Xây dựng chương trình quản lý thu chi của trường ĐHDL Hải Phòng

Download miễn phí Đồ án Xây dựng chương trình quản lý thu chi của trường ĐHDL Hải Phòng

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 2

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THU CHI 2

1.1. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 2

1.1.1. Quy trình thu học phí của sinh viên 2

1.1.2. Quy trình thu các khoản khác của sinh viên 3

1.1.3. Quy trình chi tiền cho sinh viên 4

1.1.4. Quy trình thu tiền của khách 5

1.1.5. Quy trình chi tiền cho khách 6

1.1.6. Quy trình báo cáo thống kê 7

CHƯƠNG 2 8

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 8

2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 8

2.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh 8

2.1.2. Sơ đồ phân rã chức năng 9

2.1.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu 11

2.1.4. Ma trận thực thể chức năng 11

2.2. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 12

2.2.1.Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 12

2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 13

2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 17

2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (E-R) 17

2.3.2. Mô hình quan hệ 21

2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý 22

2.4. THIÊT KẾ GIAO DIỆN 24

2.4.1. Giao diện chính 24

2.4.2. Các giao diện cập nhật dữ liệu 24

2.4.3. Các mẫu báo cáo 29

CHƯƠNG 4 CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 31

4.1. MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH 31

4.1.1. Hệ thống giao diện tương tác toàn hệ thống 31

4.1.2. Giao diện chính 32

4.1.3. Một số giao diện cập nhật dữ liệu 32

4.1.4. Một số giao diện xử lý dữ liệu 34

4.2. MỘT SỐ BÁO CÁO 35

KẾT LUẬN 36

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của tin học làm cho máy tính trở thành phương tiện không thể thiếu dược trong mọi lĩnh vực đời sống. Hơn lúc nào hết các chức năng của máy tính dược khai thácmột cách triệt để. Nếu như vài ba năm truóc máy tính ở nước ta máy tính dược sử dụng chủ yếu như là một công cụ đẻ soạn thảo văn bản thông thường ,hay các công ciệc lập trình , quản lý phức tạp ,xử lý dữ liệu biểu bảng, thương mại, khoa học v.v thì giờ đây, cùng với sụ vươn xa của mạng Internet trên lãnh thổ Việt Nam máy tính còn là phương tiện bạn có thể ngồi trên bàn làm việc cá nhân tại gia dình mà trao đổi thông tin liên lạc đi khắp toàn cầu.
Nền tin học càng phát triển thì con người càng có nhiều những phương pháp mới, công cụ mới để xử lý thông tin và nắm bắt được nhiều thông tin hơn. tin học được ứng dụng trong mọi nghành nghề, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Việc áp dụng Tin học vào trong quản lý, sản xuất, kinh doanh du lịch là một xu hướng tất yếu.
Kết quả của việc áp dụng tin học trong quản lý là việc hình thành các hệ thống thông tin quản lý nhằm phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệuvà cung cấp thông tin cho các chủ sở hữu hệ thống đó. ở nước ta hiện nay trong những năm gần đây các ứng dụng tin học vào quản lý đang ngày một nhiều hơn, đa dạng hơn.
Hệ thống thông tin được đề cập đến trong đồ án này là hệ thống trợ giúp các hoạt động tài chính, hệ thống được ứng dụng thực tế trong công việc hỗ trợ quản lý việc thu chi của trường ĐHDLHP. Đối công việc quản lý thu chi trong trường, nếu mọi công việc đều làm bằng tay thì đó là một công việc rất khó khăn phức tạp, không hiệu quả lại tốn rất nhiều thời gian vào việc phân tích và xử lý dữ liệu, mà kết quả đưa ra lại có độ chính xác không cao trong quá trình thống kê. Hàng tháng, hàng quí, hàng năm nhân viên phòng tài vụ tốn rất nhiều thời gian để cập nhật, thống kê
