Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở sunflower

Download miễn phí Đồ án Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở sunflower

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

CHƯƠNG 1 3

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHO HÀNG 3

1.1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG 3

1.1.1. Hiện trạng quản lý 3

1.2. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ 4

1.2.1. Quy trình quản lý hàng trong kho 4

1.2.2. Quy trình quản lý hàng giao thẳng 5

1.2.3. Quy trình lập đề nghị thanh toán tiền hàng 6

1.2.4. Quy trình lập báo cáo 7

1.2.5. Toàn tiến trình quản lý kho hàng 8

CHƯƠNG 2 9

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 9

2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 9

2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh 9

2.1.3. Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ 10

2.1.4. Danh sách hồ sơ, tài liệu sử dụng 11

2.1.5. Ma trận thực thể chức năng 12

2.2. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 13

2.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 13

2.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 14

2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 18

2.3.1. Xây dựng mô hình liên kết thực thể E-R 18

2.3.2. Mô hình quan hệ 23

2.3.3. Một số bảng dữ liệu vật lý 24

2.4. THIẾT KẾ CÁC GIAO DIỆN 25

2.4.1. Giao diện chính chương trình 25

2.4.2. Các giao diện cập nhật dữ liệu 25

2.4.3. Các giao diện xử lý dữ liệu 30

CHƯƠNG 3 31

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 31

3.1. GIAO DIỆN CHÍNH 31

3.2. MỘT SỐ GIAO DIỆN CẬP NHẬT 32

3.3. MỘT SỐ GIAO DIỆN TÌM KIẾM VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 33

KẾT LUẬN 35

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong kinh doanh, sản xuất đã đem lại lợi nhuận vô cùng to lớn cho các doanh nghiệp. Nó giúp cho việc quản lý hồ sơ dữ liệu và tra cứu thông tin được nhanh chóng, đem lại hiệu quả cao nhất.
Trong thời gian qua, em đã tìm hiểu, khảo sát các hoạt động kinh doanh của công ty liên doanh Sunflower đặc biệt là công việc quản lý kho hàng, một công việc không thể thiếu trong chuỗi hoạt động của công ty. Kho hàng là nơi trung chuyển hàng hóa giữa nhà cung cấp và các bộ phận tiêu dùng của công ty. Số lượng, chủng loại hàng rất đa dạng, phong phú. Tuy nhiên hệ thống quản lý kho hàng hiện tại của công ty chưa ứng dụng được công nghệ mới, chưa đáp ứng được yêu cầu về độ chính xác và tính tự động hóa chưa cao. Do đó tốn nhiều thời gian, việc lưu trữ cồng kềnh, hi ệu quả công việc chưa cao.
