Văn hoá kinh doanh Nhật Bản (tiếp theo) Sự kiên nhẫn (nintai), thể diện (kao)

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Sự kiên nhẫn (nintai), thể diện (kao), trách nhiệm (giri), nghĩa vụ (on) – bốn
yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ trong kinh doanh
Kao, giri và on liên quan chặt chẽ với nhau, chỉ đạo hành động của người Nhật.
Nintai là một yếu tố cực kỳ cần thiết, dùng để chỉ sự tỷ mỷ, cần cù, cẩn thận và
có phương pháp tốt và đạt hiệu quả khi kinh doanh, thương lượng với người
khác. Nếu thiếu sự kiên nhẫn (nintai) thì rất dễ bị mất thể diện (kao).
Kao là cái quý nhất với người Nhật, biểu hiện sự kính trọng và là nguồn gốc của
sự tự trọng nên rất quan trọng, nên người Nhật không chỉ trích, xúc phạm người
khác mà chỉ có thể góp ý riêng. Quan nịêm thể diện có quan hệ chặt với trách
nhiệm (giri) và nghĩa vụ (on). Người Nhật quan niệm rằng ai cũng phải chịu ơn
và có nghĩa vụ phải làm gì đó đối với người khác để trả ơn. Y thức đó chi phối
mọi hành động của họ, với nhà kinh doanh, họ rất “chân thành biết ơn mọi cử chỉ
tốt đẹp đến với họ, mọi chiếu cố tốt đẹp và điều đó thể hiện rõ trong thái độ và
hành động”, họ sẽ có “ý thức rõ ràng là phải có nghĩa vụ đền đáp lại”… Nghĩa vụ
trong lòng họ chỉ sự đền ơn, từ việc lớn đến việc nhỏ, chỉ “lòng trung thành”, “sự
tử tế”, và là “gánh nặng, món nợ” mà lúc nào trả được thì phải trả… Còn ý thức
trách nhiệm (giri) là đạo lý, là con đường đúng phải theo, là cách trả ơn. Trách
nhiệm với mọi người và với bản thân, là trách nhiệm tự giác, trách nhiệm xã hội,
nó thể hiện trong mọi lĩnh vực, mọi nơi chốn như sự tặng quà (ngoài dịp thông
thường khi gặp mặt, người Nhật thường tặng rất nhiều quà cho nhau, cho cấp
trên, đồng nghiệp, khách hàng trong dịp lễ ‘Oseibo’ vào cuối năm và lễ
‘Chuugen’ trong tháng 7 để bày tỏ lòng biết ơn và giự mối quan hệ), sự chào đón
và phục vụ khách hàng… và còn thể hiện ở lòng trung thành, sự tận tâm trong
công ty... Nhờ tinh thần đó mà xã hội Nhật Bản có điều kiện ổn định và kinh tế
Nhật Bản nhanh chóng phục hồi sau chiến tranh... Đồng thời, ý thức trách nhiệm
và lòng trung thành đã tác động mạnh mẽ đến tình cảm và tâm lý người Nhật.
Quan niệm và mối quan hệ trong công
ty :
Với người Nhật, thà làm việc cho một công
ty có uy thế còn hơn giữ chức vụ quan
trọng trong một tổ chức kém uy thế hơn,
công ty là nơi họ làm việc suốt đời nên họ
gắn bó với một công ty nhất định từ những
ngày mới vào nghề và ở lại suốt đời với
công ty. Mối quan hệ giữa con người với
con người trong công ty Nhật Bản có
những đặc trưng như gia đình và mọi người có tinh thần vì vận mệnh chúng
“đồng hội đồng thuyền”. Công ty (kaisha) là một tổ chức sản xuất - kinh doanh, ở
đó yếu tố con người là quyết định quan trọng nhất, trong đó con người và các mối quan hệ giữa họ tiêu biểu cho văn hoá kinh doanh của họ. Công ty Nhật Bản
được quan niệm là một gia đình (ie) lớn, chủ tịch hội đồng như cha mẹ của cán
bộ nhân viên, ông ta phải có trách nhiệm và nghĩa vụ chăm lo cho cuộc sống của
nhân viên và cả gia đình họ, phải nhân từ và họ theo tín điều kinh doanh: “Gánh
vác toàn bộ trách nhiệm đối với người Nhật. Chịu trách nhiệm trước người làm
công của mình. Để thực hiện hai nghĩa vụ trên, họ tìm cách đạt được thành công
trên thương trường”. Có thể thấy tìm dộng cơ thu được lợi nhuận thuần tuý là
không rõ ràng mà phần lớn động cơ khiến họ quyết định hành vi trong giao
dịch,thương lượng…là ở những đắn đó khác như duy trì sự nhất trí, đoàn kết nội
bộ, thị trường cho đến quốc gia… Còn nhân viên phải có một tình yêu hiếu đạo,
có nghĩa vụ trung thành tôn kính và duy trì mối quan hệ đó với công ty. Lợi ích
của nhân viên gắn chặt với lợi ích của công ty… Do vậy, trứơc khi đưa ra quyết
định, người Nhật thường tính rất kỹ các lợi ích và quyết định theo tập thể.
