Hiện tượng hút nhau giữa hai tàu khi hành trình trong luồng hẹp

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
NỘI DUNG
I. Tác dụng tương hổ giữa 2 tàu.
II. Ảnh hưởng giữa 2 tàu đang chạy.
III. Ảnh hưởng của tàu đang chạy tới tàu
đang neo đậu, căp cầu, buộc phao.


I. Tác dụng tương hổ giữa 2 tàu.
Khi điều động tàu trong luồng lạch hẹp, đôi khi tàu

thuyền phải tránh hay vượt nhau. Nếu không chú ý thì sẽ
xảy ra hiện tượng hai tàu va chạm nhau với toàn bộ thân
tàu. Người ta gọi đây là hiện tượng hút nhau. Nguyên
nhân của hiện tượng hai tàu hút nhau là do hai tàu đi theo
hai hướng song song với nhau, vượt hay tránh vượt nhau
mạn đối mạn gần nhau và đi với tốc độ lớn. Bản thân mỗi
tàu đã tạo nên sự phân bố áp lực nước khác nhau, đó là
vùng nước của hai mạn tàu đối diện với bờ có áp lực cao
hơn vùng nước giữa hai mạn đối diện nhau.* Cơ sở lý thuyết cho hiện tượng.
Để giải thích hiện tượng này chính

xác hơn ta sử dụng hiệu ứng
Venturi (Venturi Effect). Hiệu ứng
này bắt nguồn từ Bernouli
principle (Nguyên tắc Béc-nu-li rất
quen thuộc với ta từ hồi cấp 3
nhưng do nhà vật lý tên là Bernuli
tìm ra. Ông Ven-tu-ri, cũng một
nhà vật lý người Italia, tìm ra hiệu
ứng này. Cái ống trong phòng thí
nghiệm vật lý có dạng như bên
cạnh được gọi là ống Venturi)


*. Cơ sở lý thuyết cho hiện tượng.
Khi chất lỏng chuyển

động qua một ống có tiết
diện thay đổi như hình
vẽ, tại chỗ có tiết diện
lớn (điểm 1 trên hình
vẽ), theo phương trình

bec-nu-li, vận tốc của
dùng chảy nhỏ và áp
suất của dòng chảy sẽ
lớn.


* Cơ sở lý thuyết cho hiện tượng.
Ngược lại với chỗ có

tiết diện nhỏ (điểm 2)
vận tốc chảy sẽ lớn lên
kéo theo áp suất của
dòng chảy nhỏ đi. Nếu
tại các điểm 1 và 2 trích
ra 2 ống nhỏ, ta sẽ thấy
mức dâng của chất lỏng
tại hai vị trí đó là khác
nhau. Chỗ ống bé có
chiều cao cột nước thấp.
Chỗ ống lớn có chiều
cao cột nước cao hơn.


Khi hai tàu chuyển động

gần nhau (hay ngược
hay cùng chiều) hiệu
ứng Venturi sẽ hình
thành.
Giữa hai tàu sẽ tạo ra
một khe nước hẹp có
hình dạng giống ống
Venturi ở trên. Lúc này
áp suất thuỷ tĩnh ở khu
vực đó sẽ giảm đi so với
áp suất ở hai phía mũi và
lái tàu.Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©