Tiểu luận môn quản lý công KHU VỰC CÔNG VÀ QUẢN LÝ KHU VỰC CÔNG

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Chương 2
KHU VỰC CÔNG VÀ QUẢN LÝ KHU VỰC CÔNG

2.1. Khu vực công và vai trò của khu vực công trong nền kinh tế quốc dân
2.1.1. Khái niệm

Khu vực công là một bộ phận rất lớn trong toàn bộ nền kinh tế của nước ta. Đóng góp một phần không nhỏ trong việc: Ổn định xã hội, thu nhập cho ngân sách nhà nước, hỗ trợ nền kinh tế chung…
Từ những năm 1986 trở về trước khu vực công phát triển rất mạnh mẽ và rộng khắp, thể hiện qua việc mọi hoạt động trong nền kinh tế đều do nhà nước quản lí. Một nền kinh tế bao cấp toàn phần dưới các hình thức như: Hợp tác xã, doanh nghiệp nhà nước…Nhưng đây cũng là một thời kì mà “khu vực công” được thực hiện không đúng với cái nghĩa của nó. Hiện nay khu vực công phát triển rất mạnh mẽ và rộng khắp, thể hiện qua việc mọi hoạt động trong nền kinh tế đều do nhà nước quản lí. Quá trình nghiên cứu khu vực công, có thể tiếp cận từ nhiều phía, và mỗi một cách tiếp cận này đều có ý nghĩa khoa học trong việc giúp chúng ta phác thảo lên một bức tranh về khu vực công với một bản chất đa dạng, phức tạp và hết sức sinh động.
Khu vực công được nghiên cứu, tiếp cận qua nhiều góc độ khác nhau:
- Căn cứ vào góc độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ đối với nhu cầu của xã hội: có 2 khu vực cung cấp là khu vực công và khu vực tư: khu vực công là khu vực nhà nước, do nhà nước giữ vai trò quyết định, phục vụ nhu cầu chung của cộng đồng.
- Căn cứ vào tính chất sở hữu: khu vực công là khu vực tập hợp tất cả những gì thuộc về sở hữu nhà nước
- Căn cứ vào nguồn tài chính: khu vực công là các hoạt động của nó được tiến hành thông qua trợ cấp tài chính của nhà nước
- Căn cứ vào góc độ quản lý thì khu vực công là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân do các cơ quan trong hệ thống Hành pháp từ Trung ương đến địa phương tiến hành để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự an ninh, thoả mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân.
Theo Stiglitz, khu vực công là khu vực bao gồm:
• Hệ thống các cơ quan quyền lực: Hành pháp, tư pháp và lập pháp.
• Hệ thống các đơn vị kinh tế của nhà nước: Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị công ích.
Từ các cách tiếp cận trên khái niệm về khu vực công được sử dụng phổ biến nhất như sau: Khu vực công là khu vực hoạt động do nhà nước chi phối nhằm tạo nên các sản phẩm và dịch vụ cho nhu cầu chung thiết yếu của xã hội.

