Quản trị sự thay đổi trong doanh nghiệp và nghệ thuật quản trị sự thay đổi lee kun hee

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU
Mỗi một doanh nghiệp đều hoạt động trong một môi trường kinh doanh biến
đổi không ngừng, việc bùng nổ công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật phát triển
như vũ bão cùng môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt đòi hỏi mỗi doanh
nghiệp đều phải tự thay đổi để tồn tại và phát triển. Và thay đổi thành công hay thất
bại phụ thuộc phần lớn vào nhà quản trị - người đứng đầu, lãnh đạo doanh nghiệp.
Trong bất kỳ sự thay đổi nào cũng ẩn chứa những cơ hội, một nhà quản trị có tầm
nhìn chiến lược, có hiểu biết sâu sắc về bản chất và tầm quan trọng của sự thay đổi
sẽ biết chớp lấy thời cơ, nhờ đó hoàn toàn có thể khiến doanh nghiệp “ lột xác” và
thu được những thành quả kỳ diệu. Lee Kun Hee – Chủ tịch Tập đoàn Sam sung là
một nhà quản trị như thế. Bằng nghệ thuật quản trị sự thay đổi một cách tài tình,
Lee Kun Hee đã đưa Samsung từ một công ty nhỏ, không danh tiếng trở thành một
tập đoàn lớn mạnh hàng đầu thế giới. Vậy bản chất sự thay đổi trong doanh nghiệp
là gì? Và Lee Kun Hee đã quản trị sự thay đổi như thế nào trong nội bộ Samsung?
Việc nghiên cứu để tìm ra bí quyết quản trị dẫn đến thành công trên của Lee
Kun Hee rất có ý nghĩa đối với các nhà quản trị nói chung, nhất là các nhà quản trị
Việt Nam hiện nay, khi các doanh nghiệp đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc
liệt của quá trình hội nhập toàn cầu hóa với nền kinh tế thế giới, trong bối cảnh nền
kinh tế nước nhà còn nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp.
Do phạm vi nghiên cứu và thời gian hạn chế nên trong đề tài này chúng tui chỉ
xin đề cập đến một số vấn đề chủ yếu xoay quanh hai vấn đề là: Quản trị sự thay
đổi trong doanh nghiệp và Nghệ thuật quản trị sự thay đổi của Lee Kun Hee.
Sau đây là một số vấn đề liên quan đến các nội dung trên. PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 3
1.1. Hiểu biết về sự thay đổi................................................................................ 3
1.1.1. Bản chất của sự thay đổi trong doanh nghiệp ......................................... 3
1.1.2. Nguyên nhân của sự thay đổi.................................................................. 3
1.1.3. Phân loại sự thay đổi.............................................................................. 3
1.2. Nhận thức về quản trị sự thay đổi ................................................................. 4
1.2.1. Chủ thể quản trị sự thay đổi.................................................................... 4
1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của chủ thể quản trị sự thay đổi:........................... 5
1.2.3. Phẩm chất và kỹ năng của chủ thể quản lý sự thay đổi ........................... 7
1.3. Các giai đoạn quản trị sự thay đổi................................................................. 8
1.3.1. Thiết lập các mục tiêu cụ thể .................................................................. 8
1.3.2 Tổ chức và lên kế hoạch ......................................................................... 8
1.3.3. Giao tiếp................................................................................................. 8
1.3.4. Động viên ............................................................................................... 8
1.3.5. Phát triển nhân viên ............................................................................... 9
1.3.6. Đánh giá và phân tích............................................................................. 9
1.4. Nguyên nhân những hành động chống đối sự thay đổi và giải pháp hạn chế. 9
1.4.1. Sự sợ hãi................................................................................................10
1.4.2. Lợi ích đang được hưởng.......................................................................10
1.4.3. Sự hiểu lầm............................................................................................10
1.4.4. Sự nghi ngờ ...........................................................................................10
PHẦN II: NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI CỦA LEE KUN HEE 11
2.1. Giới thiệu khái quát về Sam Sung và Lee Kun Hee .....................................11
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Samsung..........................................11
2.1.2. Đôi nét về Lee Kun Hee.........................................................................12 2.2. Nghệ thuật quản trị bằng thay đổi của Lee Kun Hee: “Hãy thay đổi tất cả trừ
vợ và con bạn”. ...........................................................................................12
2.2.1. Thay đổi nhận thức và tư duy.................................................................13
2.2.2. Thay đổi lĩnh vực đầu tư, không ngừng đầu tư sản phẩm mới ................15
2.2.3. Chuyển hướng tập trung đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm, đặc biệt
khâu thiết kế ..........................................................................................16
2.2.4. Cải cách về chất lượng ..........................................................................19
2.2.5. Thay đổi trong quản trị nhân sự ............................................................21
2.3. Thành công và thách thức trong công tác quản trị của Lee Kun Hee............23
2.3.1. Thành công............................................................................................23
2.3.2. Thách thức.............................................................................................25
PHẦN III: MỘT SỐ KINH NGHIỆM
CHO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ Ở CÁC DN VIỆT NAM 27
3.1. Tập trung nghiên cứu thị trường ..................................................................27
3.2. Kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, cắt giảm chi phí tối đa ..................................27
3.3. Mở rộng lĩnh vực dịch vụ, kết hợp đa dạng hoá sản phẩm ...........................28
3.4. Thử nghiệm với các mô hình kinh doanh mới..............................................28
3.5. Hoàn thiện chất lượng đội ngũ nhân sự........................................................28
LỜI KẾT 29


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©