Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan môn: Công nghệ lớp 8

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
PHÒNG GD & ĐT ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Việt Trì Môn : Công nghệ lớp 8 – Tuần: 1
Người ra đề: Hà Thị Kim Thanh
Lưu Thị Bích Vân
Người thẩm định:Nguyễn Chung Bích THCS Thanh Đình
Nguyễn Thị Thanh Mai THCS Sông Lô
EM HÃY CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG NHẤT VÀ ĐÁNH DẤU X VÀO PHIẾU TRẢ LỜI.
Câu 1- Con người thường dùng những phương tiện nào để giao tiếp với nhau:
A- Tiếng nói. C- Chữ viết, hình vẽ.
B- Cử chỉ. D- Cả ba phương án trên
Câu 2- Vai trò của bản vẽ kĩ thuật:
A- Chế tạo các sản phẩm.
B- Thi công các công trình.
C- Sử dụng có hiệu quả và an toàn các sản phẩm, các công trình.
D- Cả ba phương án trên.
Câu 3- Bản vẽ được dùng trong những lĩnh vực kĩ thuật nào?
A- Cơ khí. B- Kiến trúc. C- Điện lực. D-Mọi lĩnh vực kĩ thuật
Câu 4- Chúng ta học môn vẽ kĩ thuật để làm gì?
A- Ứng dụng vào sản xuất. C- Học tốt các môn khoa học, kĩ thuật khác.
B- Ứng dụng vào đời sống. D- Cả ba phương án trên.
Câu 5- Yêu cầu của bản vẽ kĩ thuật
A- Diễn tả hình dạng kết cấu của sản phẩm.
B- Đảm bảo kích thước của sản phẩm.
C- Vẽ đúng kĩ thuật và nguyên liệu cần dùng.
D- Cả ba phương án trên.
Câu 6- Sử dụng phép chiếu nào để vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể?
A- Phép chiếu song song. C- Phép chiếu vuông góc.
B- Phép chiếu xuyên tâm. D- Cả ba phép chiếu trên.
*Câu 7- Đặc điểm của tia chiếu đối với mặt phẳng chiếu:
A- Xiên góc. C- Xiên góc hay vuông góc.
B- Vuông góc. D- Cả ba phương án trên.
*Câu 8- Đặc điểm tia chiếu của phép chiếu vuông góc?
A- Các tia chiếu đồng quy.
B- Các tia chiếu song song.
C- Các tia chiếu song song với nhau và vuông góc với mặt phẳng chiếu.
D- Cả 3 phương án trên đều sai.
**Câu 9- Hình chiếu của vật thể là:
A- Hình nhận được khi chiếu vật thể lên mặt phẳng chiếu.
C- Bóng của vật thể.
D- Cả hai phương án trên.
**Câu 10- Hướng chiếu và vị trí của hình chiếu đứng trên bản vẽ.
A- Hướng chiếu từ trước tới, ở góc trên bên trái bản vẽ.
B- Hướng chiếu từ trên xuống, ở góc trên bên trái bản vẽ.
C- Hướng chiếu từ sau tới, ở góc trên bên phải bản vẽ.
D- Cả ba phương án trên đều sai.
PHÒNG GD & ĐT ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIÊM KHÁCH QUAN
Việt Trì Môn : Công nghệ lớp 8 – Tuần: 2
Người ra đề: Hà Thị Kim Thanh
Lưu Thị Bích Vân
Người thẩm định:Nguyễn Chung Bích THCS Thanh Đình
Nguyễn Thị Thanh Mai THCS Sông Lô

EM HÃY CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG VÀ ĐÁNH DẤU X VÀO PHIẾU TRẢ LỜI.

