải quyết công việc cho BPMC
Trong trường hợp Phòng chức năng yêu cầu bổ xung hoàn thiện hồ sơ hay xuống kiểm tra thực tế tại cơ sở, BPMC có trách nhiệm liên hệ, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, bố trí lịch để cán bộ phòng chức năng xuống kiểm tra theo yêu cầu. Nếu việc hoàn thiện hồ sơ phức tạp, cán bộ BPMC không hướng dẫn được thì cán bộ phòng chức năng có thể hướng dẫn trực tiếp khách hàng tại BPMC.
Cán bộ phụ trách chung thực hiện việc theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của phòng chức năng theo giấy hẹn.
BPMC nhận hồ sơ, kết quả giải quyết công việc từ phòng chức năng chuyển đến tiến hành làm thủ tục văn thư (vào sổ công văn của Sở các văn bản: giấy chứng nhận, Quyết định), vào sổ theo dõi của BPMC, thu lệ phí và trả lại kết quả cho tổ chức, công dân theo thời gian ghi trong giấy hẹn.
Đối với lĩnh vực hỗ trợ :
Hồ sơ được trực tiếp giải quyết tại bộ phận ‘’một cửa’’. Cán bộ phụ trách sẽ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ và đầy đủ, đề nghị bổ sung, sửa đổi.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cán bộ phụ trách tiến hành làm các văn bản sau trình Giám đốc Sở ký:
+ Tờ trình đề nghị hỗ trợ
+ Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ
+ Hợp đồng hỗ trợ
Sau khi Giám đốc Sở ký duyệt, cán bộ phụ trách chuyển Hợp đồng hỗ trợ cho khách hàng để ký, đóng dấu và làm thủ tục văn thư vào sổ công văn của Sở (Quyết định, Hợp đồng hỗ trợ), vào sổ theo dõi của BPMC
Trả kết quả gồm:
+ Quyết định phê duyệt hỗ trợ
+ Hợp đồng hỗ trợ
Chuyển 1 bộ hồ sơ (hồ sơ gốc, Quyết định phê duyệt, Hợp đồng) cho Kế toán Sở làm thủ tục chuyển kinh phí hỗ trợ theo quy định, 1 bộ hồ sơ cho khách hàng, lưu 1 bộ hồ sơ tại BPMC
Hỗ trợ trực tiếp
Sơ đồ thực hiện
Hỗ trợ gián tiếp
Tổ chức, công dân
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
nộp hồ sơ
Không hợp lệ
Hợp lệ
Trả hồ sơ
Kiểm tra
Xử lý và phối hợp cùng xử lý
Lãnh đạo duyệt, ký
Tổ chức, công dân
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
nộp hồ sơ
Xử lý xong, trình Lãnh đạo
Không hợp lệ
Hợp lệ
Gửi lại kết quả
Kiểm tra
Chuyển hồ sơ cho các phòng, đơn vị liên quan
Lãnh đạo ký, duyệt
CHƯƠNG II.
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
I. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA TỔ CHỨC
1. Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ
Động từ + Bổ ngữ
Danh từ
Nhận xét
Chọn lĩnh vực công việc
Nộp biểu mẫu, giấy tờ liên quan
Nộp đơn xin cấp phép hay hỗ trợ
Kiểm tra hồ sơ
Lưu vào sổ theo dõi
Lập giấy biên nhận
Lập phiếu hẹn ngày trả kết quả
Xử lý hồ sơ
Lập tờ trình đề nghị hỗ trợ
Lập quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ
Lập hợp đồng hỗ trợ
ký duyệt kết quả
Chuyển tới phòng chức năng
Lập phiếu hẹn với các phòng chức năng
Nhận kết quả
Lưu sổ theo dõi
Thu lệ phí
