Công nghệ sản xuất các chất vô cơ cơ bản

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Mục Lục:
Chương 1:Tổng Quan Về Soda .............................................................................................. 2
1.1.Khái niệm..................................................................................................................................... 2
1.2.Lịch sử hình thành và phát triển ............................................................................................... 4
1.3.Các nguồn soda trong tự nhiên. ................................................................................................. 5
1.4.Tính chất của sô đa ..................................................................................................................... 7
1.4.1.Tính Chất Vật Lý ................................................................................................................. 7
1.4.2. Tính chất hóa học: ............................................................................................................... 8

Chương 2: Sản xuất sôđa ........................................................................................................ 9
2.1.Sản xuất theo phương pháp hóa học ......................................................................................... 9
2.2.Khai thác sô đa thiên nhiên. ..................................................................................................... 10
2.3.Phương pháp Leslanc ............................................................................................................... 11
2.4.Phương pháp Solvay hay phương pháp ammoniac : ............................................................. 11
2.4.1.Cơ sở lý thuyết của quá trình sản xuất: ........................................................................... 11
2.4.2.Ðiều chế muối amôn hóa: .................................................................................................. 13
2.4.3.Cacbon hóa nước muối amôn hóa : .................................................................................. 13
2.4.4.Tái sinh amôniac : .............................................................................................................. 14
2.5. Phương pháp Solvay cải tiến ................................................................................................... 16
2.6.Phương pháp cacbonat hóa xút. .............................................................................................. 17
2.7.Phương pháp LeBlanc: ............................................................................................................. 18

Chương 3: Ứng dụng............................................................................................................. 19
3.1.Ứng dụng trong thủy tinh......................................................................................................... 19
3.2. Ứng dụng trong chất tẩy rửa .................................................................................................. 20
3.3. Ứng dụng trong hóa chất......................................................................................................... 21
3.4. Các ứng dụng khác .................................................................................................................. 22

Sản Xuất Soda Trang 0

Công Nghệ Sản Xuất Các Chất Vô Cơ Cơ Bản GVHD: Thạc sĩ. Trần Văn Hòa

LỜI MỞ ĐẦU
Sô đa là mặt hàng hóa chất mà lượng tiêu thụ có xu hướng tăng tỷ lệ thuận với
tỷ lệ tăng dân số và tốc độ tăng trưởng sản phẩm quốc dân của các nước.
Nhu cầu sô đa ngày càng tăng khi nền công nghiệp ngày càng phát triển. vì vậy sản
lượng sô đa tăng liên tục trong vòng 100 năm nay.
Trên thế giới hiện có 9 nước có công suất sản xuất sô đa trên 1 triệu tấn/ năm đó là:
Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Đức, Pháp, Italia, Ba Lan và Anh.
Phần lớn các nước sản xuất sô đa hàng đầu thế giới đều có dân số lớn và nhu cầu cao
đối với các sản phẩm tiêu dùng được sản xuất từ nguyên liệu sô đa. Nhìn chung, so với
các nước công nghiệp phát triển, các nước kém phát triển hơn có xu hướng có tốc độ
gia tăng nhu cầu sô đa cao hơn và nghành sản xuất sô đa tại các nước này cũng thường
đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn.
Trong hơn mười năm qua, vai trò của Trung Quốc trên thị trường sô đa thế giới đã
thay đổi mạnh. Đầu thập niên 1990 Trung Quốc còn phải nhập nhiều sô đa để cung cấp
cho các ngành sản xuất thủy tinh, hoá chất và chất tẩy rửa. Nhưng từ giữa đến cuối
thập niên 1990, ngành sản xuất sô đa của Trung Quốc đã phát triển nhanh đến mức có
lúc trở thành nguồn cung ứng sô đa lớn nhất cho các ngành sản xuất nội địa, vượt qua
nguồn nhập khẩu từ Mỹ. Năm 2002, sản lượng sô đa của Trung Quốc đạt 8,2 triệu tấn.
Dự kiến năm 2003 sản lượng sô đa tại nước này sẽ tăng 5,7%, đạt 8,7 triệu tấn. Có
nhiều khả năng là Trung Quốc sẽ sớm vượt Mỹ để trở thành nước sản xuất sô đa lớn
nhất thế giới.

Sản Xuất Soda Trang 1

Công Nghệ Sản Xuất Các Chất Vô Cơ Cơ Bản GVHD: Thạc sĩ. Trần Văn Hòa

Chính vì nhu cầu cao nên sô đa được các nước trên thế giới tập trung phát triển không
ngừng nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Chính vì vậy nhóm chúng em đã tìm hiểu
cách điều chế sô đa cơ bản. Một cách nhìn tổng quát về sô đa để mọi người có thể hiểu
về nó một cách đơn giản nhất.