Để giải quyết các khó khăn của công việc trên một cách nhanh chóng và thuận lợi thì tin học đã cung cấp cho chúng ta các phương pháp và các công cụ để xây dựng các chương trình ứng dụng đó và việc có được một chương trình gần như tự động hoá được các công việc trên cho nhân viên. Trong đề tài này đã thể hiện tương đối đầy đủ những chi tiết đề ra.
CHƯƠNG 1
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THU CHI
1.1. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ
1.1.1. Quy trình thu học phí của sinh viên
Thủ quỹ
Kế toán
Sinh viên
Ban lãnh đạo
Thông báo mức thu học phí
nhận thông báo
nhận thông báo
thống kê số tiền phải nộp của sinh viên
Yêu cầu nộp tiền
kiểm tra thông tin sinh viên
hợp lệ
không hợp lệ
lập biên lai thu tiền
nộp tiền
Kí nhận và nhận tiền
Hình 1.1. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Hoạt động thu học phí của sinh viên”
1.1.2. Quy trình thu các khoản khác của sinh viên
Thủ quỹ
Kế toán
Sinh viên
Kiểm tra thông tin tiền nộp
Đưa ra lý do nộp tiền
Nộp tiền
Ký nhận và nhận tiền
Lập phiếu thu
hợp lệ
không hợp lệ
Hình 1.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Hoạt động thu các khoản khác của sinh viên”
1.1.3. Quy trình chi tiền cho sinh viên
Thủ quỹ
Kế toán
Sinh viên
Kiểm tra thông tin tiền chi
Đưa ra lý do cần chi tiền
Nhận tiền
Ký nhận và chi tiền
Lập phiếu chi
hợp lệ
không hợp lệ
Hình 1.3. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Hoạt động chi tiền cho sinh viên”
1.1.4. Quy trình thu tiền của khách
Thủ quỹ
Kế toán
Khách
Kiểm tra thông tin tiền nộp
Đưa ra lý do nộp tiền
Nộp tiền
Ký nhận và nhận tiền
Lập phiếu thu
hợp lệ
không hợp lệ
Hình 1.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Hoạt động thu tiền của khách”
1.1.5. Quy trình chi tiền cho khách
Thủ quỹ
Kế toán
Khách
Kiểm tra thông tin tiền chi
Đưa ra lý do cần chi tiền
Nhận tiền
Ký nhận và chi tiền
Lập phiếu chi
hợp lệ
không hợp lệ
Hình 1.5. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Hoạt động chi tiền cho khách”
1.1.6. Quy trình báo cáo thống kê
Bộ phận tài vụ
Ban lãnh đạo
Yêu cầu báo cáo
tổng hợp các giấy tờ liên quan
lập các báo cáo
Hình 1.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Báo cáo thống kê”
CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ
2.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh
a) Biểu đồ
SINH VIÊN
KHÁCH
0
Hệ thống quản lý thu chi
thông báo
t.t. số tiền phải nộp
biên lai thu tiền
lý do
lý do
lý do
lý do
t.t. phản hồi
t.t. phản hồi
t.t. phản hồi
t.t. phản hồi
phiếu thu
phiếu thu
phiếu chi
phiếu chi
báo cáo
y/c báo cáo
BAN LÃNH ĐẠO
2.1.2. Sơ đồ phân rã chức năng
a) Sơ đồ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ THU CHI
1. Thu học phí
2. Thu tiền các khoản khác của sinh viên
3. Chi tiền cho sinh viên
4. Thu tiền của khách
5. Chi tiền của khách
6.Báo cáo
1.1.nhận thông báo
1.2. đưa ra số tiền phải nộp
1.3. lập biên lai thu tiền
2.1.kiểm tra lý do nộp tiền
2.2.lập phiếu thu cho sinh viên
3.1.kiểm tra lý do cần chi tiền
3.2.lập phiếu chi cho sinh viên
4.1.kiểm tra lý do nộp tiền
4.2.lập phiếu thu cho khách
5.1.kiểm tra lý do cần chi tiền
5.2.lập phiếu chi cho khách
6.1.báo cáo thu chi
6.2.báo cáo tình hình nộp học phí
1.4. nhận tiền
2.3. nhận tiền
3.3. chi tiền
4.3. nhận tiền
5.3. chi tiền
b) Mô tả chi tiết các chức năng lá
1.1. thông báo đóng học phí: vào năm học, các sinh viên đều nhận được thông báo đóng học phí của nhà trường. Dựa vào các thông báo đó nhân viên phòng tài vụ sẽ tính được số tiền phải nộp trong mỗi học kỳ của mỗi sinh viên.
1.2. đưa ra số tiền phải nộp: khi sinh viên đến đóng học phí, kế toán tra danh sách đưa ra số tiền phải nộp của sinh viên đó.
