Báo cáo Quản lý sàn giao dịch bất động sản

Download miễn phí Báo cáo Quản lý sàn giao dịch bất động sản

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

1. Định nghĩa – khái niệm 2

2. Kinh doanh bất động sản qua sàn giáo dịch 2

3. Mục đích 3

4.Nội dung hoạt động 4

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NƠI THỰC TẬP. 6

1. Tên Công ty: 6

2. Trụ sở đăng ký của Công ty: 6

3. Ngành nghề kinh doanh : 7

6. Quá trình hình thành và phát triển Công ty: 8

7.Hội đồng quản trị. 10

PHẦN II: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 12

Phần 1 14

TÌNH HÌNH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HIỆN TẠI 14

VÀ CÁC CĂN CỨ ĐỂ THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 14

Khái quát hoạt động của Long giang Land – định hướng phát triển 14

II. Các căn cứ và điều kiện để thành lập trung tâm giao dịch bất động sản 15

PHẦN 2 17

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 17

HOẠT ĐỘNG 17

I. Tên gọi, trụ sở hoạt động 17

II. Nguyên tắc quản lý tài chính: 17

III. Tổ chức và hoạt động 17

A. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản 17

B. Các dịch vụ bất động sản tại trung tâm giao dịch : 18

C. Yêu cầu về thông tin – lưu trữ bất động sản 19

IV. Sơ đồ tổ chức và chức năng nghiệp vụ của các bộ phận thuộc sàn LGL 19

1. Mô hình nhân sự của Sàn giao dịch LGL dự kiến sẽ như sau: 19

2. Chức năng nghiệp vụ: 20

3. Cơ chế phối hợp và điều hành giữa các bộ phận 21

D. Tổ chức không gian và trang thiết bị của sàn giao dịch 22

I. Khu vực thông tin về bất động sản: 22

1. Khu vực trưng bày thông tin chung về bất động sản đang niêm yết tại sàn: 22

2. Khu vực tra cứu thông tin chi tiết về bất động sản đang niêm yết tại sàn: 23

II. Khu vực làm việc của nhân viên: 25

PHẦN 3 26

KẾ HOẠCH NHÂN SỰ – DỰ KIẾN CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 26

I. Kế hoạch nhân sự 26

II. Dự kiến chi phí ban đầu 26

III. Kế hoạch kinh doanh 26

1. Ngắn hạn: 26

2. Dài hạn 27

V. Dự kiến doanh thu 27

PHỤ LỤC 1 28

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 28

1. Sự cần thiết phải có quy chế sàn giao dịch 28

2. Căn cứ để xây dựng quy chế sàn giao dịch bất động sản 29

3- Quy chế hoạt động 29

A. Chức năng, nhiệm vụ của sàn giao dịch bất động sản 29

B. Nghĩa vụ và quyền lợi của người quản lý, điều hành và các nhân viên làm việc tại sàn giao dịch bất động sản. 29

C. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản 31

D- Điều kiện của người điều hành quản lý sàn giao dịch 32

Phô lôc 2 35

th«ng tin vÒ bÊt ®éng s¶n vµ kinh doanh 35

bÊt ®éng s¶n qua sµn giao dÞch 35

I. Thông tin về bất động sản 35

1. Thông tin kinh tế, kỹ thuật, xã hội của bất động sản. 35

II. Hồ sơ pháp lý của bất động sản 41

PHỤ LỤC 3 43

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG GIAO DỊCH 43

1. Mẫu văn bản xác nhận của sàn giao dịch BĐS về BĐS đã được giao dịch qua sàn giao dịch BĐS khi làm thủ tục đăng ký chuyển quyền sở hữu BĐS 43

