Xây dựng chương trình trao đổi thông điệp trong mạng nội bộ

Download miễn phí Luận văn Xây dựng chương trình trao đổi thông điệp trong mạng nội bộ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU CHUNG 1

1.1 MÔ HÌNH CLIENT/SERVER 2

1.2 ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CHÍNH 3

1.3 MÔ HÌNH WEB VÀ CÁC ỨNG DỤNG : 4

1.4 MỘT SỐ MÔ HÌNH WEB PHỔ BIẾN 5

1.5 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 5

CHƯƠNG 2 : PHP, MYSQL VÀ APACHE 7

2.1 PHP 7

2.2 MySQL 8

2.3 APACHE WEB SERVER 9

CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 13

3.1 GIỚI THIỆU, MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH. 13

3.2 NỘI DUNG ,YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI. 13

3.2.1 Đối với admin. 13

3.2.2 Các đặc tính chung dành cho cả admin và user. 14

3.3 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. 14

3.3.1 Thiết kế kiến trúc 14

3.3.2 Thiết kế chức năng 15

3.3.3 .Thiết kế cơ sở dữ liệu 16

3.3.4 Thiết kế giao diện 17

CHƯƠNG 4 : CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM 18

4.1 ĐĂNG NHẬP VÀO CHƯƠNG TRÌNH 18

4.2 GIAO DIỆN HỘP THOẠI CHAT 18

4.3 GIAO DIỆN CHỨC NĂNG TRỢ GIÚP 19

4.4 GIAO DIỆN CHỨC NĂNG CÀI ĐẶT 19

4.5 GIAO DIỆN QUẢN LÝ CHỨC NĂNG NGƯỜI DÙNG 20

CHƯƠNG 5 : TỔNG KẾT-HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỒ ÁN 21