1.3. lập biên lai thu tiền: sau khi sinh viên cho biết số tiền nộp của mình, kế toán lập biên lai thu tiền.
1.4. kí và nhận tiền: sinh viên nộp tiền cho thủ quỹ, thủ quỹ kí, nhận tiền và giao cho sinh viên 1 bản.
2.1. kiểm tra lý do nộp tiền: sinh viên đến nộp tiền với lý do mà sinh viên muốn nộp, kế toán kiểm tra lý do có hợp lý hay không.
2.2. lập phiếu thu cho sinh viên: nếu lý do hợp lý, kế toán lập phiếu thu để thu tiền của sinh viên.
2.3. kí và nhận tiền: sinh viên nộp tiền cho thủ quỹ, thủ quỹ kí, nhận tiền và giao cho sinh viên 1 bản.
3.1. kiểm tra lý do cần chi tiền: sinh viên đến yêu cầu chi 1 khoản tiền với lý do được cho phép của nhà trường, kế toán kiểm tra lý do có hợp lý hay không.
3.2. lập phiếu chi cho sinh viên: nếu lý do hợp lý, kế toán lập phiếu chi để chi tiền cho sinh viên.
3.3. kí và chi tiền: thủ quỹ kí, chi tiền và giao cho sinh viên 1 bản.
4.1. kiểm tra lý do nộp tiền: khách đến nộp tiền với lý do mà khách muốn nộp, kế toán kiểm tra lý do có hợp lý hay không.
4.2. lập phiếu thu cho khách: nếu lý do hợp lý, kế toán lập phiếu thu để thu tiền của khách.
4.3. kí và nhận tiền: khách nộp tiền cho thủ quỹ, thủ quỹ kí, nhận tiền và giao cho khách 1 bản.
5.1. kiểm tra lý do cần chi tiền: khách đến yêu cầu chi 1 khoản tiền với lý do được cho phép của nhà trường, kế toán kiểm tra lý do có hợp lý hay không.
5.2. lập phiếu chi cho khách: nếu lý do hợp lý, kế toán lập phiếu chi để chi tiền cho khách.
5.3. kí và chi tiền: thủ quỹ kí, chi tiền và giao cho khách 1 bản.
6.1. báo cáo thu chi: theo định kỳ nhân viên phòng tài vụ báo cáo tinh hình thu chi toàn trường.
6.2. báo cáo tình hình nộp học phí: theo định kỳ nhân viên phòng tài vụ báo cáo tình hình thu học phí toàn trường.
2.1.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu
D1. Thông báo
D2. Biên lai thu tiền
D3. Phiếu thu cho sinh viên
D4. Phiếu chi cho sinh viên
D5. Phiếu thu cho khách
D6. Phiếu chi cho khách
D7. Báo cáo quỹ
D8. Báo cáo tình hình nộp học phí
2.1.4. Ma trận thực thể chức năng
Các thực thể
D1. Thông báo
D2. Biên lai thu tiền
D3. Phiếu thu cho sinh viên
D4. Phiểu chi cho sinh viên
D5. Phiếu thu cho khách
D6. Phiếu chi cho khách
D7. Báo cáo quỹ
D8. Báo cáo tình hình nộp học phí
Các chức năng nghiệp vụ
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
1. Thu học phí
R
C
2. Thu tiền các khoản khác của sinh viên
C
3. Chi tiền cho sinh viên
C
4. Thu tiền của khách
C
5. Chi tiền cho khách
C
6. Báo cáo
R
R
R
R
R
C
C
2.2. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU
2.2.1.Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0
1.0
Thu học phí
SINH VIÊN
thông báo
t.t số tiền nộp
biên lai thu tiền
lý do thu chi
lý do thu chi
“không hợp lý”
“không hợp lý”
lý do thu chi
lý do thu chi
“không hợp lý”
“không hợp lý”
“hợp lý”
“hợp lý”
“hợp lý”
“hợp lý”
phiếu thu
phiếu thu
phiếu chi
phiếu chi
2.0
thu tiền các khoản khác của sinh viên
3.0
chi tiền cho sinh viên
4.0
thu tiền của khách
5.0
chi tiền cho khách
6.0
báo cáo
KHÁCH
D1 thông báo
D2 biên lai thu tiền
D3 phiếu thu cho
sinh viên
D5 phiếu thu
cho khách
D4 phiếu chi cho
sinh viên
D6 phiếu chi
cho khách
báo cáo quỹ D7
báo cáo tình hình nộp học phí D8
BAN LÃNH ĐẠO
y/c báo cáo
báo cáo
2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1
a) Biểu đồ của tiến trình “1.0. thu học phí”
Sinh viên
1.1
thông báo đóng học phí
1.2
đưa ra số tiền nộp
1.3
lập biên lai thu tiền
1.4
nhận tiền
D2 biên lai thu tiền
Thông báo
biên lai thu tiền
“không hợp lý”
“hợp lý”
D1 thông báo
b) Biểu đồ của tiến trình “2.0. thu tiền các khoản khác của sinh viên”
2.1
kiểm tra lý do nộp tiền
2.3
nhận tiền
2.2
lập phiếu thu cho sinh viên
Sinh viên
lý do thu chi
“hợp lý”
“khô...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©