2.1.2. Khu vực công và lợi ích của công chúng

Khu vực công = khu vực nhà nước: mọi thứ, mọi sự đều được quyết định bởi nhà nước (gắn liền với Việt Nam).
Ví dụ: ở Việt Nam các đơn vị thuộc khu vực công như quỹ tín dụng nhân dân, kho bạc nhà nước, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân,...
- Khái niệm 2: Theo Joseph E. Stiglitz (nhà Kinh tế học người Mỹ, giáo sư Trường Đại học Columbia), một cơ quan hay đơn vị được xếp vào khu vực công khi có 2 đặc điểm sau:
+ Phương diện lãnh đạo: trong 1 chế độ dân chủ, những người chịu trách nhiệm lãnh đạo các cơ quan công lập đều được công chúng bầu ra hay được chỉ định (trực tiếp hay gián tiếp). Ví dụ: Quốc hội do nhân dân bầu ra sau đó Quốc hội lại chỉ định ông Nguyễn Tấn Dũng làm thủ tướng,...
 đặc điểm này hàm ý rằng, hoạt động của khu vực công phải phục vụ cho đại đa số lợi ích của cộng đồng tức là khu vực công là khu vực phi lợi nhuận.
- Công dân là người thụ hưởng sản phẩm của khu vực công (hàng hóa, dịch vụ công): y tế, giáo dục,quốc phòng, các phúc lợi kinh tế …
- Công dân cũng là khách hàng của khu vực công vì vậy họ có quyền đòi hỏi nhà nước cung cấp dịch vụ công có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của chính họ.
- Công dân là người nộp thuế: họ có quyền đòi hỏi hàng hóa và dịch vụ công đạt tiêu chuẩn, chất lượng, chi phí thấp…
Có nhiều ý kiến cho rằng, đầu tư vào khu vực công rất đáng đồng tiền bát gạo. Bởi lẽ, đầu tư vào khu vực công sẽ làm giảm thâm hụt ngân sách mà không tăng doanh thu và đem lại hiệu quả lớn trong chi tiêu.
Về mặt công nghệ thông tin, lợi ích trong khu vực công cũng không nhỏ.
Trình độ hiểu biết và sử dụng máy vi tính ngày càng tăng;
- Chi phí liên lạc giảm;
- Có các trình duyệt trang web điện tử đa năng liên kết “nóng” và dễ sử dụng;
- Dịch vụ viễn thông và nền kinh tế toàn cầu.
Bên cạnh đó, khu vực công còn cung cấp các dịch vụ điện tử: Việc sử dụng các phát minh của dịch vụ điện tử đã bắt đầu làm thay đổi cách thức hoạt động của chính phủ cho phù hợp với sự ủy thác của người dân. Chỉ với một đường truyền điện thoại cũng có thể làm cho những người sống ở nông thôn có thể truy cập được Internet để họ có thể tiếp cận thông tin về những giông cây khác nhau ở địa phương, giá cả của các sản phẩm nông nghiệp… Các hệ thống hoạt động dựa vào nguồn điện ắc quy hay vào năng lượng mặt trời đều có thể làm dân chủ hóa khả năng tiếp cận của tri thức.
Các hình thức ứng dụng về khả năng cung cấp dịch vụ điện tử
+ Các cuộc họp về chi tiêu công; giáo dục; thông tin cập nhật
+ Các loại giao dịch: tư vấn về lợi ích phúc lợi; chuyển khoản lợi ích và thanh toán qua mạng điện tử cho các dịch vụ, cấp giấp phép, vận tải…; bầu cử, trưng cầu dân ý, thăm dò ý kiến người dân, kiểm tra việc đặc xá; kê khai thuế qua mạng điện tử; các hệ thống thu lộ phí.
+ Truy cập thông tin: Tiếp cận nguồn thông tin của chính phủ; giải đáp những câu hỏi thường nhật; hỗ trợ các quan chức chính phủ và các nhà chuyên môn trong việc cung cấp dịch vụ.
+ Liên lạc từ xa: Các diễn đàn thảo luận về các vấn đề chi tiêu công; giúp đỡ các nhóm chuyên môn và tình nguyện; khiếu nại và yêu cầu của công dân; hỗ trợ khẩn cấp; các cuộc họp liên cộng đồng; trao đổi giữa cha mẹ học sinh và giáo viên…
Ngoài ra, lợi ích công chúng còn được biểu hiện ở những chính sách mới của Chính phủ các nước trong khu vực công:
- Chính phủ các quốc gia trong khu vực công có hiệu lực hơn, thích ứng với những thay đổi và xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.
- Công việc, các chương trình, chính sách của Chính phủ được cải cách.
- Bãi bỏ, tư nhân hoá hay thực hiện những chính sách mới đối với doanh nghiệp nhà nước.
- Giảm số lượng công vụ, đảm bảo chất lượng và đạo đức công vụ.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©