Để giải quyết các khó khăn của công việc trên và ứng dụng những thành quả của tin học đã cung cấp cho chúng ta các phương pháp và các công cụ để xây dựng các chương trình ứng dụng đó và việc có được một chương trình gần như tự động hoá được các công việc trên cho nhân viên. Trong đề tài này đã thể hiện tương đối đầy đủ những chi tiết đề ra.
CHƯƠNG 1
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHO HÀNG
1.1. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG
1.1.1. Hiện trạng quản lý
- Kho hàng là một bộ phận không thể thiếu của công ty để phục vụ các loại hình dịch vụ đáp ứng cho việc kinh doanh của công ty một cách nhanh chóng, tiện lợi.
- Công việc quản ký kho hàng của công ty tương đối phức tạp. Đã áp dụng công nghệ thông tin tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở việc sử dụng công cụ đơn thuần là Exel. Hiện nay phương pháp quản lý hàng hóa tại kho hàng của công ty chủ yếu dựa vào phương pháp thủ công:
Hầu hết các hồ sơ tài liệu của kho đều được ghi chép, lưu trữ bằng giấy tờ. Vì vậy lượng sổ sách lưu trữ rất lớn, cồng kềnh.
Khi nhập hàng với số lượng lớn sẽ bị ùn tắc và sẽ khó tránh khỏi sai lệch, phải sử dụng nguồn nhân lực lớn đòi hỏi chi phí đầu tư cao.
Việc tìm kiếm thông tin về một loại hàng hóa nào đó rất mất thời gian vì người quản lý phải trực tiếp xuống tận nơi để kiểm tra sổ sách.
Việc thêm bớt hay chỉnh sửa gặp rất nhiều khó khăn vì khi thay đổi cần huỷ toàn bộ hồ sơ cũ thay bằng bộ hồ sơ mới. Khó khăn trong việc sao lưu khi gặp sự cố về chất lượng giấy hay hoả hoạn.
1.2. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ
Hình 2.1 Sơ đồ tiến trình quản lý hàng trong kho
Bộ phận yêu cầu
Nhà cung cấp
Quản lý kho
Lãnh đạo
Gọi hàng
Tiếp nhận yêu cầu
Nhận thông tin phản hồi
Kiểm tra hàng và hóa đơn
Giao hàng và hóa đơn
Nhận thông tin phản hồi
Lập phiếu đề nghị
Tiếp nhận phiếu đề nghị
Nhận thông tin phản hồi
Lập phiếu nhập kho
Gửi yêu cầu lấy hàng đã qua ký duyệt
Kiểm tra hàng trong kho
Lập biên bản báo hỏng
Nhận thông tin phản hồi
Kiểm tra, lưu trữ để theo dõi
Gửi thông báo huỷ
Thực hiện huỷ
Lập phiếu xuất
1.2.1. Quy trình quản lý hàng trong kho
1.2.2. Quy trình quản lý hàng giao thẳng
Tiếp nhận phiếu đề nghị
Gửi phiếu đề nghị mua hàng đã qua ký duyệt
Nhận yêu cầu
Giao hàng và hóa đơn
Kiểm tra hàng và hóa đơn
Nhận hàng
Xác nhận hóa đơn
Cập nhật sổ nhập hàng
Nhận thông tin phản hồi
Nhận thông tin phản hồi
Bộ phận yêu cầu Quản lý kho Nhà cung cấp
Hình 2.2 Sơ đồ tiến trình quản lý hàng giao thẳng
1.2.3. Quy trình lập đề nghị thanh toán tiền hàng
Nhận thông tin phản hồi
Xác nhận phiếu chi
Tiếp nhận HĐTC
Tổng hợp các hóa đơn bán hàng
Đối chiếu hóa đơn tài chính
Lập đề nghị thanh toán
Nhận đề nghị thanh toán
Lập giấy uỷ quyền
Nhận phiếu chi
