Chiến lược phát triển của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 – 2020

Download miễn phí Đề tài Chiến lược phát triển của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 – 2020

 

Đề tài: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2010 – 2020. 1

I. Giới thiệu tổng quan về tỉnh Hưng Yên. 1

1. Khí hậu và thời tiết. 1

2. Tài nguyên thiên nhiên. 2

3. Diện tích - Dân số - Lao động. 2

4. Tổ chức hành chính 3

II. Đánh giá thực trạng môi trường chiến lược của tỉnh Hưng Yên. 4

1. Về phát triển kinh tế. 4

1.1. VÒ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n. 5

1.2. VÒ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. 5

1.3. VÒ dÞch vô. 6

1.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 6

2. Về môi trường sống. 7

2.1. Môi trường đô thị và các khu công nghiệp. 7

2.2. Môi trường nông thôn. 9

2. Về dịch vụ xã hội. 11

3.1. Giáo dục. 11

3.2. Y tế. 12

3.3. Vể văn hóa – thể thao. 12

3. Về quản lý nhà nước và tài chính. 13

III. Luận giải các phương án chiến lược. 14

IV. Phân tích chiến lược phát huy thế mạnh Hưng Yên là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và tận dụng cơ hội quan hệ quốc tế đang được mở rộng. 24

I. Quan điểm chiến lược phát triển của tỉnh Hưng Yên. 24

II. Tầm nhìn và sứ mệnh chiến lược phát triển tỉnh Hưng Yên. 24

1. Tầm nhìn chiến lược. 24

2. Sứ mệnh chiến lược. 25

III. Mục tiêu chiến lược. 25

1. Mục tiêu tổng quát : 25

2. Mục tiêu cụ thể : 25

IV. Nhiệm vụ và giải pháp của chiến lược. 26

1. Về phát triển kinh tế: 26

2. Về phát triển các dịch vụ xã hội: văn hóa, giáo dục, y tế: 27

3. Môi trường sống: 29

4. Quản lý nhà nước và tài chính 29

V. Kết luận. 30

 

 

Để tải tài liệu này, vui lòng Trả lời bài viết, Mods sẽ gửi Link download cho bạn ngay qua hòm tin nhắn.