Chương 1:Tổng Quan Về Soda

1.1.Khái niệm
Natri cacbonat, hay còn gọi là sôđa, là một sản phẩm khoáng chất tồn tại tự nhiên
ở quặng trona, nacolit và trong nước khoáng giàu natri cacbonat hay nước biển. Sôđa
được sử dụng cho nhiều ứng dụng trong ngành công nghiệp hóa chất.
Ngoài sản xuất từ các loại quặng tự nhiên, sôđa còn được sản xuất tổng hợp từ nguyên
liệu đá vôi, muối và amoniac.Quặng sôđa được tìm thấy với số lượng lớn ở Botswana,
Trung Quốc (TQ), Ai Cập, Ấn Độ, Kenia, Mêxicô, Pêru, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
Hơn 60 loại quặng sôđa đã được phát hiện trên toàn thế giới, và những loại quặng này
đã chiếm 1/3 sản lượng toàn cầu (35 triệu tấn/năm). Còn 2/3 sản lượng là được sản xuất
bằng phương pháp tổng hợp.Sôđa có dạng nặng và dạng nhẹ. Sôđa nặng, với khối lượng
riêng là 1 kg/dm3, được sử dụng cho sản xuất thủy tinh. Còn sôđa nhẹ, với khối lượng
riêng là 0,5kg/dm3, được sử dụng để sản xuất các loại hóa chất, xà phòng, chất tẩy rửa.
Sôđa cũng được sử dụng trong các ứng dụng: loại bỏ lưu huỳnh từ khí thải của các ống
khói, xử lý nước, tinh chế dầu, sản xuất chất nổ và cao su tổng hợp.
Trong sản xuất công nghiệp hiện nay, soda có một vị trí rất quan trọng. Nó len lỏi vào
hầu hết quá trình công nghiệp từ các ngành công nghiệp hoá chất đến công nghiệp

Sản Xuất Soda Trang 2

Công Nghệ Sản Xuất Các Chất Vô Cơ Cơ Bản GVHD: Thạc sĩ. Trần Văn Hòa

nặng, công nghiệp nhẹ…đều cần sự có mặt của soda. Nhu cầu soda đứng thứ 11 tính
về sản lượng khi so với các hợp chất vô cơ, hữu cơ, kể cả hóa dầu.
Bởi tầm quan trọng của mình, soda được đề cập sản xuất từ những năm 1775. Năm
1775, Viện Hàn lâm khoa học Pháp nêu giải thưởng cho phát minh tìm kiếm phương
pháp sản xuất soda trong công nghiệp.
Natri bicacbonat NaHCO3 ; Xô Ða tinh thể (Na2CO3.10H2O và Na2CO3.H2O)
Natricacbonat rất quan trọng thường dùng trong công nghiệp xà bông giấy xenlulozo,
dệt,thủy tinh , luyện kim và nhiều nghành khác.

Sản Xuất Soda Trang 3

Công Nghệ Sản Xuất Các Chất Vô Cơ Cơ Bản GVHD: Thạc sĩ. Trần Văn Hòa

Sodium carbonate (Cacbonat natri)

1.2.Lịch sử hình thành và phát triển
Trong sản xuất công nghiệp hiện nay, soda có một vị trí rất quan trọng. Nó len
lỏi vào hầu hết quá trình công nghiệp từ các ngành công nghiệp hoá chất đến công nghiệp
nặng, công nghiệp nhẹ…đều cần sự có mặt của soda. Nhu cầu soda đứng thứ 11 tính về
sản lượng khi so với các hợp chất vô cơ, hữu cơ, kể cả hoá dầu. Bởi tầm quan trọng của
mình, soda được đề cập sản xuất từ những năm 1775. Năm 1775, Viện Hàn lâm khoa
học Pháp nêu giải thưởng cho phát minh tìm kiếm phương pháp sản xuất soda trong
công nghiệp. Năm 1773 Va-lơ đã đề ra phương pháp sản xuất xút bằng cách cho acid
chì vào dung dịch muối ăn đặc, theo phản ứng:

2NaCl + H2O + xPbO = 2NaO[(x-1)PbO].PbCl2

Phương pháp này không được ứng dụng trong công nghiệp vì nồng độ xút tạo thành
trong dung dịch rất nhỏ, mức độ chuyển hoá của phản ứng rất chậm, acid chì lại rất độc,
hại cho sức khoẻ.
Sản Xuất Soda Trang 4

Công Nghệ Sản Xuất Các Chất Vô Cơ Cơ Bản GVHD: Thạc sĩ. Trần Văn Hòa

Vì vậy phương pháp này chỉ mang tính chất lịch sử chứ không có tác dụng thực tế sản
xuất
Sau đó, Lê-bơ-lan đưa ra phương pháp chế tạo soda từ muối ăn, acid sulphuric và đá vôi.
Năm 1791 Lê-bơ-lan đã xây dựng nhà máy sản xuất soda theo phương pháp của mình ở
gần Paris.Từ đó phương pháp Lê-bơ lan ngày càng hoàn chỉnh và chiếm độc quyền trong
công nghiệp chế tạo các hợp chất kiềm. Phương pháp Lê-bơ-lan tuy đã giải quyết được


Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©