Sàn giao dịch bất động sản 43

Longgiang Land 43

2. Nội dung thông tin về bất động sản khi đưa lên sàn giao dịch bất động sản 44

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nh bất động sản sẽ được phát triển song song với mảng xây lắp từ năm nay.
Tóm tắt tình hình kinh doanh bất động sản hiện tại
Đến năm 2009, hiện trạng của các dự án mà công ty LGL đã và đang tham gia như sau:
Dự án 173 Xuân Thủy: hợp tác với đơn vị Chủ đầu tư là Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi.
Khối nhà vườn: Giai đoạn 1: đã hoàn thành và bàn giao 14 nhà vườn để khách hàng vào hoàn thiện. Giai đoạn 2: 6 nhà vườn chuẩn bị ký hợp đồng.
Khối căn hộ: đã bán và ký hợp đồng với 100% số lượng căn hộ đưa ra bán. Các khách hàng đã thực hiện thanh toán được 70% giá trị hợp đồng.
Khối thương mại: quý 1 đệ trình BGĐ phương án kinh doanh.
Dự án 102 Trường Chinh: hợp tác với đơn vị Chủ đầu tư là Công ty CP Xây dựng và Cơ điện Việt Nam.
Khối nhà vườn: đã xong phần hạ tầng và thông báo khách hàng tới ký hợp đồng.
Khối nhà chung cư: đang xây dựng nhà mẫu và chuẩn bị các điều kiện để bán hàng.
Dự án Thành Thái: hợp tác với UBND Quận 10.
Đã nhận được quyết định công nhận chủ đầu tư của Quận 10, TPHCM. Chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu thị trường. Dự kiến quý 3/2009 khởi công và quý 4/2009 tiến hành các công tác marketing và xúc tiến bán hàng.
Dự án Cái Khế: Công ty là Chủ đầu tư.
Đang hoàn thành khâu giải phóng mặt bằng của giai đoạn 1. Chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu thị trường. Dự kiến quý 3/2009 khởi công và quý 4/2009 tiến hành các công tác marketing và xúc tiến bán hàng.
Cả 4 dự án trên, theo kế hoạch trong năm 2009, đều có sản phẩm để công ty kinh doanh. Do vậy, căn cứ theo khoản 2, điều 22, mục 2, chương 2 Luật kinh doanh BĐS thì “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán nhà, công trình xây dựng thông qua sàn giao dịch bất động sản”. Đây là căn cứ quan trọng nhất trong việc thành lập sàn giao dịch BĐS Longgiang Land.
Các căn cứ và điều kiện để thành lập trung tâm giao dịch bất động sản
Các căn cứ pháp lý:
Căn cứ vào điều lệ và đăng ký kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và phát triển Đô thị Long Giang.
Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty theo kế hoạch năm 2009.
Căn cứ vào Luật kinh doanh bất động sản
Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản.
Thông tư số 13/2008/TT-BXD Hướng dẫn thực hiện 1 số nội dung của nghị định số 153/2007/NĐ-CP
Các điều kiện thực tế:
Theo kế hoạch trong năm 2009, cả 4 dự án mà công ty đã và đang tham gia sẽ có sản phẩm để kinh doanh. Do vậy, căn cứ theo Luật kinh doanh BĐS thì “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải bán, chuyển nhượng, cho thuê nhà, công trình xây dựng phải thông qua sàn giao dịch bất động sản”. Đây là điều kiện quan trọng nhất trong việc thành lập sàn giao dịch BĐS Longgiang Land.
Hơn nữa, việc thành lập sàn giao dịch BĐS LGL sẽ giúp công ty chủ động kiểm soát các thông tin về sản phẩm của mình trên thị trường, góp phần đảm bảo và xây dựng thương hiệu LGL trên thị trường BĐS Hà nội nói riêng và cả nước nói chung.
PHẦN 2
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG
Tên gọi, trụ sở hoạt động
+ Tên gọi: Trung tâm Giao dịch Bất động sản Long giang Land
+ Tên viết tắt: LGLReC.
+ Tên tiếng Anh: Long giang Land Real-estate Center
+ Địa chỉ đặt trung tâm: Dự kiến đặt tại tầng 1 của dự án 173 Xuân Thủy, Hà nội.
Nguyên tắc quản lý tài chính:
Cơ quan quyết định cao nhất của Trung tâm Giao dịch Bất động sản Long Giang Land là Ban Giám đốc công ty trực tiếp quản trị hoạt động của Công ty.
Chế độ quản lý tài chính của Trung tâm Giao dịch Bất động sản là chế độ hạch toán phụ thuộc, báo cáo thu chi và tuân thủ chế độ kế toán của Nhà nước và Long giang Land.
Sàn giao dịch phải thực hiện chế độ quản lý tài chính theo quy định của pháp luật về kinh doanh, trong đó có Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bất động sản.
Tổ chức và hoạt động
A. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản được thành lập sàn giao dịch bất động sản hay thuê sàn giao dịch bất động sản của tổ chức, cá nhân khác để phục vụ cho hoạt động kinh doanh bất động sản.
2. Sàn giao dịch bất động sản phải là pháp nhân có chức năng kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản thì sàn giao dịch đó phải có tư cách pháp nhân riêng hay sử dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để hoạt động.
3. Hoạt động của sàn giao dịch bất động sản phải công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật.