Ket-noi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ket-noi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n bệnh viện, một phần không nhỏ lẫn với rác thải sinh hoạt được vận chuyển đến bãi rác của thị xã. Tổng lượng rác thải của các bệnh viện là khoảng 1.064 m3/ngày đêm thải thẳng ra môi trường làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nguồn nước mặt khu vực xung quanh các bệnh viện. Nước thải sinh hoạt từ chữa trị bệnh cũng không được xử lý. Do hệ thống thoát nước xuống cấp, nhiều chỗ chảy tràn tự do trên bề mặt làm ảnh hưởng đến mỹ quan, mất vệ sinh môi trường.
Tình hình ô nhiễm môi trường trong giao thông đô thị.
Tốc độ gia tăng của các phương tiện giao thông đã tăng một cách đáng kể, trong đó nhiều phương tiện giao thông đã quá cũ vẫn còn sử dụng lưu hành. Các tuyến đường nội thị ngày càng được hoàn chỉnh, nâng cấp; các tuyến đường qua các thị trấn, tụ điểm, dân cư khác cũng được cải thiện đáng kể đây là lợi thế trong chiến lược phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì các tuyến đường nhỏ vẫn trong tình trạng xuống cấp, lạc hậu, các hộ dân xây dựng để vật liệu bừa bãi, phương tiện giao thông khi vận chuyển nguyên vật liệu nhất là đất, cát không che chắn tốt đã là nguyên nhân nhiều tuyến đường có hàm lượng bụi vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
Nhiên liệu sử dụng trong sinh hoạt ở các đô thị.
Các hộ dân tại các đô thị chủ yếu sử dụng điện, gas, than, dầu làm chất đốt, hay dùng kết hợp nhiều loại nhiên liệu; các hộ dân ven thị xã, thị trấn còn sản xuất nông nghiệp nên phần lớn sử dụng rơm, rạ, củi đay làm chất đốt sinh hoạt. Hiện nay, mức thu nhập ngày càng được cải thiện hầu hết các hộ trong sinh hoạt đã sử dụng điện, gas làm chất đốt.
Hệ thống công viên, cây xanh đô thị.
Cây xanh có tác dụng rất lớn hạn chế ô nhiễm không khí như hút bụi, giữ bụi, lọc không khí, giảm tiếng ồn, giảm nhiệt độ không khí, một số cây có khả năng hấp thụ kim loại nặng như chì, cadimi... Tỷ lệ cây xanh trên diện tích khu công nghiệp đạt từ 15-20%, các cơ sở công nghiệp mới nên có 30-40% diện tích hoa, cây cảnh, cây xanh. Thị xã Hưng yên có 03 công viên với diện tích 7,05ha, trong đó có khoảng 3 ha diện tích cây xanh với các loại cây trồng như bằng lăng, gạo gai, hoa sữa, liễu... còn lại là mặt nước, các loại cây xanh đô thị khác hầu hết do dân tự trồng không có quy hoạch thống nhất, hệ thống cây xanh dọc đường giao thông quốc lộ, tỉnh lộ hầu hết đã bị chặt phá do cải tạo nâng cấp, mở rộng đường giao thông. Đối với các cơ sở công nghiệp, diện tích cây xanh mới đạt ở mức 10-15%, các biệt có cơ sở diện tích cây xanh là 53%.
Diễn biến chất lượng môi trường bên trong và bên ngoài các cơ sở công nghiệp.
Chất lượng môi trường xung quanh các cơ sở công nghiệp còn tương đối tốt, ô nhiễm trong phạm vi hạn hẹp. Qua khảo sát các vị trí đổ thải của các cơ sở công nghiệp tại Như Quỳnh cho thấy: đối với mùa mưa lũ, mực nước trên các kênh, sông cao nước thải sẽ phân tán ra cả sông Như Quỳnh, mương lớn giáp làng Khoai, hệ thống mương nội đồng tiếp giáp đường sắt, còn đối với mùa nước cạn, nước thải được thải phần lớn ra mương nội đồng mà không có sự thoát thải ra sông. Đây là vấn đề rất nguy hiểm cho việc tưới nước cho sản xuất nông nghiệp, vì thời điểm này nước thải ít bị pha loãng, nồng độ chất ô nhiễm cao rất dễ gây những tác động tiêu cực đến sản xuất  hoa màu ở xã Như Quỳnh và khu vực xung quanh.
Môi trường nông thôn.
Môi trường các cơ sở tiểu thủ công nghiệp – làng nghề.
Các làng nghề và nhiều ngành nghề được khôi phục và phát triển hơn năm 2001. Hiện nay có 50 làng nghề hoạt động, tạo ra các mặt hàng: Chế biến nông sản thực phẩm; Vật liệu xây dựng; Hàng thủ công mỹ nghệ; Hàng tái chế phế liệu; Một số hàng khác…Lợi ích của các làng nghề mang lại không thể phủ nhận được, song so với quy mô các làng nghề đều nhỏ, sản xuất kinh doanh theo hộ gia đình, cá thể, thiết bị thủ công, lạc hậu, manh mún chắp vá, sản xuất mang nặng tính tự phát, dẫn đến ô nhiễm môi trường là điều không tránh khỏi.
Nhận rõ nguy cơ ô nhiễm môi trường cao của một số làng nghề, được tham mưu của một số sở, ngành chuyên môn, hiện nay đã có dự án quy hoạch 4 làng nghề được đưa ra khỏi khu dân cư và sẽ được xây dựng với quy hoạch chi tiết, có hệ thống xử lý chất thải: làng nghề chế biến dong giềng xã Tứ Dân huyện Khoái Châu, làng nghề tái chế nhựa Minh Khai huyện Văn Lâm, làng nghề gốm sứ Xuân Quan huyện Văn Giang, cụm công nghiệp làng nghề thị xã Hưng yên.
Tình trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp.
