Báo cáo điều chế và giải điều chế QPSK

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
ĐIỀU CHẾ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ QPSK (4PSK) (có nhiễu)
1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN SỐ
Hệ thống thông tin là hệ thống được xây dựng nên nhằm mục đích truyền tin tức từ bên phát đến bên thu. Một hệ thống thông tin tổng quát gồm 3 khâu chính : nguồn tin ,kênh tin, và nhận tin . Nguồn tin là nơi sản sinh ra hay chứa các tin cần truyền đi.Kênh tin là môi trường truyền lan thông tin , đồngthời cũng sản sinh ra nhiễu phá hủy tin. Nhận tin là cơ cấu khôi phục lại thông tin ban đầu từ tín hiệu lấy ra ở đầu ra của kênh tin.
Hầu hết các tín hiệu đưa vào hệ thống thông tin số là tín hiệu tương tự.Ta có sơ đồ khối chức năng của hệ thống thông tin số đầy đủ là:
Khối mã hóa nguồn:giảm số bít nhị phân yêu cầu để truyền bản tin.Việc nàycó thể xem như là loại bỏ các bit dư không cần thiết,giúp cho băng thông truyềnđạt hiệu quả hơn.Khối mật mã hóa:làm nhiệm vụ mật mã hóa bải tin gốc nhằm mục đích anninh.Nó bao gồm cả sự riêng tư và xác thực
Khối mã hóa kênh:làm nhiệm vụ đưa thêm các bit dư vào các tín hiệu sốtheo một quy luật nào đó ,nhằm giúp cho bên thu có thể phát hiện và thậm chísửa lỗi xảy ra trên kênh truyền.Việc này chính là mã hóa điều khiển lỗi,về quan điểm tin tức ,là tăng thêm độ dư.
Giải mã hóa nguồn , giải mật mã và giải mã hóa kênh được thực hiện ở bộ thu, các quá trình này ngược lại với quá trình mã hóa bên phát.
Khối ghép kênh có thể giúp cho nhiều tuyến thông tin có thể cùng chia sẻ một đường truyền vật lý chung như là cáp , đường truyền vô tuyến…Trong thông tin số,kiểu ghép kênh thường là ghép kênh phân chia theo thờigian (TDM) ,sắp xếp các từ mã PCM nhánh vào trong một khung TDM.Tốc độ ghép kênh sẽ gấp N lần tốc độ bt của tín hiệu PCM nhánh .Khối tách kênh bên thu phân chia dòng bit thu thành các tín hiệu PCM nhánh.
Khối điều chế giúp cho dòng tín hiệu số có thể truyền đi qua một phương tiện vật lý cụ thể theo một tốc độ cho trước , với mức độ méo chấp nhận được ,yêu cầu một băng thông tần số cho phép.Khối điều chế có thể thay đổi dạng xung ,dịch chuyển phổ tần số của tín hiệu đến một băng thông khác phù hợp.
Khối đa truy cập liên quan đến các kỹ thuật hay nguyên tắc nào đó ,cho phép nhiều cặp thu phát cùng chia sẻ một phương tiện chung .Chia sẻ tài nguyên thông tin hạn chế của các phương tiện truyền dẫn.

2. NGUYÊN LÝ ĐIỀU CHẾ SỐ VÀ GIẢI ĐIỀU CHẾ
Điều chế ( modulation) là làm biến đổi một tín hiệu theo một tín hiệu điều khiển khác .Cụ thể là, tín hiệu bị biến đổi gọi là sóng mang (hay tín hiệu mang tin tức).Tín hiệu điều khiển sóng mang (gây ra sự biến đổi ) gọi là tín hiệu mang tin (hay còn gọi là tin tức). Có thể định nghĩa lại là điều chế là quá trình làm thay đổi các thông số của sóng mang theo tín hiệu mang tin .

Điều chế số là quá trình một trong ba thông số biên độ, tần số và pha của sóng mang được thay đổi theo tín hiệu (hay luồng số) đưa vào điều chế để thông tin của sóng mang phù hợp với đường truyền.

- Điều chế số làm giảm băng thông nên có hiệu quả sử dụng phổ cao (giảm băng thông, tăng số lượng kênh thông tin được ghép vào luồng băng gốc số).

- Phù hợp với các hệ thống đòi hỏi hiệu quả phổ lớn nhờ điều chế nhiều mức.
1.1. Sơ đồ khối điều chế 4PSK
QPSK (Quarature PSK) có 4 mức pha ngỏ ra (M = 4) của 1 sóng mang ứng với 2 bit ngỏ vào. Hai bit này có 4 trạng thái 00, 01, 10, 11 (còn gọi là dibits) tương ứng 4 trạng thái pha ngó ra.Chuỗi bit ngỏ vào được tách thành 2 chuỗi bit song song. Nếu 1 bit vào kênh I, bit khác nào kênh Q, các bit kênh I được điều chế cùng pha với dao dộng nội (I nghĩa là Im phase). Các bit kênh Q điều chế bởi sóng mang dịch pha 90o so với dao động nội (Q nghĩa là Quarature).
QPSK gồm 2 BPSK mắc tổ hợp song song. Hai trạng thái pha ngỏ ra bộ điều chế cân bằng I (+ sinct) và 2 trạng thái pha ngỏ ra bộ điều chế cân bằng Q ( cosct) đến bộ cộng tuyến tính, tạo nên 4 tổ hợp pha ngỏ ra tương ứng với các trạng thái (+ sinct + cosct), (+ sinct - cosct), (- sinct + cosct), (- sinct - cosct). Các pha đó dịch pha 90oXem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©