Xâm hại tình dục trẻ em nỗi đau và những hệ lụy

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
I. Đặt vấn đề
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, nạn xâm hại tình dục trẻ em không chỉ là vấn đề đáng quan tâm
của riêng một quốc gia nào mà nó mang tính chất toàn cầu. Tuy xâm hại tình
dục trẻ em không phải là một vấn đề mới xuất hiện ,nhưng trong những năm gần
đây, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng, ngày càng
trở nên phức tạp và đặc biệt nghiêm trọng. Thêm vào đó, do sự bùng nổ trong
phát triển công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mọi người trong xã hội
có điều kiện cập nhật vấn đề này một cách nhanh chóng hơn. Xâm hại tình dục
không chỉ ảnh hưởng tới cá nhân người bị hại mà còn để lại nỗi đau cho gia đình

và những hệ lụy đối với xã hội. Theo thống kê của tổ chức Unicef : tỉ lệ tự tử ở
những người trưởng thành và vị thành niên đã từng bị xâm hại tình dục cao hơn
4 lần so với những người khác. Ở Việt Nam, theo thống kê của một số cơ quan
chức năng, tỷ lệ các ca xâm hại tình dục trẻ em tăng đều trong 5 năm trở lại đây.
Chính vì vậy cho nên cần có biện pháp can thiệp sớm về vấn đề xâm hại tình
dục ở trẻ em nhằm ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc do nó gây nên. Dưới góc
nhìn của học sinh- nhóm nghiên cứu muốn đề cập tới hậu quả và hệ lụy của vấn
đề xâm hại tình dục ở trẻ em, từ đó đưa ra một số giải pháp qua việc thực hiện
đề tài nghiên cứu : “ Xâm hại tình dục trẻ em- nỗi đau và những hệ lụy”.
Về việc thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu của trường THPT Kim Liên- Hà
Nội muốn đề cập và xoáy sâu vào tàn dư của những nỗi đau cả về thể xác lần
tinh thần mà xâm hại tình dục trẻ em đã để lại không chỉ đối với người bị hại,
mà còn cả thân nhân người bị hại hơn nữa còn có những ảnh hưởng xấu đến
tương lai của xã hội. Qua việc thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu muốn rung lên
hồi chuông cảnh tỉnh với những ai còn đang thờ ơ về hiện tượng trẻ em bị xâm
hại tình dục cũng như phần nào giúp mọi người có thế nhận ra được tính cấp
bách của vấn đề này từ đó đưa ra những đề xuất nhằm giảm bớt, xóa bỏ tệ nạn
xâm hại tình dục trẻ em. Thêm vào đó, đưa ra một số quan điểm về việc giáo
dục tình dục trong môi trường sư phạm dựa vào việc phân tích các số liệu từ ba
phương pháp nghiên cứu chính mà nhóm đề tài sử dụng đó là : Phân tích tài
liệu, phỏng vấn điều tra và sử dụng bộ phiếu hỏi đối với một số học sinh THCS
và THPT ở một số trường trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.
3
Xâm hại tình dục trẻ em – nỗi đau và những hệ lụy
Nhóm GDCD – THPT Kim Liên
2. Mục đích nghiên cứu
Để làm rõ vấn đề này nhóm nghiên cứu đã tập trung vào nghiên cứu và tìm
hiểu thực trạng của nạn xâm hại tình dục trẻ em không chỉ ở Việt Nam mà còn ở
trên thế giới với dụng ý:
- thông báo về sự gia tăng của vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em hiện nay
cũng như một số hậu quả nó đã để lại
- Mong muốn mọi người có thể hiệu rõ hơn về vấn đề xâm hại tình dục trẻ
em và sự ảnh hưởng đến cá nhân trẻ, gia đình và xã hội
- Đưa ra một số giải pháp cũng như đề xuất vào trong trường học nhằm
nâng cao sự hiểu biết của học sinh về vấn đề xâm hại tình dục cũng như biết
cách phòng tránh và giảm bớt tỷ lệ gia tăng trong xâm hại tình dục trẻ em.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu của nhóm tác giả trong phạm vi đề tài này chủ yếu là
nhóm đối tượng trong cuộc, nhóm đối tượng nguy cơ (trẻ lang thang, trẻ có
khiếm khuyết và những trẻ em sống trong hoàn cảnh gia đình phức tạp).