Câu 1- Nét vẽ dùng vẽ cạch thấy, đường bao thấy của vật thể?
A- Nét liền đậm. C- Nét đứt. B- Nét gạch chấm mảnh. D- Nét liền mảnh.
Câu 2- Hướng chiếu của hình chiếu cạnh?
A- Từ trước tới. C- Từ phải sang
B- Từ trên xuống. D- Từ trái sang.
Câu 3- Khối đa diện được bao bởi những hình gì?
A- Tam giác. C- Hình vuông.
B- Chữ nhật. D- Các hình đa giác phẳng.
Câu 4- Các khối đa diện xác định bởi kích thước ?
A- Kích thước đáy. C- Kích thước chiều cao và đáy.
B- Chiều cao. D- Cả 3 phương án trên đều sai.
Câu 5- Đặt đáy hình hộp chữ nhật song song với mặt phẳng chiếu bằng, hình chiếu đứng cho biết kích thước?
A- Chiều dài, chiều rộng. C- Chiều cao, chiều rộng
B- Chiều dài, chiều cao. D- Cả ba phương án trên.
Câu 6- Tên hình chiếu ở trên, bên phải hình chiếu đứng?
A- Hình chiếu đứng. C- Hình chiếu bằng .
B- Hình chiếu cạnh. D- Cả 3 phương án đều sai.
*Câu 7- Tỉ lệ bản vẽ 2,5 :1 ?
A- Tỉ lệ nguyên hình. C- Tỉ lệ thu nhỏ.
B- Tỉ lệ phóng to. D- Cả 3 phương án đều sai.
*Câu 8- Tên 2 hình chiếu trên bản vẽ kĩ thuật trên dưới thẳng hàng nhau?
A- Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.
B- Hình chiếu cạnh và hình chiếu bằng.
C- Hình chiếu đứng và hình chiếu bằng.
D- Cả 3 phương án trên đều sai
** Câu 9- Nét vẽ đường xuyên tâm của vật thể tròn xoay?
A- Nét gạch chấm mảnh. C- Nét đứt
B- Nét liền mảnh. D- Nét đậm .
**Câu10- Đặt đáy của hình chóp đều song song với mặt phẳng chiếu bằng, hình chiếu bằng là hình gì?
A- Hình tam giác đều. C- Hình lục giác đều.
B- Hình vuông. D- Hình đa giác đềuPHÒNG GD & ĐT ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIÊM KHÁCH QUAN
Việt Trì Môn : Công nghệ lớp 8 – Tuần: 3
Người ra đề: Hà Thị Kim Thanh
Lưu Thị Bích Vân
Người thẩm định:Nguyễn Chung Bích THCS Thanh Đình
Nguyễn Thị Thanh Mai THCS Sông Lô
EM HÃY CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG VÀ ĐÁNH DẤU X VÀO PHIẾU TRẢ LỜI.
Câu 1- Nét vẽ đường bao khuất, cạnh khuất của vật thể?
A- Nét liền đậm. C- Nét đứt.
D- Nét gạch chấm mảnh. B- Nét liền mảnh.
Câu 2- Hướng chiếu của hình chiếu bằng?
A-Từ trước tới. C- Từ phải sang
B- Từ trên xuống. D- Từ trái sang.
Câu 3- Bản vẽ Kĩ thuật sử dụng những tỉ lệ nào ?
A- Tỉ lệ nguyên hình. C- Tỉ lệ thu nhỏ.
B- Tỉ lệ phóng to. D- Cả 3 phương án trên.
Câu 4- Đặc điểm các hình chiếu của hình cầu?
A- Các hình tròn đường kính bằng nhau. C- Các hình tròn có đường kính
khác nhau
B- Các hình vuông. D- Cả ba phương án trên đều sai.
Câu 5- Khối tròn xoay được tạo bởi ?
A- Khi quay một hình phẳng.
B- Khi quay một hình chữ nhật.
C- Khi quay một hình tam giác.
D- Khi quay một hình phẳng quanh một đường cố định ( trục quay) của hình.
Câu 6- Để biểu diễn các khối tròn xoay cần mấy hình chiếu?
A- Hai. C- Ba.
B- Một. D- Cả ba phương án trên.
*Câu 7- Đặt trục quay hình trụ vuông góc với mặt phẳng chiếu cạnh chiếu đứng là hình gì?
A- Hình tròn. C- Hình vuông.
B- Chữ nhật. D- Hình đa giác phẳng.
*Câu 8- Đặt trục quay hình nón vuông góc với mặt phẳng chiếu cạnh thì chiếu bằng là hình gì?
A- Tam giác. C- Tam giác cân.


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©