Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương VINATRANS Hà Nội

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Lời mở đầu - 1 -
PHẦN I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG VINATRANS HÀ NỘI - 3 -
1.1 Tổng quan về Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương VINATRANS Hà Nội - 3 -
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty - 3 -
1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý - 9 -
1.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh - 13 -
1.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán - 16 -
1.2 Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương
VINATRANS Hà Nội - 23 -
1.2.1. Đặc điểm lao động tại Công ty - 23 -
1.2.2. Các hình thức tiền lương và quỹ tiền lương tại Công ty - 24 -
1.2.3. Chứng từ, sổ sách và tài khoản sử dụng trong kế toán
tiền lương - 25 -
1.2.4. Kế toán số lượng, thời gian và kết quả lao động tại Công ty - 28 -
1.2.4.1. Kế toán số lượng lao động - 28 -
1.2.4.2. Kế toán thời gian lao động - 31 -
1.2.4.3. Kế toán kết quả lao động - 34 -
1.2.5. Tính lương và các khoản trích theo lương tại Công ty - 34 -
1.2.6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty - 38 -
1.2.6.1. Kế toán tổng hợp về tiền lương tại Công ty - 38 -
1.2.6.2. Kế toán các khoản trích theo lương - 45 -
PHẦN II: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG VINATRANS HÀ NỘI - 52 -
2.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương VINATRANS Hà Nội - 52 -
2.1.1. Mặt tích cực - 52 -
2.1.2. Mặt hạn chế - 56 -
2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương VINATRANS Hà Nội - 58 -
2.2.1. Về hình thức kế toán máy - 58 -
2.2.2. Về việc đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên - 59 -
2.2.3. Về cơ cấu bộ máy kế toán - 60 -
2.2.4. Về quy trình ghi sổ - 62 -
KẾT LUẬN - 64 -
PHẦN II: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG VINATRANS HÀ NỘI
2.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương VINATRANS Hà Nội
2.1.1. Mặt tích cực
* Về công tác tổ chức lao động trong Công ty
Nhìn chung hoạt động kế toán tổng hợp nói chung và kế toán về lương nói riêng tại VINATRANS tuân thủ chính xác, đầy đủ mọi quy định đặt ra. Mọi chứng từ, tài khoản sử dụng đều dựa chính xác theo quy chế chung. Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức mang tính chuyên sâu cao với một đội ngũ cán bộ kế toán có trình độ nghiệp vụ đồng đều thống nhất và am hiểu về chuyên môn.
Công tác tổ chức bố trí lao động tại phòng tài chính kế toán được phân công rất rõ ràng, mỗi nhân viên kế toán chịu trách nhiệm đảm nhận về một lĩnh vực phù hợp với chuyên môn nên vừa đảm bảo được tính chủ động và thành thạo trong công việc, vừa có chức năng động sáng tạo.
VINATRANS có quy mô lao động lớn nhưng có sự phối hợp nhịp nhàng giữa những phòng tổ chức với các trung tâm vận tải tạo điều kiện giúp cho quá trình tính và hạch toán lương và các khoản trích theo lương được chính xác và đúng theo thời gian quy định; góp phần đẩy nhanh hoạt động khác trong Công ty và đảm bảo hoàn thành tốt yêu cầu lập các báo cáo định kỳ cho Công ty và các nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Các báo cáo về tiền lương và các khoản trích theo lương là căn cứ cho việc lập các báo cáo liên quan như: Báo cáo về giá thành, Báo cáo kết quả kinh doanh,… từ đó là căn cứ cho nhà quản trị xem xét để đưa ra các quyết định quản lý và các chính sách về nhân sự, về tiền lương,… một cách kịp thời và hiệu quả nhất.
* Về phần mềm kế toán:
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và nhu cầu nhanh gọn, chính xác trong công tác kế toán, Công ty đã ứng dụng hệ thống kế toán máy Fast Accounting được chỉnh sửa cho phù hợp với đặc thù kinh doanh của công ty. Nhờ việc sử dụng kế toán máy nên việc của các kế toán viên đã gọn nhẹ và đơn giản rất nhiều, chất lượng và hiệu quả kê toán luôn được đảm bảo tốt. Fast là một phần mềm ưu việt với thao tác được thực hiện dễ dàng, số liệu chỉ cần cập nhật một lần vào mẫu biểu liên quan rồi máy sẽ tự động kết chuyển sang các sổ, bảng, báo cáo liên quan; bởi vậy rất dễ cho việc kiểm tra và chỉnh sửa khi cần thiết, nhân viên kế toán chỉ việc nhập lệnh vào máy, lập tức hệ thống phần mềm kế toán sẽ tự động kết chuyển đối chiếu, cung cấp những thông tin mà kế toán viên cần kiểm tra.
Công tác kế toán tại Công ty được thực hiện qua hình thức sổ “Nhật ký chứng từ”, đây là hình thức rất phù hợp với một Công ty có quy mô lớn như Vinatrans. Số lượng nghiệp vụ phát sinh nhiều nên việc áp dụng hình thức sổ này giúp cho việc xử lý nghiệp vụ kế toán không bị trùng lặp như các hình thức sổ khác, đảm bảo đem lại kết quả chính xác, khoa học, ngắn gọn và rõ ràng nhất.
* Về đội ngũ nhân viên kế toán
Mục tiêu chính của Vinatrans là trở thành Công ty giao nhận vận tải ngoại thương hàng đầu tại Việt Nam, do vậy không chỉ đội ngũ nhân viên kế toán mà toàn bộ nguồn nhân lực của Công ty đều được chọn lọc một cách kỹ càng và phù hợp nhất với yêu cầu công việc. Hiện nay, đội ngũ nhân viên kế toán của Công ty đều có trình độ cao với tỷ lệ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán 95% từ các trường hàng đầu trong khối kinh tế.
Đội ngũ nhân viên tại Vinatrans không chỉ có chất lượng về chuyên môn công việc mà đạo đức nghề nghiệp cũng luôn được giữ vị trí hàng đầu. Do yêu đặc điểm kinh doanh chi trả lương cho nhân viên qua lượng doanh thu dịch vụ hoàn thành mà nhân viên đó cung cấp cho Công ty nên đòi hỏi tính trung thực và cẩn trọng đối với nhân viên kinh doanh là rất cao. Hiện nay cùng với chính sách trả lương ưu đãi và chế độ kỷ luật nghiêm khắc, Vinatrans luôn giữ được bên mình những nhân viên ưu tú nhất; cùng với cả trình độ, năng lực và sự trung thực trong công việc họ đã và đang đem lại thu nhập ngày càng cao cho toàn Công ty nói chung và cho chính họ nói riêng.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©