Gửi hóa đơn tài chính
Gửi thông tin phản hồi
Nhận thông tin phản hồi
Kiểm tra đối chiếu hóa đơn
Nhận thông tin phản hồi
Lập báo cáo
Nhận thông tin phản hồi
Ngân hàng
Lãnh đạo
Nhà cung cấp
Bộ phận kế toán
Quản lý kho
Hình 2.3 Sơ đồ tiến trình lập đề nghị thanh toán
1.2.4. Quy trình lập báo cáo
Lập báo cáo nhập - xuất
Yêu cầu báo cáo nhập xuất
Nhận báo cáo
Yêu cầu báo cáo hàng ngày
Tổng hợp sổ giao-nhận hàng
Lập báo cáo bán lẻ ngày
Lập thẻ kho
Nhận báo cáo ngày
Lập báo cáo tồn kho
Yêu cầu báo cáo tồn kho
Nhận báo cáo nhập xuất
Yêu cầu báo cáo tổn thất
Lập báo cáo tổn thất
Tập hợp biên bản báo hỏng
Tổng hợp phiếu nhập, phiếu xuất
Bộ phận kế toán Quản lý kho Ban lãnh đạo
Hình 2.4 Sơ đồ tiến trình lập báo cáo
1.2.5. Toàn tiến trình quản lý kho hàng
Quản lý hàng giao thẳng
Lập đề nghị
thanh toán
Quản lý hàng nhập kho
Lập báo cáo
Hình 2.5 Sơ đồ toàn tiến trình quản lý kho hàng
CHƯƠNG 2
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ
2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh
Giấy uỷ quyền
BỘ PHẬN YÊU CẦU
0
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG
BAN LÃNH ĐẠO
NHÀ CUNG CẤP
BỘ PHẬN KẾ TOÁN
Đề nghị báo cáo
Báo cáo
Thông tin đặt hàng
Hóa đơn giao hàng
HĐTC
Order hàng
Thông tin đáp ứng
Giấy đề nghị thanh toán
Giấy uỷ quyền
Hình 3.1: Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống
2.1.3. Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ
4. Báo cáo thống kê
4.1. Lập báo cáo bán lẻ ngày
4.2. Lập thẻ kho
4.5. Lập báo cáo tồn kho
4.3. Lập báo cáo nhập - xuất
4.4. Lập báo cáo tổn thất
QUẢN LÝ KHO HÀNG
1.4. Cập nhật sổ giao - nhận hàng
1. Nhập hàng
1.1. Lập phiếu đề nghị mua hàng
1.2. Kiểm tra hàng và hoá đơn
1.3. Lập phiếu nhập kho
2. Xuất kho
2.1. Tiếp nhận order hàng
2.2. Kiểm tra hàng trong kho
2.3. Lập biên bản báo hỏng
2.4. Lập phiếu xuất kho
3.3. Lập đề nghị thanh toán
3.1. Tổng hợp HĐ bán hàng
3. Lập đề nghị thanh toán
3.2. Đối chiếu HĐTC
Hình 3.2 Sơ đồ phân rã chức năng
2.1.4. Danh sách hồ sơ, tài liệu sử dụng
Ký hiệu
Tên hồ sơ
D1
Order hàng
D2
Phiếu đề nghị mua hàng hóa dịch vụ
D3
Báo cáo bán lẻ ngày
D4
Hóa đơn giao hàng
D5
Phiếu nhập kho
D6
Sổ theo dõi giao-nhận hàng
D7
Biên bản báo hỏng
D8
Phiếu xuất kho
D9
Giấy đề nghị thanh toán
D10
Báo cáo nhập-xuất
D11
Báo cáo tổn thất
D12
Thẻ kho
D13
Báo cáo tồn kho
D14
Hóa đơn tài chính
2.1.5. Ma trận thực thể chức năng
Các thực thể dữ liệu
D1. Order hàng
D2. Phiếu đề nghị mua hàng
D3. Báo cáo bán lẻ ngày
D4. Hoá đơn giao hàng
D5. Phiếu nhập kho
D6. Sổ giao-nhận hàng
D7. Biên bản báo hỏng
D8. Phiếu xuất kho
D9. Giấy đề nghị thanh toán
D10. Báo cáo nhập-xuất
D11. Báo cáo tổn thất
D12. Thẻ kho
D13. Báo cáo tồn kho
