Vận dụng phương pháp Webquest trong dạy học chương Nhóm oxi (Hóa học lớp 10 nâng cao)

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
1.2. Tổng quan về việc ứng dụng ICT trong dạy học hóa học ở trường THPT
1.2.1. Thực trạng về việc ứng dụng ICT trong giáo dục ở Việt Nam
1.2.2. Các hình thức ứng dụng ICT trong dạy học
1.3. Tổng quan về phương pháp webquest và trang WebQuest
1.3.1. Khái niệm về phương pháp webquest.
1.3.2. Khái niệm trang WebQuest
1.3.3. Đặc điểm của việc học tập với phương pháp webquest
1.3.4. Các dạng nhiệm vụ trong WebQuest
1.3.5. Cấu trúc chung của WebQuest
1.3.6. Quy trình thiết kế một WebQuest
1.3.7. Tiến trình thực hiện dạy học bằng phương pháp webquest
1.3.8. Các tiêu chí để đánh giá nội dung một WebQuest
1.4. Giới thiệu một số công cụ tạo website trực tuyến
1.4.1. Google Sites
1.4.2. Wix.com
1.4.3. DevHub
1.4.4. SnapPages
1.4.5. Webnode
1.4.6. WordPress
1.5. Sử dụng Google Sites để thiết kế WebQuest
1.6. Nội dung, phương pháp dạy học chương “Nhóm Oxi”
1.6.1. Giới thiệu nội dung chương “Nhóm Oxi”
1.6.2. Nguyên tắc sư phạm khi giảng dạy chương “Nhóm Oxi”
CHƯƠNG 2. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP WEBQUEST TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “NHÓM OXI”(HÓA HỌC 10 NÂNG CAO)
2.1. Cấu trúc chung của WebQuest
2.2. Giới thiệu hệ thống WebQuest đã thiết kế
2.2.1. Bài “Oxi”
2.2.2. Bài “Ozon và Hidro peOxit”
2.2.3. Bài “Lưu huỳnh”
2.2.4. Bài “Hợp chất có Oxi của Lưu huỳnh”
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
3.1. Mục đích thực nghiệm
3.2. Nội dung thực nghiệm
3.3. Đối tượng thực nghiệm
3.4. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm
3.5. Tiến hành thực nghiệm
3.6. Kết quả thực nghiệm
3.6.1. Một số sản phẩm của HS
3.6.2. Kết quả nhận xét của GV, giáo sinh và HS về WebQuest và phương pháp webquest
3.6.3. Kết quả bài kiểm tra của HS
KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phân tích bảng số liệu trên và một số tiêu chí khác trong phiếu khảo sát, chúng
tui rút ra được một số nhận định sau:
- 100% GV chưa từng nghe đến WebQuest và phương pháp webquest, chứng tỏ
phương pháp này hãy còn rất mới mẻ với GV phổ thông.
- 52% GV được khảo sát trả lời thường xuyên sử dụng phương pháp seminar ở
bộ môn hóa THPT, 24% GV còn lại chỉ thỉnh thoảng mới sử dụng và 24% không
(chưa) sử dụng phương pháp này. Điều này chứng tỏ, các GV phổ thông đã áp dụng
phương pháp seminar nhưng vẫn còn nhiều GV e ngại. Hầu hết đều có chung nhận
định rằng phương pháp này giúp giờ học sôi động hơn nhưng GV cũng khó quản lý
lớp và các HS chỉ nắm được phần của nhóm mình thuyết trình cũng như thông tin mà
các HS tìm ra có chỗ chưa chính xác.
- Đánh giá về nội dung:
Được đánh giá với mức rất tốt và tốt cao (trên 90%) cho thấy WebQuest đã đạt
yêu cầu về nội dung phong phú mới mẻ cũng như gây được sự hứng thú, hấp dẫn. 96%
GV đánh giá nhiệm vụ vừa sức với HS; 88% GV cho rằng nhiệm vụ đã rõ ràng, dễ
hiểu ở mức rất tốt và tốt chứng tỏ những nhiệm vụ đề ra đã phù hợp với yêu cầu chung
của HS. Tuy nhiên, thời gian để HS thực hiện nhiệm vụ còn 4% GV đánh giá bình
thường và không có GV đánh giá mức rất tốt. Các GV cho rằng thời gian dành cho HS
thực hiện nhiệm vụ vẫn còn chưa phù hợp, cần điều chỉnh thêm.
