Hướng dẫn sử dụng phần mềm SCADA intouch

Link tải ebook miễn phí cho ae Kết Nối

PHẦN MỀM SCADA
INTOUCH WONDERWARE
I. GIỚI THIỆU
1. Tổng quan
InTouch là một công cụ tạo ra các ứng dụng giao diện người và máy (HMI) trong môi
trường WINDOWNS một cách dễ dàng và nhanh chóng.
InTouch có 3 thành phần chính InTouch Application Manager, WindowMaker và
WindowViewer:
 InTouch Application Manager sắp xếp các ứng dụng mà chúng ta đã tạo ra.
InTouch Application Manager cũng được dùng để đặt cấu hình cho WindowViewer
như một NT service; mở các tiện ích DBDump databases và DBLoad databases.
 WindowMaker là môi trường tạo và phát triển cho các ứng dụng. Các đối tượng đồ
hoạ được tạo ra rất linh hoạt, các cửa sổ hiển thị có thể kết nối với các hệ thống I/O
công nghiệp và các ứng dụng khác của Windows.
 WindowViewer là môi trường thời gian thực dùng để hiển thị các cửa sổ đồ hoạ đã
được tạo ra trong WindowMaker. WindowViewer sẽ thực hiện hiệu ứng InTouch
QuickScripts hoàn tất quá trình ghi nhận và báo cáo dữ liệu trong quá khứ, xử lý quá
trình ghi nhận và báo cáo các báo động.
2. Yêu cầu cấu hình phần cứng và phần mềm
Phần cứng:
 Tốc độ vi xử lý >1.2GHz
 Đĩa cứng còn trống >2GB
 RAM >256MB tốt nhất nên dùng RAM 512MB
 Card màn hình >2MB
Phần mềm: MICROSOFT WINDOWS 2000 PROFESSIONAL hay MICROSOFT
WINDOWS XP PROFESSIONAL.2. Xem thuộc tính của một node
Chọn một ứng dụng chọn menu Tools → Node properties … sẽ hiện lên hộp hội thoại:
Từ hộp hội thoại ta có thể đặt cấu hình:
 Window Viewer như một NT Service.
 Phát triển các ứng dụng mạng.
 Giải pháp chuyển đổi động.
 Báo động phân tán.
III / Window Maker
Window Maker là môi trường phát triển cho InTouch. Giao diện đồ hoạ của Window
Maker gắn chặt với tiêu chuẩn GUI của Windows. Từ InTouch Application Manager ta
chọn một ứng dụng ta click chuột phải chọn WindowMaker hay nhấn phím Ctrl+ M để
vào Window Maker. Giao diện của Window Maker:

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©