Sản xuất H2SO4 từ quặng PYRIT

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

MỞ ĐẦU
Axit sunfuric là một hóa chất cơ bản được sản xuất với sản lượng lớn nhất thế giới.
Sản lượng của ngành sản xuất axit sunfuric có thể được coi như một chỉ số kinh tế
quan trọng của một quốc gia. Ở các nước có nền kinh tế phát triển, mức độ sản
lượng axit sunfuric thường diễn biến song song với xu hướng lên xuống của nền
kinh tế. Vì tầm quan trọng của nó đối với nền kinh tế quốc dân, sản lượng axit
sunfuric thường được coi như dấu hiệu về tình trạng của toàn bộ ngành công
nghiệp sản xuất nói chung ở những nước này. So với các hóa chất cơ bản như
amoniac, soda,… thì sản lượng axit sunfuric thường cao gấp 2-3 lần.
Có nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất axit sunfuric như lưu luỳnh, quặng pirit, thạch
cao và các chất phế thải công nghiệp, nhưng nhóm chúng em xin trình bày về đề tài “sản
xuất axit sunfiric từ quặng pirit” bởi nhiều ưu điểm của nó trong công nghệ sản xuất và
ứng dụng ở nước ta cũng như vấn đề bảo vệ an toàn môi trường trong sản xuất.
Hiện nay, công nghệ sản xuất axit sunfuric sử dụng nguyên liệu từ quặng pyrit đang
được Nhà máy Supephotphat Lâm Thao – Phú Thọ áp dụng và thu được một lượng
đáng kể axit sunfuric phục vụ cho nhu cầu kinh tế.
Trong quá trình tìm hiểu đề tài, nhóm chúng em còn hạn chế về nhiều mặt kiến thức
và thời gian, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và nhận xét của thầy để kiến thức
được hoàn thiện hơ
OÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN K0: Hệ số phụ thuộc vào nồng độ và nhiệt độ axit.
W: Tốc độ giả của khí đi trong tháp, m/s.
Ảnh hưởng của nhiệt độ và nồng độ axit đến hệ số K0 được thể hiện trong hình 1.5
2.3.3.2. Ảnh hưởng của nồng độ và nhiệt độ axit đến hiệu suất, tốc độ hấp thụ
SO3
Quá trình hấp thụ SO3 tốt nhất là ở nhiệt độ thấp và khi nồng độ axit tưới là
98,3%H2SO4. Nồng độ axit càng nhỏ thì áp suất riêng phần của hơi nước trên đó càng
lớn và hơi H2SO4 tạo thành càng nhiều. Nhiệt độ càng cao thì lượng hơi nước bay hơi
càng cao từ dung dịch càng nhiều. Tốc độ tạo mù càng lớn và tốc độ cũng như hiệu
suất hấp thụ càng giảm. Vì vậy, nhiệt độ càng cao thì áp suất riêng phần của SO3 càng
lớn do hiệu suất và tốc độ càng nhỏ.
2.3.3.3. Cân bằng nước trong hệ thống
Do hấp thụ hơi nước trong hỗn hợp khí nên axit ở tháp sấy bị pha loãng ra, lượng
axit này sẽ chuyển sang công đoạn hấp thụ, ở đó lượng nước trong axit phản ứng với
SO3 tạo thành H2SO4. Lượng nước theo axit sấy sang công đoạn hấp thụ càng ít thì
phần sản phẩm lấy ra ở dạng oleum càng nhiều. Phần oleum sản xuất được cũng phụ
thuộc cả vào nồng độ SO2 vì nồng độ SO2 càng lớn thì thể tích hỗn hợp khí đi qua
công đoạn rửa càng nhỏ, do đó lượng nước đi theo khí càng ít.
Nếu lượng nước hấp thụ ở tháp sấy không đủ để tạo thành axit sunfuric có nồng độ
qui định thì phải bổ sung nước vào công đoạn hấp thụ hay vào công đoạn sấy.
Nếu axit sấy không nhả hết SO2 hòa tan trong đó thì tốt nhất là bổ sung nước vào
thùng chứa của tháp hấp thụ monohidrat để giảm lượng axit sấy và do đó giảm tổn
thất SO2 hòa tan trong axit đó.
Nếu chỉ sản xuất axit sunfuric đậm đặc mà không sản xuất oleum thì lại bổ sung
nước vào thùng chứa của tháp sấy để đơn giản các đường ống dẫn axit.
2.4. Phương pháp sản xuất
Có 2 phương pháp sản xuất axit sunfuaric chính:
 Phương pháp tiếp xúc: dùng V2O5 hay K2O làm xúc tác.
DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©