4. Sàn giao dịch bất động sản, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản thành lập sàn giao dịch bất động sản phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
5. Sàn giao dịch bất động sản phải có tên, địa chỉ, biển hiệu và phải thông báo về việc thành lập trên phương tiện thông tin đại chúng; trước khi hoạt động phải thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương.
B. Các dịch vụ bất động sản tại trung tâm giao dịch :
Dịch vụ về giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua, môi giới, giới thiệu bất động sản.
Dịch vụ đấu giá Bất động sản.
Thực hiện các dịch vụ quảng cáo bất động sản, quảng bá các hoạt động về bất động sản của các nhà đầu tư, kinh doanh bất động sản, của các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
Thực hiện dịch vụ ủy thác thực hiện chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; thuê, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.
Dịch vụ hỗ trợ thực hiện các khoản nghĩa vụ tài chính trong giao dịch bất động sản về chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, cho thuê, cho thuê lại.
Hỗ trợ thực hiện các nội dung tìm kiếm nguồn vốn từ ngân hàng MB, tổ chức tài chính, tín dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư, mua bán, chuyển nhượng bất động sản.
Tư vấn quản lý bất động sản
Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến bất động sản và các hoạt động giao dịch bất động sản.
Tư vấn giá nhà, tư vấn giá đất.
Tư vấn giới thiệu địa điểm sử dụng đất.
Tiếp nhận và niêm yết các bất động sản thuộc các dự án phát triển đô thị.
Quảng cáo bất động sản, tuyên truyền và quảng bá các hoạt động giao dịch bất động sản.
C. Yêu cầu về thông tin – lưu trữ bất động sản
Tiếp nhận, thu thập, phân loại, sắp xếp bảo quản các loại hồ sơ, tư liệu về bất động sản.
Khai thác, cập nhật các thông tin, tài liệu về bất động sản, tiếp nhận chuyển giao công nghệ thông tin, phát triển mạng thông tin về bất động sản trên Internet, Website.
Cập nhật các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất trên địa bàn thành phố, cung cấp các chính sách pháp luật liên quan đến bất động sản.
Lưu trữ thông tin chi tiết về thực trạng và tình trạng pháp lý của các sản phẩm bất động sản đăng ký tại trung tâm giao dịch, thông tin về các bất động sản đã thực hiện giao dịch tại trung tâm .
Theo dõi, cập nhật đánh giá và dự báo tình hình biến động thị trường bất động sản dự báo xu hướng thị trường trên các bản tin riêng trên trang web của Long giang Land.
Sơ đồ tổ chức và chức năng nghiệp vụ của các bộ phận thuộc sàn LGL
Mô hình nhân sự của Sàn giao dịch LGL dự kiến sẽ như sau:
01 Giám đốc Sàn giao dịch phụ trách chung
01 Phó giám đốc sàn giao dịch
01 nhân viên lễ tân kiêm và tư vấn
01 nhân viên môi giới
01 nhân viên hành chính kiêm thủ quỹ.
Chức năng nghiệp vụ:
Bộ phận đón tiếp khách hàng
Giải đáp thông tin tức thời và tiếp nhận yêu cầu của khách hàng
Chấp nối thông tin giữa khách hàng với chuyên viên và lên lịch hẹn cho khách hàng với chuyên viên theo yêu cầu của loại hình dịch vụ mà khách hàng cần
Nhân viên trực lễ tân phải có nghiệp vụ về lĩnh vực bất động sản (nên là một chuyên viên): với mục đích là đáp ứng các yêu cầu tức thời của khách hàng và giảm tải công việc cho các chuyên viên, nhân viên lễ tân phải nắm được một cách cơ bản các nghiệp vụ và quy trình chuyên môn trong các mảng dịch vụ mà sàn cung cấp.
. Bộ phận nghiệp vụ bất động sản:
Tiếp nhận và phân tích nhu cầu cầu khách hàng
Cung cấp nghiệp vụ bất động sản phù hợp. nghiệp vụ ở đây có thể là nghiệp vụ định giá, quản lý bất động sản, môi giới mua bán, môi giới thuê - cho thuê, hay tư vấn luật. Trong trường hợp khách hàng có một yêu cầu dịch vụ vượt quá khả năng thực hiện, các chuyên viên có thể giúp khách hàng liên hệ với bên thứ ba khi đã được sự đồng ý của cấp trên trực tiếp.
Lưu trữ hồ sơ của các thương vụ mà mình đã thực hiện.
. Bộ phận hỗ trợ:
Là nơi các chuyên viên tư vấn pháp luật, chuyên viên nghiên cứu thị trường phát triển kinh doanh, thẩm định giá, trợ lý kinh doanh quản trị Website, hỗ trợ tín dụng thanh toán, các nhân viên sự vụ làm việc….
Cung cấp các dịch vụ, tiện ích, hoạt động nhằm hỗ trợ cho hoạt động của sàn và tác nghiệp của các chuyên viên, bao gồm:
Chiến lược/kế hoạch kinh doanh: có nhiệm vụ đề ra chiến lược kinh doanh cho sàn giao dịch trong ngắn, trung và dài hạn (chiến lược ở đây hàm ý về chiến lược cạnh tranh, chiến lược phát triển). Phần kế hoạch kinh doanh là nhằm cụ thể hoá các chiến ...

Tài liệu, ebook tham khảo khác

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©