D14. Hoá đơn tài chính
Chức năng nghiệp vụ
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
T1. Nhập hàng
R
C
R
C
U
T2. Xuất kho
R
C
C
R
T3. Lập đề nghị thanh toán
R
C
R
T4. Báo cáo
C
R
R
R
R
C
C
U
C
Hình 3.3 Ma trận thực thể chức năng
2.2. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU
2.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0
BỘ PHẬN YÊU CẦU
Ttin đáp ứng
Ttin đáp ứng
Order hàng
Order hàng
D2
Phiếu đề nghị mua hàng
D7
Biên bản báo hỏng
D4
HĐ giao hàng
D12
Thẻ kho
Thông tin đặt hàng
1.0
Nhập hàng
2.0
Xuất kho
NHÀ CUNG CẤP
HĐ giao hàng
Order hàng
D1
D6
Sổ giao-nhận hàng
D8
Phiếu xuất kho
Giấy đề nghị thanh toán
D9
D5
Phiếu nhập kho
3.0
Lập đề nghị thanh toán
HĐTC
NHÀ CUNG CẤP
Giấy
đề nghị ttoán
HĐ giao hàng
D4
D3
Bcáo bán lẻ ngày
Y/c thanh toán
D12
Thẻ kho
4.0
Báo cáo
D10
Bcáo nhập xuất
Giấy uỷ quyền
D7
Biên bản báo hỏng
D14
HĐ tài chính
D11
Bcáo tổn thất
Giấy
báo uỷ
quyền
Thông tin y/c báo cáo
Các
báo cáo
D13
Bcáo tồn kho
BỘ PHẬN KẾ TOÁN
BAN LÃNH ĐẠO
2.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1
a) Biểu đồ tiến trình “1.0. Nhập hàng”
D1
Order hàng
D2
Phiếu đề nghị mua hàng
1.1
Lập phiếu đề nghị nhập hàng
Order hàng
Thông tin đặt hàng
NHÀ CUNG CẤP
BỘ PHẬN YÊU CẦU
1.2
Kiểm tra hàng và hóa đơn
HĐ giao hàng
“Hàng không đạt”
Hàng và HĐ
“Hàng đạt
y/cầu”
T.tin hàng nhập kho
HĐ giao hàng
D4
1.3
Lập phiếu nhập kho
D5
Phiếu nhập kho
D6
Sổ giao-nhận hàng
1.4
Cập nhật sổ
giao - nhận
hàng
b) Biểu đồ tiến trình “2.0. Xuất kho”
2.0
Xuất kho
BỘ PHẬN YÊU CẦU
D7
Bbản báo hỏng
D8
Phiếu xuất kho
Order hàng
D1
Order hàng
Ttin đáp ứng
D12
Thẻ kho
2.1
Tiếp nhận order hàng
D1
Order hàng
Thông tin y/c hàng
BỘ PHẬN YÊU CẦU
Thông tin hàng
yêu cầu
2.2
Kiểm tra hàng trong kho
“Hết hàng”
D12
Thẻ kho
“Hàng hỏng”
2. Xuất kho
2.1. Tiếp nhận order hàng
2.2. Kiểm tra hàng trong kho
2.3. Lập biên bản
báo hỏng
2.4. Lập phiếu xuất kho
2.3
Lập biên bản báo hỏng
“Hàng đạt yêu cầu”
D7
Biên bản báo hỏng
2.4
Lập phiếu xuất kho
Thông tin đáp ứng
D8
Phiếu xuất kho
c) Biểu đồ tiến trình “3.0. Lập đề nghị thanh toán”
3.3. Lập đề nghị thanh toán
3.1. Tổng hợp HĐ bán hàng
3. Lập đề nghị thanh toán
3.2. Đối chiếu HĐTC
NHÀ CUNG CẤP
Giấy báo thanh toán
3.1
Tổng hợp HĐ bán hàng
HĐ giao hàng
D4
“Tổng tiền phải trả”
“Tính lại”
D14
HĐTC
“Chấp nhận”
NHÀ CUNG CẤP
Y/c thanh toán
Phiếu chi
BỘ PHẬN KẾ TOÁN
Giấy
đề nghị ttoán
Phiếu
chi
3.0
Lập đề nghị thanh toán
D4
D9
D15
3.2
Đối chiếu HĐTC
HĐTC
“HĐTC sai”
HĐTC đã
đối chiếu
D14
HĐ tài chính
3.3
Lập đề nghị thanh toán
Giấy đề nghị
thanh toán
D9
Giấy báo
Giấy
đề nghị ttoán
Giấy báo uỷ quyền
BỘ PHẬN KẾ TOÁN
d) Biểu đồ tiến ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©