5.1 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 21

5.2 NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI: 21

5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỒ ÁN 21

LỜI KẾT 22

LỜI CẢM ƠN 23

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


GIỚI THIỆU CHUNG
Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin ngày nay và sự lớn mạnh, rộng khắp của mạng máy tính toàn cầu. Việc ứng dụng tin học vào các lĩnh vực của cuộc sống ngày càng được quan tâm và sử dụng hiệu quả, đem lại lợi ích to lớn về mọi mặt trong đời sống. Sự lớn mạnh của mạng máy tính đã xóa bỏ mọi ranh giới về không gian và thời gian để đem con người và tri thức xích lại gần nhau hơn. Thông qua mạng máy tính, con người có thể được tiếp xúc với mọi loại tri thức như tri thức văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật....
Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, với sự thay đổi không ngừng của công nghệ và kỹ thuật, thì mạng máy tính sẽ là nơi học tập, trao đổi thông tin liên lạc, thử nghiệm và truyền đạt những tri thức mới một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Nếu ai đã từng sử dụng Internet chắc sẽ không ít lần nghe hay sử dụng dịch vụ chat (truyền thông điệp), đây là dịch vụ khá phổ biến hiện nay, nó cho phép bạn thiết lập các cuộc đối thoại thông qua máy vi tính với người dùng khác trên Internet. Sau khi bạn đã thiết lập được hệ thống này, những gì bạn gõ trên máy tính của bạn gần như tức thời được hiển thị trên máy tính kia và ngược lại. Những cuộc trao đổi thông qua chương trình Chat là sự đối mặt trực tiếp giữa hai người đối thoại với nhau thông qua ngôn ngữ viết nên sẽ chậm hơn so với đối thoại bằng miệng nhưng có lợi nhất là với những người không cùng ngôn ngữ vì gõ-đọc dễ hơn nghe-nói và trong một số trường hợp khác thì gõ(viết) dễ hơn là nói.
Dịch vụ chat còn đi vào lĩnh vực khác là ứng dụng trong một mạng của công ty có thể là mạng riêng của công ty đó hay mạng Internet. Nó giúp cho các quý giám đốc, những người quản lý không phải tốn nhiều công sức, thời gian khi cần thông báo việc gì đến nhân viên, việc đó có thể là quan trọng, không quan trọng, những vấn đề bí mật, cả đến những vấn đề riêng tư mà không sợ các đồng nghiệp khác hay cấp dưới biết..
Người ta thường chia Chat thành hai loại cơ bản:
+ Text Chat: Ở đây bạn có thể gõ một lời nhắn đến ai đó trong chương trình rồi nhấn Enter. Lời nhắn này lập tức chuyển đến máy người bạn chat, và sau đó bạn có thể nhận lại được lời nhắn của bạn đó.
+ Voice Chat: Dịch vụ này cho phép bạn chat thành tiếng nói - gần như điện thoại vậy, nhưng lại rẻ hơn điện thoại rất nhiều. Hiện nay voice chat trên mạng có Yahoo chat.
Tác dụng lớn nhất của chat trên web là có thể ghi lại những cuộc đối thoại để sử dụng khi cần, nó là một phương tiện liên lạc nhanh chóng, thuận tiện và chi phí của nó thấp hơn nhiều so với trao đổi thư từ qua đường bưu điện.
Xuất phát từ lợi ích mà nó đem lại, với mong muốn tạo ra một ứng dụng trên mạng, giúp mọi người trao đổi thông tin với nhau nên em chọn đề tài: “Nghiên cứu và xây dựng chương trình ứng dụng trao đổi thông điệp(message) trên môi trường mạng nội bộ”.
MÔ HÌNH CLIENT/SERVER
Mô hình máy chủ/máy khách giao tiếp với nhau theo một hay nhiều giao thức được gọi là mô hình Client /Server.
Thực tế mô hình Client/Server là sự mở rộng tự nhiên nhằm tăng khả năng xử lý cho máy chủ và các máy tính cá nhân. Mô hình Client/Server như sau:
:
Client
:
Server
Gửi yêu cầu
Trả về trang Web
Đây là mô hình tổng quát nhất, trên thực tế thì một Server có thể được nối tới nhiều Server khác nhằm tăng hiệu quả làm việc. Khi nhận được một yêu cầu từ Client, Server có thể xử lý yêu cầu đó hay gửi tiếp yêu cầu vừa nhận được cho một Server khác.
Máy Server sẽ thi hành các nhiệm vụ do máy Client yêu cầu. Có rất nhiều dịch vụ trên mạng hoạt động theo nguyên lý nhận các yêu cầu từ Client sau đó xử lý và trả lại các kết quả cho Client yêu cầu.
Thông thường chương trình Client/ Server được thi hành trên hai máy khác nhau. Cho dù lúc nào Server cũng ở trạng thái sẵn sàng chờ nhận yêu cầu từ Client nhưng trên thực tế quá trình trao đổi dữ liệu giữa Client với Server lại do phía Client khởi xướng.
Các chương trình chạy trên Server đều thực thi ở mức ứng dụng (tầng ứng dụng của mạng) trên bất cứ một Server hỗ trợ giao thức TCP/IP.
ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CHÍNH
Mô hình Client/Server cung cấp một nền tảng lý tưởng cho phép tích hợp các kỹ thuật hiện đại như mô hình thiết kế hướng đối tượng, hệ chuyên gia, hệ thông tin địa lý(GIS). . .
Một trong những vấn đề nảy sinh trong mô hình này đó là tính an toàn và bảo mật thông tin trên mạng. Do phải trao đổi dữ liệu giữa hai máy ở những khu vực khác nhau nên rất dễ xẩy ra hiện tượng thông tin truyền trên mạng bị lộ.
