Thiệu thiết bị chưng luyện liên tục hỗn hợp MetylicNước để thu được Metanol có nồng độ 96%

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Phần mở đầu ......................................................................................
Sơ đồ dây chuyền sản xuất .................................................................
Phần 1: Tính các thiết bị chính ..........................................................
1/ Đổi thành phần khối lượng sang phần mol................................
2/ Phương trình cân bằng vật liệu toàn tháp ..................................
3/ Số liệu đường cân bằng lỏng(x)- hơi(y) của Metyl- Nước .........
4/ Tính Rmin ..................................................................................
5/ Xác định số đĩa lí thuyết ...........................................................
6/ Giải phương trình cân bằng vật chất và tính đường kính ...........
7/ Tính chiều cao tháp...................................................................
8/ Tính trở lực của tháp.................................................................
Phần 2: Tính toán cơ khí....................................................................
1/ Chiều dày của thân ...................................................................
2/ Kiểm tra ứng suất của thành theo áp suất thử( dùng H2O)........
3/ Tính đường kính ống dẫn..........................................................
4/ Tính đáy và nắp thiết bị ............................................................
5/ Chọn mặt bích ..........................................................................
6/ Chọn chân đỡ và tai treo của thiết bị.........................................
Phần 3: Tính cân bằng nhiệt lượng ....................................................
1/ Cân bằng nhiệt lượng thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu .................
2/ Cân bằng nhiệt lượng của tháp chưng luyện..............................
3/ Cân bằng nhiệt lượng của thiết bị ngưng tụ...............................
Phần 4: Tính toán và chọn thiết bị phụ...............................................
1/ Tính toán và chọn thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu.......................
2/Tính chọn bơm ..........................................................................
Kết luận ..............................................................................................
Tài liệu tham khảo.............................................................................. Ta xét tháp chưng luyện loại đĩa lỗ có ống chảy chuyền, làm việc ở áp suất
thường. Nguyên liệu đầu được chứa vào thùng chứa(1 ) vào được bơm ( 2) bơm lên
thùng cao vị ( 3) . Từ thùng cao vị, dung dịch hỗn hợp đầu đi vào thiết bị đun nóng
dung dịch hỗn hợp đầu (4). Ở đây, dung dịch được gia nhiệt bằng hơi nước bảo hòa
có nhiệt độ trung bình ttb=119,60C và P=2at rồi sau đó vào tháp chưng luyện(5) ở
đĩa tiếp liệu.
Tháp chưng luyện gồm hai phần:
+ Đoạn chưng: phần từ đĩa tiếp liệu trở xuống.
+ Đoạn luyện: phần từ đĩa tiếp liệu trở lên.
Ở đoạn chưng có bộ phận đun nóng bốc hơi (9). Bộ phận này được gia nhiệt
bằng hơi nước bảo hòa ở ttb=119,60C và P=2at. Như vậy trong tháp hơi đi từ
dưới lên tiếp xúc với dòng lỏng đi từ trên xuống. Vì theo chiều cao tháp nhiệt độ
càng lên cao thì càng thấp nên khi hơi đi qua các đĩa từ dưới lên, cấu tử có nhiệt
độ sôi cao sẽ ngưng tụ lại và cuối cùng ở trên đỉnh tháp ta thu được hỗn hợp
gồm hầu hết là các cấu tử dể bay hơi. Ở đây hơi được ngưng tụ bằng thiết bị ống
chùm (6), sau đó cho một phần hồi lưu về đĩa trên cùng của tháp, một phần
khác vào thiết bị làm lạnh đến nhiệt độ cần thiết rồi đi vào thùng chứa sản phẩm
đỉnh.
Trong quá trình chất lỏng đi từ trên xuống gặp hơi có nhiệt độ cao hơn, khi
đó một phần cấu tử có nhiệt độ sôi thấp hơn( các cấu tử dể bay hơi) được bốc
hơi lên và do đó nồng độ cấu tử khó bay hơi trong chất lỏng ngày càng tăng.
Cuối cùng ở đáy tháp ta thu được hỗn hợp lỏng gồm hầu hết các các cấu tử khó
bay hơi là nước. Thiết bị gia nhiệt (9) để đun sôi tuần hoàn và bốc hơi đáy tháp.
Một phần chất lỏng tháo ra ở đáy nồi và được cung cấpvào phần dưới của đáy
tháp. Một phần khác được tháo ra liên tục. Nước ngưng của các thiết bị gia nhiệt
được tháo qua cốc tháo nước ngưng (11).

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©