trả kết quả
Lập báo cáo
Danh sách lĩnh vực
Hồ sơ DL
Danh sách biểu mẫu
Hồ sơ DL
Đơn xin cấp phép hỗ trợ
Tổ chức, công dân
Hồ sơ DL
(tác nhân)
hồ sơ
Hồ sơ DL
Sổ theo dõi
Hồ sơ DL
Giấy biên nhận
Hồ sơ DL
Phiếu hẹn ngày trả kết quả
Hồ sơ DL
hồ sơ
Hồ sơ DL
Tờ trình đề nghị hỗ trợ
Hồ sơ DL
Quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ
Hồ sơ DL
Hợp đồng hỗ trợ
Hồ sơ DL
Lãnh đạo
hợp đồng
(tác nhân)
Hồ sơ DL
Phòng chức năng
(tác nhân)
Phiếu hẹn với phòng chức năng
Hồ sơ DL
Giấy phép, quyết định
Hồ sơ DL
Sổ theo dõi
Hồ sơ DL
bảng lệ phí
Hồ sơ DL
giấy phép, hợp đồng, quyết định
Hồ sơ DL
báo cáo
Hồ sơ DL
2. Biểu đồ ngữ cảnh
PHÒNG CHỨC NĂNG
Hồ sơ đã thụ lý
yêu cầu thụ lý hồ sơ
Yêu cầu cấp phép,hỗ trợ
Yêu cầu báo cáo
TỔ CHỨC, CÔNG DÂN
BAN LÃNH ĐẠO
O
HỆ THỒNG QUẢN LÝ “MỘT CỬA”
Các biểu mẫu
Các báo cáo
Hồ sơ
Cấp phép,hỗ trợ
Mô tả
TỔ CHỨC, CÔNG DÂN khi có yêu cầu xin được cấp phép hay xin hỗ trợ thì sẽ gửi yêu cầu tới hệ thống cùng với những hồ sơ, tài liệu theo quy định của từng lĩnh vực.Nếu hồ sơ hợp lệ, đầy đủ và xác thực thì hệ thống sẽ cấp phép hay hỗ trợ cho tổ chức, công dân đó.
PHÒNG CHỨC NĂNG nhận các hồ sơ có liên quan từ hệ thống và tiến hành thụ lý, thẩm định hồ sơ. Khi các thông tin trong hồ sơ đầy đủ cũng như chính xác theo sự xác định của phòng chức năng sẽ tạo ra giấy phép hay quyết định hỗ trợ cùng với hồ sơ trao trả hệ thống lưu lại.
BAN LÃNH ĐẠO đưa ra các yêu cầu cho hệ thống để hệ thống tổng hợp, thống kê và hệ thống sẽ tạo ra các báo cáo.
3. Sơ đồ phân rã chức năng
Hệ thống quản lý một cửa
1.Tiếp nhận hồ sơ
3.Trả kết quả
4.Thống kê, báo cáo
1.1.Cập nhật hồ sơ
1.2.Kiểm tra hồ sơ
1.3.Vào sổ theo dõi
1.4.Lập phiếu biên nhận
1.5.Lập phiếu hẹn ngày trả kết quả
3.1.Vào sổ theo dõi
3.2.Thu lệ phí
3.3.Trả kết quả cho khách hàng
4.1.Thống kê tình hình cấp phép,hỗ trợ
2. Thụ lý hồ sơ
2.1.Thụ lý trực tiếp
2.1.1.Tạo tờ trình đề nghị hỗ trợ
2.1.2.Tạo quyết định phê duyệt đơn xin hỗ trợ
2.1.3.Tạo hợp đồng hỗ trợ
2.1.4.Trình lãnh đạo duyệt, ký
2.2.Thụ lý gián tiếp
2.2.1.Lập phiếu hẹn với các phòng ban
2.2.2.Nhận kết quả
MÔ TẢ CHI TIẾT CÁC CHỨC NĂNG LÁ
Tiếp nhận hồ sơ
Tổ chức, công dân đến xin cấp phép hay xin hỗ trợ , cung cấp các thông tin và hồ sơ
Cập nhật hồ sơ
Thông qua đơn xin cấp phép hay hỗ trợ của Tổ chức công dân, Tổ chức công dân được nhận các biểu mẫu cụ thể cho từng lĩnh vực để khai báo và nộp các tài liệu có liên quan.
(1.2) Kiểm tra hồ sơ
Sau khi cập nhật các thông tin về hồ sơ, nhân viên tiến hành kiểm tra hồ sơ xem đã đầy đủ và chính xác chưa.Nếu đầy đủ thì hồ sơ được tiếp nhận, còn không đầy đủ thì nhân viên sẽ báo cho Tổ chức công dân hoàn thiện hồ sơ.
(1.3) Vào sổ theo dõi
Hồ sơ được tiếp nhận, nhân viên tiến hành vào sổ theo dõi việc nộp hồ sơ.Ghi lại các t...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©