Trong mô hình Client/Server, máy Client có thể sử dụng các hệ điều hàng bình thường như Win. 9x, Dos OS/2. Bản thân mỗi một Client cũng được tích hợp nhiều chức năng khác nhau. Khi được nối vào mạng theo mô hình Client/Server thì nó còn có thể sử dụng thêm các chức năng do hệ điều hành mạng cung cấp và nhiều dịch vụ khác nhau do các Server trên mạng cung cấp. Thực tế các ứng dụng theo mô hình Client/Server chính là sự kết hợp hoạt động giữa Client và Server để chia sẻ tài nguyên, dữ liệu trên cả hai máy đồng thời.
Vai trò của Client trong mô hình Client/Server: Client được coi là phía sử dụng dịch vụ, Server được coi là nhà cung cấp dịch vụ và trả lời các yêu cầu do
Client gửi đến. Một máy Client trong mô hình Client/Server này có thể là Server trong một mô hình Client/Server khác. Ví dụ: một máy trạm làm việc như một Client thường trong mạng LAN nhưng đồng thời nó có thể đóng vai trò như một Server in của mạng.
Server được định nghĩa như một máy phục vụ cho nhiều người sử dụng (Multi user computer). Vì Server phải quản lý nhiều yêu cầu từ các Client gửi đến nên nó hoạt động sẽ tốt hơn nếu được cài hệ điều hành đa nhiệm. Server điều kiển các yêu cầu truy cập vào tài nguyên của hệ thống. Các ứng dụng chạy trên Server phải được tách rời nhau để lỗi của ứng dụng này không làm hỏng ứng dụng khác. Tính đa nhiệm đảm bảo một yêu cầu từ Client không sử dụng toàn bộ tài nguyên của hệ thống. Để đảm bảo tính an toàn trên mạng nên Server còn có vai trò như là một nhà quản lý toàn bộ quyền truy nhập dữ liệu của Client. Có rất nhiều cách quản trị mạng có hiệu quả, một trong nhưng cách đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay là sử dụng tên Login và mật khẩu(Password) khi đăng nhập mạng.
MÔ HÌNH WEB VÀ CÁC ỨNG DỤNG :
Hệ thống mà em xây dựng là một trình ứng dụng được viết trên giao diện Web, người sử dụng có thể truy xuất các trang Web của hệ thống từ các máy con. Do vậy yêu cầu của hệ thống là phải có một máy chủ chạy phần mềm web server(như IIS, Apache, Personal Web Server).
World wide web ( viết tắt là WWW hay còn được gọi là Web ) có cấu trúc thể hiện như một trang văn bản và đồ họa gồm có các siêu liên kết (hyperlinks). Những siêu liên kết này sẽ đưa người dùng đến các tài nguyên khác trên mạng với đầy đủ chức năng độc đáo như các hình ảnh, đồ hoạ, âm thanh.
Web cung cấp cách thức cho các nhà phát triển thị trường biết người ghé thăm website của mình là ai và bắt đầu liên lạc với họ. Đó là yêu cầu những ai vào website đăng ký thư tin (newsletter), điền vào một form ứng dụng khi yêu cầu nội dung thông tin về sản phẩm hay cung cấp chi tiết chuẩn bị cho lần ghé thăm một website cụ thể sau.
Web cũng là kênh bán hàng thông minh cho hàng nghìn tổ chức, doanh nghiệp, lớn có, nhỏ có. Với hơn một tỷ người dùng Internet ngày nay (nguồn: Computer Industry Almanac 2006), thương mại điện tử Mỹ sử dụng khoảng 102 tỷ đô la trong năm 2006 cho giao dịch (nguồn: comScore Networks 2007).
Tất cả dữ liệu như vậy cần được đóng gói, lưu trữ, xử lý và truyền vận theo một cách nào đó, có thể sử dụng ngay hay vào một ngày nào đó sau này. Các ứng dụng Web, trong lĩnh vực đăng ký, đệ trình, truy vấn, đăng nhập, bán hàng và hệ thống quản lý nội dung chính là các website cho phép thực hiện tất cả công việc mong muốn.
Web chính là là yếu tố cơ bản giúp doanh nghiệp tăng cường hình ảnh trực tuyến của mình trên thế giới mạng, tạo ra và duy trì nhiều mối quan hệ đem lại lợi nhuận lâu dài với khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.
MỘT SỐ MÔ HÌNH WEB PHỔ BIẾN
- Website thương mại điện tử (bán hàng trực tuyến,đấu giá...)
-Weblog
-Diễn đàn thảo luận
-Webmail
LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ
Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp, em đã tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP, cơ sở dữ liệu MYSQL và lựa chọn để xây dựng chương trình thử nghiệm.
Lý do mà em chọn ngôn ngữ này vì:
Thứ nhất là những chương trình tạo bởi PHP và MySQL có tốc độ truy xuất và xử lý dữ liệu nhanh và mạnh. Vì nó được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng Web, nên nó xây dựng được rất nhiều chức năng để đáp ứng những nhu cầu chung nhất. PHP là ngôn ngữ có cú pháp gần giống Perl nhưng tốc độ dịch của nó được các chuyên gia đánh giá là nhanh hơn ASP 5 lần, hỗ trợ kết nối các hệ cơ sở dữ liệu lớn như MySQL, ngoài ra nó còn được Apache hỗ trợ như là một modul cơ bản.
Thứ hai là do có mã nguồn mở nên chúng ta có thể tái sử dụng, cải tiến, phát triển và khắc phục những lỗi của chương trình .
Thứ ba là chúng rất ổn định và tương hợp, vận hành ổn định trên các hệ điều hành gồm cả Windows và Unix, và kết nối tốt với các máy chủ như IIS và Apache.
Thứ tư là chú...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©