Lý thuyết nhóm: Nhóm điểm đối xứng C4v

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối


NHÓM ĐIỂM ĐỐI XỨNG C4v

1. Các yếu tố đối xứng
Nhóm C4v gồm các yếu tố E, C4, C2, C4-1 của nhóm C4 và các phép phản xạ gương , , qua bốn mặt phản xạ gương chứa trục quay cũng ký hiệu là , , , trong đó trực giao với và thu được từ sau khi thực hiện phép quay , trực giao với và thu được từ sau khi thực hiện phép quay , và là hai mặt phân giác của hai góc vuông của hai mặt phẳng và (Hình 1).


Hình 12. Các phép đối xứng
Nhóm là một phép các nhóm đối xứng của một hình trụ thẳng đứng đáy là một hình vuông. Hình 1 ta vẽ mặt đáy của một hình trụ đó và các giao tuyến của các mặt phẳng gương , , , với mặt phẳng đáy. Ta chọn trục Oz trùng với trục quay , mặt phẳng tọa độ xOy là mặt phẳng đáy của hình trụ, chọn đi qua trục Ox và đi qua Oy . Như vậy các yếu tố đối xứng là trục quay C4 và bốn mặt phẳng gương chứa trục quay , , , .

Hình 2

Biểu diễn 3 chiều của nhóm:
Chọn trục quay trùng với trục Oz
 Trong phép quay :Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©