4. Phạm vi nghiên cứu:
- Chủ yếu đề cập tới hậu quả và những hệ lụy mà xâm hại tình dục trẻ em
để lại
- Địa bàn nghiên cứu: Một số trường THCS, THPT tại địa bàn Hà Nội
5. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu lí luận
Phương pháp phân tích và tổng hợp. Việc sử dụng phương pháp này sẽ
giúp chúng ta có cái nhìn cụ thể, toàn diện nhất về vấn đề thông qua sự phân tích
chi tiết đồng thời tổng hợp một cách khái quát và bao trùm toàn bộ vấn đề, từ
đó có thể có cái nhìn thấu đáo hơn đối với nạn xâm hại tình dục trẻ em, qua đây
nhóm tác giả mạnh dạn đưa ra các giải pháp, kiến nghị và đề xuất đối với các cơ
quan chức năng, nhà trường, gia đình và xã hội.
- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
+ Phân tích tài liệu: (Những tài liệu này đã được kiểm chững và có độ tin
cậy ) Dựa vào thông tin trên mạng, báo chí, ti vi về thực trạng của vấn đề xâm
hại tình dục trẻ em trong xã hôi hiện nay, lựa chọn phương pháp phân tích
truyền thống,dựa vào những hậu quả mà nó để lại và từ đó đưa ra một số giai
pháp nhằm phòng tránh, giảm bớt và hơn cả là nâng cao nhận thức của người
dân nói chung và học sinh nói riêng về vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em.
+ Phỏng vấn, điều tra: tiến hành cuộc nói chuyện thông qua cách thức hỏi
đáp trực tiếp giữa người phỏng vấn (thành viên trong nhóm) và người cung cấp
thông tin (một số nhà tâm lý học cũng như nhà báo các câu hỏi liên quan đến
việc tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân, hậu quả, bên cạnh đó ghi nhận đề xuất
của mọi người góp phần bài trừ hiện tượng còn đang nhức nhối này)
4
Xâm hại tình dục trẻ em – nỗi đau và những hệ lụy
Nhóm GDCD – THPT Kim Liên
+ Sử dụng bộ phiếu điều tra , phiếu khảo nghiệm: tiến hành phát phiếu xin
ý kiến 3 lần. Mỗi lần là 100 phiếu, tổng cộng là 300 phiếu. Điều đặc biệt là
nhóm đã sử dụng 50 phiếu điều tra dành riêng cho đối tượng là những trẻ em
sống lang thang ở khu vực quận Hoàn Kiếm, chợ Long Biên( Phường Phúc Xá-
quận Ba Đình) và bến xe Mỹ Đình. Số còn lại được điều tra tại các trường
THCS Đống Đa, THCS Nguyễn Trường Tộ, THPT Kim Liên, THPT Thăng
Long. Việc tiến hành điều tra nhằm mục đích thăm dò nhận thức về mức nguy
hiểm cũng như biện pháp phòng tránh việc xâm hại tình dục ở trẻ em, ngoài ra
còn dùng để tham khảo một số đề xuất của học sinh về việc giảm bớt tỷ lệ xâm
hại tình dục ở trẻ em và những biện pháp để nâng cao nhận thức của mọi người
đối với vấn đề này.
II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý luận
1.1 Khái niệm
- Như thế nào được coi là trẻ em?
Hiệp ước về Quyền Trẻ em của Liên hiệp quốc định nghĩa một đứa trẻ là
"mọi con người dưới tuổi 18 trừ khi theo luật có thể áp dụng cho trẻ em, tuổi
trưởng thành được quy định sớm hơn." hiệp nước này được 192 của 194 nước
thành viên phê duyệt. Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em của Việt Nam năm 2004
quy định trẻ em là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi. Một số định nghĩa tiếng
Anh của từ trẻ embao gồm thai nhi. Về mặt sinh học, một đứa trẻ là bất kỳ ai
trong giai đoạn phát triển của tuổi thơ ấu, giữa sơ sinh và trưởng thành. Trẻ em
nhìn chung có ít quyền hơn người lớn và được xếp vào nhóm không để đưa ra
những quyết định quan trọng, và về mặt luật pháp phải luôn có người giám hộ.
- Quan hệ tình dục là gì?
+ Quan hệ tình dục: Còn gọi là giao hợp hay giao cấu, thường chỉ hành vi
đưa bộ phận sinh dục nam/đực vào trong bộ phận sinh dục nữ/cái. Quan hệ tình
dục cũng có thể là giữa những thực thể khác hay cùng giới tính hay lưỡng
tính. Những năm gần đây, việc thực hiện với những bộ phận không phải là bộ
phận sinh dục (quan hệ đường miệng, đường hậu môn, hay dùng ngón tay)
cũng được bao gồm trong định nghĩa này.