Phần định hướng tài liệu tham khảo được đánh giá cao (100% GV đánh giá rất
tốt và tốt), cho thấy WebQuest thiết kế đã cung cấp nguồn tư liệu tốt, đầy đủ để hỗ trợ
HS hoàn thành được nhiệm vụ.
Hệ thống câu hỏi và bài tập trong phần tự đánh giá của HS vẫn còn chưa tốt
(12% GV đánh giá mức bình thường, không có GV đánh giá rất tốt), cần điều
chỉnh thêm. Tuy nhiên, khi thiết kế, chúng tui chỉ dựa trên nền tảng yêu cầu chung của
kiến thức mà HS cần có chứ chưa thể căn cứ vào từng đối tượng HS cụ thể. Và hệ
thống bài tập này hoàn toàn có thể thay đổi được. Nhìn chung các tiêu chí đánh giá đã
bước đầu được sự phản hồi tích cực của GV (80% GV đánh giá tốt và 20% GV cho
rằng tiêu chí này được), cho thấy tiêu chí đánh giá đã tương đối chặt chẽ và hợp lý. - Đánh giá về hình thức:
Giao diện của trang chủ và các trang nội dung đều được chúng tui thiết kế rất tỉ
mỉ, lựa chọn hình ảnh cẩn thận sao cho tạo điểm nhấn khác biệt và mang dấu ấn riêng
của WebQuest “Hóa học trong tầm tay” nên 100% GV đều đồng ý đánh giá hình thức
WebQuest ở mức tốt và rất tốt. Con số này đã chứng minh được sự thành công của tác
giả trong việc mạnh dạn thay đổi phong cách trình bày. Mặt khác, việc trình bày và bố
cục của WebQuest thuận tiện khi sử dụng, chỉ cần có máy tính kết nối Internet là có
thể xem được trang web, đặc biệt trong thời buổi hiện nay, việc có máy vi tính và được
kết nối mạng đã trở nên dần phổ biến ở từng gia đình. Tuy nhiên, tiêu chí này chưa
được đánh giá cao (60% đánh giá tốt và rất tốt, 24% đánh giá được, 16% đánh giá bình
thường) do các GV chưa hiểu rõ về cách thức để GV có thể quản trị trang web, nhận
phiếu đánh giá của HS hay đưa kết quả báo cáo lên trang web. Nhìn chung, với những
kết quả tương đối khả quan trên thì đây là thành công bước đầu của WebQuest “Hóa
học trong tầm tay”.
3.6.2.2.Nhận xét của giáo sinh
Chúng tui cũng đã giới thiệu ngắn gọn phương pháp webquest và WebQuest
“Hóa học trong tầm tay” cùng phiếu hỏi đến 40 giáo sinh khoa Hóa, trường ĐH Sư
phạm thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì nội dung phiếu khảo sát này tương đối giống
với nội dung của phiếu dành cho GV và giáo sinh cũng là đối tượng từng có kinh
nghiệm giảng dạy (tuy chưa nhiều) cho nên kết quả thu thập được từ các phiếu khá
tương đồng với đánh giá của GV. Ở đây, chúng tui đi vào phân tích một số ý kiến
đóng góp của giáo sinh.
Về mặt đánh giá, các giáo sinh bày tỏ thắc mắc là làm thế nào để GV có thể
nhận được đáp án trả lời của HS, cách thức để tổng kết điểm số của bài tập phần tự
đánh giá cũng như làm sao để đưa kết quả báo cáo, bài báo cáo của HS lên trang
WebQuest trong khi không có quyền quản trị. Đây hoàn toàn không phải là những hạn
chế của WebQuest chúng tui xây dựng mà do các giáo sinh chưa hiểu rõ cách thức
hoạt động và còn khá xa lạ với hình thức đánh giá trực tuyến bằng Google Docs.
Về mặt nội dung, có ý kiến cho rằng phần “kết luận” trong WebQuest nên đưa
những sơ đồ tư duy để hệ thống lại kiến thức cho HS. Điều này không giống với hình
thức WebQuest chung khởi nguồn bởi Bernie Dodge hay các WebQuest mà chúng tôi
tham khảo trên thế giới nhưng lại là một ý tưởng hay. Nếu có điều kiện để phát triển

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©