Để đạt mục tiêu tăng năng suất cây trồng, vật nuôi người ta phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, thâm canh tăng vụ, đổi mới cơ cấu giống, mở rộng mạng lưới tưới tiêu, gắn với việc tăng cường sử dụng hóa chất, sử dụng phân bón hóa học, hóa chất, thuốc trừ sâu, trừ cỏ, diệt chuột, chất kích thích tăng trưởng. Tất cả các biện pháp này ít nhiều tác động đến môi trường.
Vệ sinh môi trường nông thôn và nước sạch.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có các công trình cung cấp nước sạch đang hoạt động: Nhà máy nước An Vũ, 12 trạm cung cấp nước sạch, tổng giếng khoan là 13.340 cái, trong đó 210 cái xây dựng bằng nguồn vốn của Tầm nhìn thế giới hỗ trợ cho hộ cùng kiệt tại huyện Kim Động. Ngoài ra số còn lại do các hộ gia đình nông thôn đã tự thuê đào khoan giếng sâu 18-60m tùy theo kinh tế và địa chất thủy văn của từng vùng để lấy nước sinh hoạt.
Song vẫn còn khá nhiều gia đình vẫn còn phải dùng nước ao, nước sông để sinh hoạt, thậm chí dùng nước sông, nước giếng làng để ăn uống như ở xã Phú Cường, Hùng Cường huyện Kim Động.
Vệ sinh môi trường nông thôn.
Những năm gần đây phong trào xây dựng làng văn hóa ngày càng mạnh mẽ. Một trong những tiêu chuẩn làng văn hóa là bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, gắn chặt với hệ thống thoát nước, có phong trào vệ sinh thôn xóm. Một nét mới trong vệ sinh môi trường ở tỉnh Hưng yên trong thời kỳ gần đây là đã hình thành đội vệ sinh môi trưòng nông thôn theo quy mô xóm, làng, xã, thị trấn. Vì vậy, môi trường sống ở khu vực nông thôn ngày càng được cải thiện.
Về dịch vụ xã hội.
3.1. Giáo dục.
Sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cña tØnh ®ang cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn. Tû lÖ huy ®éng häc sinh ®Õn tr−êng ®¹t kh¸: Nhµ trÎ mÉu gi¸o 103% KH, tiÓu häc 110% KH, THCS 102%, THPT c¸c lo¹i h×nh 101% kÕ ho¹ch. C¬ së vËt chÊt gi¸o dôc ®−îc t¨ng c−êng, tû lÖ phßng häc kiªn cè cao tÇng ë mÇm non ®¹t 43%, phæ th«ng ®¹t 80%. Cã nhiÒu gi¶i ph¸p thùc hiÖn nhiÖm vô ®æi míi s¸ch gi¸o khoa, ®'o t¹o båi d−ìng gi¸o viªn; tæ chøc tèt c¸c kú thi vµ khai gi¶ng n¨m häc míi. ChÊt l−îng gi¸o dôc ®−îc n©ng lªn mét b−íc, kÕt qu¶ häc sinh thi ®ç vµo c¸c tr−êng ®¹i häc xÕp thø 8 toµn quèc. C«ng t¸c x©y dùng tr−êng chuÈn quèc gia ®−îc c¸c ®Þa ph−¬ng quan t©m, toµn tØnh cã 116 tr−êng ®¹t chuÈn quèc gia. Hoµn thµnh x©y dùng ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn gi¸o dôc giai ®o¹n 2006-2010 v' ®Þnh h−íng ®Õn n¨m 2015;triÓn khai trong to'n tØnh phong trµo “Nãi kh«ng víi tiªu cùc trong thi cö vµ bÖnh thµnh tÝch trong gi¸o dôc”. Tr−êng §¹i häc T− thôc Chu V¨n An t¹i TXHY vµ tr−êng cao ®¼ng b¸ch khoa H−ng Yªn ®· tuyÓn sinh kho¸ ®Çu tiªn.§ang phèi hîp víi Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o triÓn khai x©y dùng ®Ò ¸n khu ®« thÞ ®¹i häc t¹i thÞ x· H−ng Yªn.C«ng t¸c d¹y nghÒ cã tiÕn bé, n¨m 2006 ®µo t¹o ®−îc 19.315 lao ®éng(ng¾n h¹n 17.615, d'i h¹n 1.700); trong ®ã, ®· quan t©m d¹y nghÒ cho n«ng d©n, ng−êi tµn tËt vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ tËp huÊn cho 12.500 ng−êi, cungcÊp lao ®éng cho c¸c doanh nghiÖp trong tØnh.
3.2. Y tế.
Toàn tỉnh hiện có 13 bệnh viện, 160 bệnh xá với 1965 giường bệnh, với tổng lượng chất thải khoảng 3430 kg/ ngày đêm, trong đó có khoảng 550kg chất thải độc hại. Thị xã Hưng yên có hai bệnh viện: bệnh viện đa khoa tỉnh với 350 giường bệnh  được xây dựng từ năm 1967 và Bệnh viện thị xã với 40 giường bệnh. Đã đáp ứng phần nào nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.
3.3. Vể văn hóa – thể thao.
Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động được quan tâm thường xuyên. Công tác thể thao và xã hội hoá thể dục thể thao có bước tiến bộ đáng kể. Quan tâm thực hiện tốt chính sách, hoàn thành việc điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển văn hóa, thể dục thể thao. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đến người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, TDTT; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn nhân lực. Đấu tranh mạnh mẽ và tăng cường biện pháp phòng chống với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, cờ bạc; giảm thiểu tai nạn giao thông. Nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc từ khi mới phát sinh.
Về quản lý nhà nước và tài chính.
Thực hiện Quyết định số 30/QĐ - TTg ngày 10.1.2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (Đề án 30), UBND tỉnh Hưng Yên đã sớm thành lập tổ công tác của tỉnh, ban hành quy chế hoạt động của tổ công tác và xây ...

Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©