Mối quan hệ giữa người lãnh đạo và nhân viên cấp dưới theo hướng tạo ra bầu
không khí đoàn kết như trong gia đình dựa trên nguyên tắc “wa” (sự hài hoà, hòa
hợp) và theo hệ thống “oyabun - kobun”, “sempai – kohai”. Sự quyết định các
vấn đề thường dựa trên ý kiến của nhiều người với cách hình thức thảo luận và
quyết định như nemawashi, ringisho...
Oyabun là “cá nhân với quy chế oya (cha mẹ), kobun là cá nhân với quy chế ko
(con cái)”. Vai trò của oya, tức là những người đứng đầuvà bảo vệ lợi ích cho
công ty, người chủ của gia đình. Các thành viên còn lại là kobun đối xử với nhau
như anh em một nhà và tuyệt đối kính trọng, tuân theo oyabun, vì mục đích tạo
ra sự ổn định của liên hiệp và vì cuộc sống ấm no của từng thành viên. Sempai
(tiền bối) là từ dùng chỉ những người lớn tuổi hơn và những người bước vào làm
việc trong công ty, tổ chức trước những kohai (hậu bối) là những người vào sau.
Sempai có nghĩa vụ và trách nhiệm dìu dắt, chỉ bảo, huấn luyện kohai như là
người anh trong gia đình chỉ bảo em mình. Mối quan hệ oyabun-kobun và
sempai-kohai thể hiện tinh thần đoàn kết, tôn ti trật tự, đồng thời tạo cho người
Nhật tinh thần an tâm, tin tưởng vào những người cùng tổ chức.
Sự phụ thụôc của nhân viên vào công ty, coi công ty như là con tàu chở vận
mệnh chung trong khi đương đầu với môi trường và cạnh tranh với các công ty
khác cùng ngành, khiến họ gắn bó với công ty, phân biệt rạnh ròi giữa uchi
(trong nhà) và soto (bên ngoài) để bảo vê lợi ích và trung thành với công ty. Một
đặc trưng nữa trong công ty Nhật Bản là sự quyết định theo tập thể bằng các
hình thức như nemawashi và ringisho. Nemawashi theo nghĩa gốc là “quay
quanh gốc”, là một quá trình công việc chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng giữa các
cấp, bàn bạc với nhau, tham dò, thuyết phục, thảo luận, tranh thủ sự úng hộ
từng cấp trước khi đưa ra một chủ trương nào đó. Ringisho là hình thức quyết
định bằng cách chuyền một tờ giấy trình bày về một quyết định gì đó và chuyển
đến các phòng ban xem xét, góp ý kiến trước khi đưa lên cấp trên xét duyệt,
phòng ban nào đồng ý, đóng góp ý kiến thì đóng dấu (hanko), nếu đóng hanko
ngựơc thì phòng ban đó yêu cầu xem xét lại quyết định và đề nghị ý kiến hay
sửa chữa, còn không đóng dấu có nghĩa là phòng ban đó không chấp thuận.

ĐỦ 2 phần
Xem link download tại Blog Kết nối!
Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©