Có hành vi tình dục thâm nhập và hành vi tình dục không thâm nhập. Tình dục
đường âm đạo, đường miệng, đường hậu môn được coi là tình dục thâm
nhập.Những hành vì tình dục khác và thủ dâm lẫn nhau được coi là tình dục
không thâm nhập.
- Xâm hại tình dục trẻ em là gì?
5
Xâm hại tình dục trẻ em – nỗi đau và những hệ lụy
Nhóm GDCD – THPT Kim Liên
Xâm hại tình dục trẻ em bao gồm lạm dụng tình dục trẻ em và bóc lột tình
dục trẻ em.
+ Lạm dụng tình dục trẻ em là sử dụng trẻ em để thoả mãn nhu cầu tình dục
của người lớn hơn, không nhằm mục đích kiếm tiền.
Lạm dụng tình dục trẻ em phổ biến ở các dạng: hiếp dâm trẻ em, loạn luân (giữa
cha/mẹ và con gái/trai), hành vi dâm ô (nhằm thoả mãn dục vọng của mình,
nhưng không có giao cấu). Chuyện lạm dụng tình dục xảy ra ngay cả khi người
lớn hơn sờ mó, đụng chạm vào các bộ phận kín của trẻ em, hay yêu cầu trẻ em
sờ mó, đụng chạm vào các bộ phận kín của người lớn đó.
+ Bóc lột tình dục trẻ em là sử dụng trẻ em để thoả mãn dục vọng của
người lớn nhẳm mục đích kiếm tiền, trục lợi.
Bóc lột tình dục trẻ em phổ biến ở dạng: mại dâm trẻ em, buôn bán trẻ em nhằm
mục đích mại dâm, văn hoá phẩm khiêu dâm sử dụng hình ảnh trẻ em làm mục
đích kinh doanh.
I.2 Hình thức
Trẻ có thể bị xâm hại theo nhiều hình thức. Sau đây là một số hình thức:
a. Xâm hại về mặt thể xác
- Làm tình sử dụng miệng (khi một người đàn ông ấn dương vật của hắn ta
vào miệng một trẻ).
- Hôn hít hay ôm trẻ theo kiểu tình dục.
- Giao hợp hay làm tình qua đường hậu môn (khi một người đàn ông đút
dương vật của hắn ta vào âm đạo hay hậu môn của trẻ).
- Sờ mó vào bộ phận sinh dục của trẻ (các bộ phận gợi dục) hay bắt trẻ sờ
mó vào bộ phận sinh dục của người lớn hay của một đứa trẻ lớn hơn.
- Ép trẻ thực hiện hành vi mại dâm (trả tiền sau khi giao hợp).
b. Xâm hại về mặt tinh thần
-Dùng lời nói hay tranh ảnh khiêu dâm để làm cho trẻ sốc, làm cho trẻ
hưng phấn tình dục hay làm cho trẻ quen với tình dục.
- Cho trẻ nghe hay nhìn những người khác làm tình.
- Bắt trẻ đứng ngồi theo tư thế gợi dục để chụp ảnh (khiêu dâm).
- Cho trẻ xem sách báo khiêu dâm.
2. Thực trạng
Thời gian gần đây, liên tục xảy ra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em có tính
chất đặc biệt nghiêm trọng và hết sức phức tạp.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự, từ 2006- 2010, toàn quốc phát hiện
gần 7900 vụ xâm hại trẻ em, với 8400 trẻ em bị xâm hại: bắt giữ hơn 9600 đối
tượng gây án (trong đó tội phạm xâm hại tình dục trẻ em chiếm gần 60%). Chỉ
6
Xâm hại tình dục trẻ em – nỗi đau và những hệ lụy
Nhóm GDCD – THPT Kim Liên
tính riêng 2011, tội phạm xâm hại trẻ em trên toàn quốc là 1500 vụ, hơn 1600
đối tượng gây án, 1640 trẻ em bị xâm hại
Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng nhiều, bình quân mỗi năm
1000 em bị xâm hại tình dục. Xâm hại tình dục trẻ em không những gây ra cho
các em những đau đớn, thương tật về thể xác mà tình thần các em cũng bị tổn
hại nặng nề.
Theo khảo sát, có đến 60% trẻ ems au khi bị xâm hại tình dục đều trở nên
không bình thường, luôn mặc cảm, lo lắng, xa lánh mọi người, kể cả người thân
trong thời gian dài.Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©