BÀI GIẢNG REVIT MEP 2016 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
Tài liệu học Revit MEP 2016 (Cơ bản + Nâng cao)
CHƯƠNG II: BẮT ĐẦU DỰ ÁN
1. Nghiên cứu dự án

2. Thiết kế không gian chức năng


3. Lưới cột theo TCVN

4. Tạo tường theo TCVN, Curtain Wall

5. Bố trí cửa đi, cửa sổ


KẾT QUẢ HỌC
CHƯƠNG II


CHƯƠNG III
THANG VÀ THIẾT KẾ KHÔNG GIAN

1. Nghiên cứu về thang

2. Thiết kế không gian chức năng
3. Sự giống và khác nhau
- Place a Component
- Model in Place


KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG III


CHƯƠNG IV: BỐ TRÍ HỆ KẾT CẤU
1. Bố trí móng
2. Bố trị cột
3. Bố trí dầm
4. Bố trí sàn
5. Bố trí trần và Đèn
6. Tam cấp


KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG IV


CHƯƠNG V: VẬT LIỆU VÀ RENDER
1. Vật liệu revit: Vật liệu 2D, 3D
2. Render


3. Walkthough (Làm film)
4. Khảo sát bóng nắng ( Sun Path)
5. Liên kết sử dụng Lumion trong diễn họa


KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG V


CHƯƠNG VI
GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA REVIT
1. Ghi danh không gian chức năng
2. Đổ màu mặt bằng
3. Thống kê không gian chức năng
4. Thống kê cửa đi cửa sổ
5. chức năng lượng tòa nhà


KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG VI


CHƯƠNG VII
XUẤT HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ
1. Mặt cắt

2. Hiệu chỉnh hiển thị mặt bằng (View template)

3. Điều chỉnh nét in, cỡ chữ trong revit

4. Làm khung tên, bố trí bố cục bản vẽ

5. Xuất Cad, Max, Ảnh, PDF, In ấn


KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG VII


CHƯƠNG VIII: GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM
REVIT MEP
Giới thiệu tổng quan về Revit Mep

Phối hợp các bộn môn trong một dự án

Sử dụng copy/Monitor

Tạo Worksharing, Workset, Quản lý view


KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG VIII


CHƯƠNG IX: THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC
HỆ THỐNG ỐNG GIÓ
Thiết lập tham số dự án ( Building type, Space type…)
• Tạo Space
• Tạo Zone
• Tính toán tải nhiệt
Đặt miệng gió, Đặt thiết bị HVAC
Tạo hệ thống ống gió – Duct System, tạo kiểu ống gió,Tự động
tạo đường ống gió, Vẽ đường ống gió chủ động
Tính toán kích thước ông gió đặt VCD vào ống gió

Tạo Color Scheme Legend


KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG IX


CHƯƠNG X: THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC - HỆ
THỐNG ỐNG NƯỚC VÀ ỐNG GA
Tạo kiểu ống – Pipe Type, thiết lập Fitting cho đường ống
Thêm thiết bị cơ khí, tạo hệ thống ống thuỷ nhiệt
(Hydronic), Auto-Layout hệ thống ống, bố trí đường
ống nước thủ công
Thêm phụ kiện vào đường ống, tính toán kích thước
ống. Tạo Piping Legend-Velocity
Ghi chú và kích thước


KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG X


CHƯƠNG XI: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN
ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ MẠCH ĐIỆN
1. Thiết lập tham số phần điện
• Hệ số điều chỉnh (Correction Factor), kiểu dây dẫn
(Wire type)
• Hệ số nhu cầu, đơn vị trong hệ thống điện
• Xác định nhu cầu chiếu sang, tạo lưu đồ màu – Color
scheme legend
2. Đặt thiết bị điện và mạch điện
• Đặt các loại đèn chiếu sáng, chỉnh tham số IES cho
đèn
• Điều chỉnh số lượng đèn theo nhu cầu chiếu sáng
• Đặt công tắc, hộp nối, ổ cắm, bảng điện
• Tạo mạch đèn chiếu sáng, Tạo mạch cấp nguồn
• Cân bằng kích thước dây


KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG XI


CHƯƠNG XII: THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỆN
1. Ghi chú và thống kê vật tư
• Đặt nhãn cho đèn: Tạo ghi chú kiểu đèn (Legend
Component)

2. Thiết kế hệ thống điện nhẹ và báo cháy
• Đặt thiết bị đầu cuối: Telephone, Data, Fire Alarm
• Đặt thiết bị phân phối
• Tạo hệ thống Data, Telephone, Fire Alarm
• Gán nhãn, ghi chú, tạo chú thích ký hiệu _ Legend
component
• Lập bảng thống kê
KẾT QUẢ HỌC CHƯƠNG XII

Xem link download tại Blog Kết nối!
Music ♫

Copyright: Tài liệu đại học ©