Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Giáo trình Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa gồm 2 phần. Phần 1 gồm 4 chương (từ chương 1 tới chương 4) với nội dung giới thiệu về sữa nguyên liệu. Phần 2 gồm 5 chương (từ chương 5 tới chương 10) có nội dung trình bày về Công nghệ các sản phẩm sữa.Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©